Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Cykelsadelmarkedsføring

Tuesday, September 22nd, 2009 af Søren Madsen

Det var en kold og regnfuld efterårsdag i september…

Nogen har fået den gode ide, at hjælpe de studerende med at komme tørbuksede hjem. Hver enkelt cykel har fået sit eget sadelovertræk i forskellige farver og med reklame for et eller andet, jeg ikke lige kan se heroppe fra. En glimrende ide, der nemt kan overtages. Lidt god reklame for biblioteket. Hvad med et slogan som “biblioteket redder din r*v” :-) eller måske ikke.

cykelsadel

Man kunne evt. også bede dem om, at sætte cyklerne i cykelstativet næste gang…

Dansk Open Access Netværk

Friday, September 18th, 2009 af lg.lib

Onsdag d. 9 september og torsdag d. 10 september deltog Kurt og jeg i det nyopstartede Dansk Open Access Netværk på hotel Prindsen i Roskilde.  I  netværket som Mikael Elbæk fra DTIC er tovholder på, er der indtil videre deltagere fra følgende institutioner/organisationer:  ASB/AU, AUB, KU Life, KUBIS, RUb, Risø, DTIC, SDUB, CBS Lirabry og Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Dagene bød på forskellige oplæg, gruppeøvelser samt livlig debat om temaet.

Et af oplæggene stod professor i matematik Steen Markvorsen fra DTU for og dette omhandlede hans publiceringscyklus. Oplægget var inspirerende og pustede liv i forhåbningen om OA til danske forskningsresultater.

Bertil Dorch fortalte om den nye DEFF rapporten af John Houghton som opridser fordelene ved Open Access (se tidligere indlæg på bloggen).

Desuden blev vi gjort opmærksomme på Open Acces Week, som afholdes d. 19-23 oktober der har til formål at fremme viden om OA. Læs mere om ugen her:
http://www.openaccessweek.org/about-the-week/

Alt i alt nogle spændende og givende dage.

Der trækkes en streg i sandet…

Tuesday, September 8th, 2009 af Søren Madsen

Det har ikke noget med hverken biblioteker eller innovation at gøre. Men alligevel skal det med.

Via | Tales in the Sand: Kseniya Simonova Spellbinds International Audiences eller She is not using a Microsoft Surface Table

John Willinsky taler om Open Access og Commonwealth of Learning

Monday, August 31st, 2009 af Kurt Mathiesen

John Willinsky der er leder af Public Knowledge Project i Vancouver kommer til DPU og giver en forelæsning om bl.a. Open Access.

Fredag d. 11. september 2009 kl. 13.30 (Kopier til egen kalender).

Klippet fra annonceringsteksten:

Forskningsprogrammet for Medier og It i læringsperspektiv ved DPU er fredag d. 11. september vært for professor John Willinsky, Stanford University, der holder en forelæsning om

Open Access and Commonwealth of Learning

Forelæsningen finder sted kl. 13.30-15 i lokale D169, bygning D, DPU,
Tuborgvej 164, 2400 København NV

Abstract:
A discussion of current initiatives to make scholarly work more widely and freely available, looking at how these initiatives are strikingly consistent with the legal and economic history of learning, while posing disruptive opportunities and challenges for the future of learning.

Jeg håber meget at se jer!

Læs mere om John Willinsky og hans arbejde med open access her:
www.dpu.dk/willinsky

Willinsky deltager desuden i et seminar om kritisk literacy og uddannelse onsdag d. 16. september. Læs mere på www.dpu.dk/willinsky

Hvor mange er vi?

Wednesday, August 12th, 2009 af Kurt Mathiesen

Hr. Redaktøren og jeg kom lige til at tale om besøgstælleren nede i biblioteket. Grunden til at den fik lidt opmærksomhed var at der kommer en lind strøm af intro-grupper i biblioteket i disse dage, som den har lidt svært ved at håndtere (10-15 mennesker der går ind stort set samtidig).

Ellers gør den ikke meget væsen af sig udover at den hver dag leverer antallet af besøgende (x2).

