Archive for the ‘formidling’ Category

BI god til søgning – gode videoer fra BI biblioteket

Wednesday, December 7th, 2011 af Søren Madsen

BI Handelshøyskolens Bibliotek har udarbejdet nogle fine videovejledninger til en række af deres elektroniske ressourcer. Det er korte og præcise film. De kan ses her under Nettkurs – lær deg selv.

De har også den obligatoriske Youtube kanal. Her findes vejledningerne og et par andre generelle præsentationer. Em af dem er denne om biblioteket på BI Nydalen.

En god præsentation, som dog er for lang efter min smag. Den burde nok være delt op i to, en om biblioteket og en om elektroniske ressourcer.

Succeshistorier om open access

Tuesday, November 1st, 2011 af Søren Madsen

DEFF har netop udsendt en pressemeddelelse om at Open Access kan flytte forskningen. Emnet er annonceringen af  websitet Open Acces Success Stories, som indeholder:

Mere end tredive overbevisende historier, der viser værdien i at åbne adgangen til resultaterne af offentlig finansieret forskning, kan nu læses på websitet Open Access Success Stories – www.oastories.org.

Succeshistorier fra mere end 11 lande og mange fagområder fortælles af et bredt spektrum af interessenter, fra den enkelte forsker over redaktører af videnskabelige tidsskrifter til forlag og firmaer.

Derfor skal du bruge Slideshare

Thursday, September 8th, 2011 af Søren Madsen

David Armano fra bloggen Logic+Emotion giver fem gode grunde til at benytte SlideShare i sin formidling: Optimizing Content & Visibility with SlideShare.

1. Make It Visual
2. Have a Definitive POV
3. Share What You Know (and Make It Interesting)
4. Include Others
5. Give Your Presentation A Theme

SlideShare beskriver sig selv således:

SlideShare is the world’s largest community for sharing presentations. Upload and share on blogs, Twitter, Facebook or LinkedIn. 50 million people use SlideShare every month for research, sharing ideas, connecting with others, and generating business leads. SlideShare also supports documents, PDFs, and videos.

Er bibliotekerne stivnet?

Thursday, June 30th, 2011 af Søren Madsen

Business.dk skrev for et stykke tid siden om hvordan Butiksdød truer stivnet detailhandel. Prøv at ændre ordet ‘butik’ til ‘bibliotek’. Er danske biblioteker kedelige og stivnede boglagre uden sjæl og glød? Eller er vi på vej mod en ny lysende fremtid?

Fra artiklen:

Krise. Ny bølge af ophørsudsalg og butikslukninger er på vej til Danmark, fordi butikkerne ikke fornyr sig. Internet og storcentre æder markedsandele.

Dårlig service, ekstrem prisfokusering og en samling idéforladte butikschefer er ved at kvæle danske butiksliv langsomt.

Mens andre brancher bruger den økonomiske krise til at finde nye forretningsmodeller, står detailhandlen lamslået tilbage, vurderer fagfolk over for Berlingske Business. De tegner et billede af en dansk butikskultur, som er gabende kedsommelig, og som ikke har den fornødne pondus og risikovillighed til at følge med forbrugerne ind i fremtiden.

Jeg overvejede først overskriften ‘Biblioteksdød truer dansk biblioteksvæsen ‘ til dette indlæg. Men da mange biblioteker allerede er/er ved at blive lukket, er det virkeligheden for os. Det skyldes ikke nødvendigvis, at bibliotekerne er dårlige eller overflødige.

Men hvordan får vi bibliotekerne til at udvikle sig? Hvor er de gode historier, hvilke biblioteker er innovative pejlemærker virtuelt og fysisk? Nogle der har nogle gode forslag? Eller cases, som det vel retteligt hedder i dag :-)

Nyt om Adobe Connect

Wednesday, June 29th, 2011 af Søren Madsen

Mange af de store fag- og forskningsbiblioteker i Danmark har via Forskningsnettet adgang til Adobe Connect. Adobe Connect kan bruges til møder, foredrag, reference m.m.

Der er nyt på Connect nyheder 28.05.11: Ny version af Adobe Connect Mobile med video, audio, polls, notes. Det nye er, at der nu tilbydes adgang via smartphone. Billedet er et screen dump fra min iPhone.

connect screen iphone

Adobe har en glimrende blog med nyt, tips og tricks, ideer og vejledning: Adobe Connect Blog

Jeg faldt over dette indlæg om hvorfor, man skal afholde webinars: Show and Tell: Adobe Connect for Marketing Webinars De kom frem til disse fordele:

Successful webinars bring many potential benefits, among them:

 • Reach broader, geographically dispersed audiences more conveniently and at greatly reduced expense
 • Interact with prospects and customers to more effectively understand their needs
 • Develop leads for your sales force to follow up on
 • Increase sales

Marketing webinars are an important tool to help organizations create a dialog with prospects and customers and conveniently showcase their

Sæt strøm på dine arrangementer

Monday, June 6th, 2011 af Søren Madsen

Denne artikel fra Ariadne (Issue 66 January 2011) er en fremragende gennemgang af alle de muligheder, som mooderne teknologi tilbyder, hvis du gerne vil formidle dine arrangementer, foredrag, konferencer m.m. virtuelt.