Men det kunne da være meget sjovt, og også nyttigt, at bruge de data den potentielt kunne levere til noget mere.

Fx kunne man forstille sig:

 • live-feeds til nettet af hvor mange besøgende biblioteket har lige nu. (kobling ml. fysisk/virtuelt biblioteksrum)
 • Undgå myldretid-tjeneste, alá IKEA :)
 • detaljeret dataopsamling (som garanteret kan inspirere til anden brug)
 • andet?

Problemet er at ind- og udgående traffik skal tælles hver for sig, det kan den nuværende tæller ikke. Men det kan lade sig gøre at få en der kan…

Det var én til idé i idebanken.

Drop musen

Friday, July 31st, 2009 af Kurt Mathiesen

Det er almindeligt kendt at overdreven musebrug ikke er godt, og heller ikke særlig effektivt. Mange programmer understøtter også brug af tastaturgenveje, men på nettet er musen stadig uundværlig.

På Google kan det imidlertid lade sig gøre at droppe musen næsten helt, og i stedet for bruge tasterne j, k, Enter og /. Prøv det her:

Googe Keyboard shortcuts

Tricket er at indsætte “esrch=BetaShortcuts” i url’en til Google. Dvs. hvis man fx har http://www.google.dk liggende i sine bogmærker skal man tilføje “/search?esrch=BetaShortcuts”, så bliver Google fremover indlæst med genkendelse af tastaturgenveje.

En endnu nemmere vej til at bruge genveje i Google er at lægge dette link ind som bogmærke/favorit og give bogmærket nøgleordet “g” (Internet Explorer: forkorte navnet til “g” ). Så kan man fremover komme til Google ved at trykke F6 efterfulgt af g og Enter.

Videreudvikling af Dspace

Tuesday, May 26th, 2009 af lg.lib

På OR09 konferencens sidste dag var der workshops hvor det varm muligt at komme med ønsker/forventninger til det fremtidige arbejde med Dspace og deres funktionaliteter.

Her blev det nævnt at man fra europæisk side ønskede at Dspace kunne leve op til nogle af de standarder der findes i DRIVER projektet vedr. OAI-høstning, så systemet var kombatibelt med DRIVER-projektet. Dette blev taget til efterretning af de tilstedeværende udviklere.

CBS bibliotek udtrykte ønske om at sprogversioneringen også gav mulighed for at have dual-language på Community og collection-niveau for at gøre de enkelte sprogversioner fuldstændige. Dette synspunkt blev taget til efterretning i udviklingsøjemed og indtil det kan lade sig gøre i en version af Dspace, blev det foreslået at mulige løsninger på problematikken blev lagt på Dspace-wiki’en: http://wiki.dspace.org/index.php/Main_Page

I udviklingsarbejdet med Dspace opfordres alle til at dele deres kode med det eksisterende community.

Dspace versioner frem til 2.0

Tuesday, May 26th, 2009 af lg.lib

OR09 konferencen i Atlanta bød også på en kort beskrivelse af Dspace 2.0 som forventes at have release i starten af 2010 – datoen er endnu ikke fastsat.

Helt grundlæggende bliver der lavet om på datamodellen og er vil derfor være en omorganisering af al kode.

Dette betyder at et skift fra versioner før 1.5 vil være meget omfattende, hvorimod en opgradering fra 1.5.x til 1.6 og senere mindre versioner fremt til 2.0 gradvis vil indkorporere ændringerne.

Version 1.6 vil indeholde bug-fixes, feature requests samt være et vigtigt skridt på vejen til 2.0

Keynote speak fra John Wilbanks (Science Creative Commons)

Tuesday, May 19th, 2009 af lg.lib

John Wilbanks (JW) holdt et godt oplaeg omkring nodvendigheden af publicering paa nettet, videndeling, linking, samt brug af standarder i publicerings- workflow’et. JW gav en raekke eksempler paa nodvendigheden.

I takt med de meget begraensende publiceringsregelsaet fra de forskellige udgivere, er det blevet vanskeligt at linke paa nettet mellem indholdet i forskellige artikler, dokumenter m.v. som er underlagt copyright. Dette gor at det tager laengere tid at finde frem til de rette data ved f.eks. en sogning via google. JW anvendte eksemplet med telefonen. I sig selv er den uinteressant, men i et netvaer med andre kan den komme til nytte. Et meget haandgribeligt eksempel paa at vi har god gavn af naetvaerk/linking.

Med hensyn til standarder udtrykte JW at det naturligvis var muligt at finde paa nogle der var bedre end dem Science Creative Commons havde spillet ud, men at det ikke er nodvendigt at finde paa en standard selv, naar der allerede eksisterer nogle.

Det samme mente han gor sig gaeldende for programmeringskode, hvilket han maa siges at have en pointe omkring – og vel derfor der reelt findes programmeringssprog.

Han kom med en kraftig opfordring til at vi som Universiteter og biblioteker tager opgaven omkring publicering paa nettet alvorligt og forsoger at fortaelle om fordelene og prover at nedbryde noget af den modstand der er omkring dette.

Som eksempel paa et aabent miljo hvor e-publicering er frivillig og bidrag foretages af frivillige, naevnte han wikipedia.

Ny feature i word 2007

Tuesday, May 19th, 2009 af lg.lib

Microsoft Research praesenterede i gaar en feature i word, som gor det muligt for brugeren at uploade filer fra word 2007 direkte i Institutional Repositories, herunder ogsaa Dspace. Samme dag annoncerede Microsoft Research at de ville  release deres eget aabne IR onsdag d. 20 maj. Dette IR blev praesenteret som et tilbud til de kunder der allerede har kobt et Microsoft produkt. Det bliver spaendende at se hvilke funktionaliteter der gemmer sig her…

DureSpace

Tuesday, May 19th, 2009 af lg.lib

I gaar paa OR09 konferencen blev fusionen mellem Dspace Foundation og Fedora Commons til den faelles organisation “DuraSpace” kort skitseret. Der eksisterer stadig 2 produkter Dspace og Fedora, men det er missionen at DuraSpace sammen skal udvikle nye produkter, vaere faelles om at finde sponsorer samt udvikle i det nu noget stoerre community. Et af de nye produketer der omtales er Cloud, hvilket der kommer mere om senere paa konferencen.

IPod og læring

Thursday, May 7th, 2009 af Gert Poulsen

Hørt under EBSLG 2009 (forecast hentet fra Google Analytics):

 •  i 2012 vil en IPod kunne rumme 8760 timer med video
 •  i 2015 vil den kunne rumme al salgbar musik 
 •  i 2020 vil den kunne have al tilgængeligt medieindhold

I dag har 71% af alle undergraduate og graduate studerende på medicin og sundhed brugt deres Ipod til undervisningsformål (Outsell: Business & Professional Mobile Content: market size. Share and Forecast Report. April 8, 2009)

Til sommer kommer der et pdf-format til Ipod Touch og Iphone. Til den tid, kan man så downloade og læse pdf-filer, fx fra artikler og bogkapitler.  Bliver interessant om det nu betyder, at iTunes går ind på at formidle e-bogsmarkedet på samme måde som lydbøgerne? På den anden side har bibliotekerne allerede en mængde pdf-ressourcer, som nu bliver mobile på en platform, som de studerende i forvejen har i hånden. Konkurrent til Kindle og Sony?

Collaboration and Connectivity (EBSLG 2009)

Thursday, May 7th, 2009 af Gert Poulsen

For tiden er 40 ledere fra bibliotekerne på de bedste business skoler i Europa samlet til træf i EBSLG – European Business School Librarians Group.  Årets tema er:  ”Collaboration & Connectivity: new ways of working and learning”. I et par indlæg på bloggen videregiver jeg nogle af de mange indtryk og ideer:

Ashridge Business School er vært og leverer en imponerende historisk ramme for årsmødet i EBSLG. Skolens hovedbygning og omgivende landskab gemmer på mere end 700 års dramatiske fortællinger og en fortid, hvor munke og kongelige tronarvinge, riddere og adelige havde deres daglige gang på landstedet.

De sidste 50 år har Ashridge været en privat business school med speciale i MBA-programmer og kortere executive kurser for erhvervslivets ledere.  Men de forsker også. Vi fik bl.a. præsenteret en større undersøgelse, som sætter fokus på de fleste af business skolernes studerende og yngre ansatte: nemlig Generation Y – dvs. alle, som er født i 1982 eller senere. 

Formålet med undersøgelsen er at dokumentere eller aflive myter om den yngre generation. Undersøgelsen underbygger en række karakteristika, som kan være nyttige at have i baghovedet, når vi møder Generation Y i undervisningen, på biblioteket, som kolleger eller medarbejdere. Generation Y er bl.a.:

 • hurtige til at adoptere nyt
 • familie orienterede (!)
 • ønsker feedbac
 • krævende
 • selvbevidste
 • spørgende
 • optimistiske
 • ambitiøse

Undersøgelsen udkommer i bogform til sommer, men kan også studeres på: http://www.ashridge.org.uk/GenYResearch

Nyt nummer af First Monday

Tuesday, March 10th, 2009 af Søren Madsen

Nyt nummer af First Monday (2009, vol. 14, iss. 3,  March)

Indholdsfortegnelse:

 • Enriching the migrant experience: Blogging motivations, privacy and offline lives of Filipino women in Britain
 • Beyond convergence: Confluence culture and the role of the advertising agency in a changing world
 • Cross-language search: The case of Google Language Tools
 • Online courses and how they change the nature of class
 • All the World Wide Web’s a stage: The performance of identity in online social networks
 • Use and importance of the Internet at the University of Maiduguri, Nigeria

Giv blod på CBS

Thursday, February 5th, 2009 af Søren Madsen

Støt en god sag. TV2 Zulu og GivBlod inviterer til bloddonor-arrangement på CBS.

Mere information: Zulu søger ungt blod (AOK)/ GivBlod – Tilmeld dig og kom til Zulu Awards!
De hurtige og heldige løber af med to billeter til Zulu Awards ‘09.

Fra invitationen

“GivBlod arbejder hver dag for at skaffe bloddonorer (over 17 år), der vil være med til at sikre det nødvendige blod til danske hospitaler.” “Her kan alle mellem 17 og 60 år møde op, lade sig registrere som bloddonor og få taget blodprøve af en af de 14 sygeplejersker fra GivBlod.”

Onsdag d. 11. februar 2009 – 11:00-17:00

CBS (a.k.a. Handelshøjskolen I København)
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

For de interesserede kan der sikkert godt arrangeres en rundvisning på biblioteket:-)

Hvad sker der lige for forlagene?

Friday, January 23rd, 2009 af Søren Madsen

Time har en artikel om publicering – forlagenes krise, selv-publisering og elektroniske bøger:

Modern Book Publishing and Book Culture – Books Unbound

Nyt nummer af EDUCAUSE Quarterly

Tuesday, December 16th, 2008 af Søren Madsen

Nyt nummer af EDUCAUSE Quarterly (2008, vol 31, iss. 4) er på gaden.

Udvalgte artikler:
- Jason Ohler: The Semantic Web in Education (PDF | HTML)
What happens when the read-write web gets smart enough to help us organize and evaluate the information it provides?

- Richard Kordel: Information Presentation for Effective E-Learning (PDF | HTML)
A unified approach to the presentation of information for online learning can inform the creation of pedagogically effective web pages

- Meredith Weiss: Results-Based Interaction Design (PDF | HTML)
Reach beyond use and usability and focus on impact by combining marketing and interaction design to improve academic website development

- Stefan Hrastinski: Asynchronous and Synchronous E-Learning (PDF | HTML)
A study of asynchronous and synchronous e-learning methods discovered that each supports different purposes

- Tom Haymes: The Three-E Strategy for Overcoming Resistance to Technological Change (PDF | HTML)
If you just build it, they won’t come—you need to shape users’ behavior by acknowledging their world view rather than your own as a technology implementer

- James C. Haug: Learning Curve: Adapting Library Workspaces (PDF | HTML)
Student insights and suggestions help maximize collaborative and individual learning in the information commons

Om Educause Quarterly:
EDUCAUSE Quarterly is an online, peer-reviewed, practitioner’s journal for college and university managers and users of information resources—information, technology, and services—published quarterly by EDUCAUSE.”

Open source fra The Bulletin

Saturday, December 13th, 2008 af Søren Madsen

The Bulletin of the American Society for Information Science and Technology (ASIS &T) har i deres nyeste nummer set på open source og bibliotekerne. Det er der kommet en glimrende oversigt ud af.

Hent nyest nummer samlet: December 2008/January 2009 (48 s./pdf) eller de enkelte artikler via siden.

Indholdsfortegnelse:

 • Introduction
 • Explaining Free and Open Source Software
 • The Thick of the Fray: Open Source Software in Libraries in the First Decade of this Century
 • The Viability of Open Source ILS
 • Evergreen in Context
 • The Development and Usage of the Greenstone Digital Library Software
 • From Open Source to Open Libraries

Levende Billeder som Markedsføringsredskab

Thursday, November 20th, 2008 af Søren Madsen

Under denne overskrift gemmer der sig et DEFF-projekt, som CBS Bibliotek er en del af. De andre deltagende biblioteker er ASB Bibliotek, KB og AUB. Projektet har kørt gennem 2008.

Projektet går i al sin enkelthed ud på at undersøge levende billeders (video) brugbarhed til markedsføring af bibliotekerne.

I oplægget blev der arbejdet med tanken om en grundlæggende fælles kommunikationsmodel. Det betød at projektet skulle udstikke form, vinkel, indhold og sprog. Men selve optagelserne skulle så foregå lokalt. Et vigtigt element var muligheden for at kunne genbruge modellen lokalt på andre biblioteker.

Projektet skulle også afklare hvilke kommunikationsformer, der ville virke bedst, herunder kommunikation:

 • Bibliotekar til bruger
 • Bruger til bruger
 • Underviser til bruger

Som arbejdet skred hjem, måtte vi konkludere at modellen ikke var helt velegnet. Vi sadlede derfor om, og arbejdede hen imod mere generel markedsføring af fag- og forskningsbibliotekerne. Vi kom frem til 3 modeller som vi gerne ville afprøve:

Interviewfilm
Her fortæller en række personer fra universitetsverdenen om deres forhold til og brug af biblioteket. De vil forholde sig til de studerende og deres faglige brug af bibliotekerne og hvad bibliotekerne betyder for dem som forskere og undervisere. Vi fandt frem til 6 glimrende deltagere. Disse er:

 • Lykke Friis (prorektor KU, EU-ekspert)
 • Johan Olsen (biolog og forsker ved KU, forsanger i Magtens Korridorer)
 • Ole Fogh Kirkeby (professor i ledelsesfilosofi CBS)
 • Bente Kristiansen (skrivekonsulent ved Akademisk Skrivecenter KU)
 • Peter Lund Madsen (hjerneforsker m.m.)
 • Bjørn Lomborg (adjungeret professor og direktør for Copenhagen Consensus Center CBS)

Voxpop
Formen Voxpop er nok mest kendt fra Nettoreklamerne. Et kamerahold er rundt på forskellige biblioteker og spørger tilfældigt udvalgte studerende/brugere, hvordan de bruger biblioteket.

Portræt af en studerende
Denne film skal følge en studerende gennem hendes studiedag. Formålet er at vise hvordan der er adgang til bibliotekernes elektroniske ressourcer fra hvilken som helst pc og at bibliotekerne også er studiemiljø.

Filmene skal formidles via flere platforme. Der bliver oprettet et centralt site, hvor filmene bliver lagret. De enkelte biblioteker kan så hente de enkelte film ned lokalt. Så kan de køre dem via deres egne hjemmesider og placere dem i den rette kontekst. De skal dog også ud på nettet via YouTube, Facebook og andre videodelingssider. Vi forventer, at det er her de fleste vil finde filmene.

Vi håber på, at filmene er klar til premiere i løbet af december. Vi rendte ind i nogle afbud i forsommeren, så optagelserne måtte udsættes til efteråret.

Projektet Levende Billeder som Markedsføringsredskab er finansieret af DEFF

Årsmøde i Danmarks Forskningsbiblioteksforening

Tuesday, September 16th, 2008 af Henriette Louise Jakobsen

Torsdag og fredag den 11.-12. September blev der afholdt årsmøde i Danmarks Forskningsbiblioteksforening og fra CBSB deltog René, Gert, Lars og undertegnede.
Rammerne var Comwell i Roskilde og temaet var – ganske ubeskedent – Fremtidens forskningsbibliotek. Foromtalen lød: ”Forskningsbibliotekerne har i de seneste dekader gennemgået en voldsom udvikling. Generelt har forskningsbibliotekerne dog løbende tilpasset sig både samfundsudviklingen og den teknologiske udvikling. Vil dette også være muligt i fremtiden?” (se hele programmet på www.dfdf.dk)
Flere ”forskningsbiblioteks-pinger” var inviteret til at tale om dette; blandt andet to udenlandske navne; professor Derek Law fra University of Strathclyde, Glasgow og Peter Williams, Research Fellow, SLAIS ved University College London som tiltrak sig den største opmærksomhed.
De blev fulgt op af Knud Schultz fra Århus bibliotekerne, der havde fokus på fremtidens fysiske biblioteksrum og undersøgelsesmetoder og af orientering fra DEFF’s fire programgrupper.

Jeg vil her koncentrere mig om Derek Law, der i sin veloplagte og visuelt stærke præsentation blandt andet gav sine bud på fremtidens landskab konstitueret af vores brugere og vores udfordringer. Han gjorde os opmærksom på det øgede forbrug af billeder og visuelle værktøjer, han gav os ’Google-opsangen’ (”hvad tænker I på med Jeres Opac’s og websider, der er ved at flyde over med information – giv dem ét eneste søgefelt og systemer der sømløst taler sammen”). Og så satte han fingeren på en bibliotekarisk ’tilbøjelighed’ – ”you are digitizing oddities”. Dette udtryk blev ikke forbigået i tavshed; i forsamlingen var også Det Kgl. Bibliotek repræsenteret. Han mindede os desuden om forskningsbibliotekernes store styrke, som han mener er ”trust metrics” – vi er stadig garanter for kvalitet og høj faglighed og det er en stor kvalitet i en online univers med uanede informationer.
Om vi selv tror på det – og hvordan vi fortolker det - det er vores egen opgave at svare på.
Og så gav han os flere links som eksempler på vidensnetværk, som forskellige forskningsmiljøer bruger til at samarbejde, som forskningsbibliotekerne kan blive inspireret af:

http://www.library.ohiou.edu/subjects/bizwiki/index.php/Main_Page (formidling af business information)

http://www.nanohub.org/ masser af ressourcer og information om nano-teknologi lavet af bidragydere fra hele verden – netværk, community, læring og verden bliver et bedre sted…

http://openwetware.org/wiki/Main_Page information og videndeling indenfor biologi – fora, blogs og wikis

http://www.lib.purdue.edu/ (kan faktisk ikke huske hvorfor den blev anbefalet, men tjek selv og få måske en god idé…)

Danmarks Forskningsbiblioteksforening plejer at lægge oplæg ud på deres webside – og hvis du er blevet meget nysgerrig, så grib fat i en af os der deltog og spørg!

Chat line is open
Name
Cancel
Make sure that you can see yourself.
Click "Allow" if prompted.
Tip: Wear headphones for better audio
Cancel
You're on the air!
Video chat is open in another browser window or tab.
Video Chat Hidden
You were disconnected. Please check your internet connection and refresh to join.