10 Cheap and Easy Ways to Amplify Your Event
Marieke Guy describes new tools and services that can help you get your event heard.

Introduction:
“In 2007 Lorcan Dempsey coined the phrase ‘the amplified conference’. He used the term to refer to how event outputs (such as talks and presentations) were being amplified ‘through a variety of network tools and collateral communications’. The term ‘amplified event’ is now fairly well recognised within the academic and cultural heritage sectors and is used as an umbrella expression for many practices and technologies that allow not only those external to an event to participate but also those who are actually there to get more out of the event.”

Hun har samlet en række gode services og ideer i 10 kategorier. Man bør lære dem alle udenad, da de hører hjemme i værkstøjskassen hos mange på bibliotekerne.

1. Video It
2. Stream It
3. Podcast It
4. Snap It
5. Slide It
6. Tweet It
7. Blog It
8. Webinar It
9. Collate It
10. Promote, Share and Archive It

Marieke Guy arbejder som research officer hos UKOLN. Eller nærmere sagt arbejder hun hjemme for UKOLN. Hun skriver en blog om livet som fjernarbejder: Ramblings of a Remote Worker.

Sympoze – fra peer til crowd review

Monday, May 23rd, 2011 af Søren Madsen

Sympoze Academic Peer-Review…Crowd Sourced

Det er en ny måde at peer reviewe artikler på. I stedet for at udpege et par reviewers, vil alle interesserede (fagpersoner) kunne melde sig. De indkomne artikler bliver alle efterfølgende udgivet som open access. Spændende initiativ.

Sympoze: a network of high-quality academic publications that utilizes crowd sourcing for the peer-review process. Crowd sourcing the peer-review process resolves a number of problems with the current academic publishing model.

Sælg dit faglige budskab med succes!

Monday, May 16th, 2011 af Claus Rosenkrantz Hansen

Hvordan formidler man fagstof, så modtageren forstår budskabet? Spørgsmålet blev stillet af underviser Nils Sjøberg i kurset ”Journalistisk formidling af fagstof”. Et er, at man skriver sine tekster og lægger dem på nettet eller udgiver dem på tryk. Noget andet er, om teksterne rent faktisk bliver læst og forstået af læserne.

I løbet af kursets to dage fik vi input og inspiration til, hvordan vi kan forbedre vores tekster. Vi fik kritik på egne tekster fra dagligdagen og inspiration til at arbejde videre med teksterne efter kursets ophør.

Fang læseren ind
Den første vigtige pointe er, at man som skribent hele tiden skal have en modtager i tankerne. Du skriver ikke for din egen skyld, men for din læsers. Det er din læser, der skal have overleveret et budskab, og det er dit ansvar som skribent at aflevere budskabet på en sådan måde, at læseren fanger interesse for teksten.

For at starte fra toppen er det vigtigt, at rubrikken (overskriften) er æggende, dækkende og vækkende. Gør derfor meget ud af din overskrift. Det skal helst være sådan, at din læser stopper op og tænker: ”Det her må jeg bare læse!”.

Hey You See So
Men en tekst er andet end en fængende overskrift. Det er også vigtigt, at teksten bygges op, så den bliver læst. Med andre ord – hvordan strukturerer du dit indhold, så læseren får lyst til at læse din tekst fra start til slut. En god ide er at have begreberne Hey You See So i baghovedet, når du skriver din tekst:

 • Hey fanger læserens interesse ved at fortælle noget overraskende i indledningen. Det er her, du skal tænke på begreber som sensation, identifikation, aktualitet og væsentlighed. Hvis du bringer disse begreber i spil, fanger du læseren.
 • You overbeviser læseren om, at det, der bliver fortalt i indledningen, vedkommer ham eller hende.
 • See uddyber og konkretiserer det, der sker, ved hjælp af fakta, citater og eksempler.
 • So fortæller om konsekvenser og løsninger på det, der sker. Læseren skal have indtryk af, at det er værd at bruge tid på din tekst.

Gør teksten levende
Dernæst kommer spørgsmålet om din sproglige stil. En spændende sproglig stil giver læseren lyst til at læse din tekst. Her er et par eksempler på, hvad der kan forbedre din tekst og gøre den mere læsevenlig og interessant for din læser:

 • Tekstens rytme – skift mellem korte og længere sætninger, når du skriver.
 • Brug konkrete eksempler – eksempler aktualiserer indholdet for læseren og gør din tekst identificerbar.
 • Bring gerne citater – ved at bringe citater, skaber du liv i din tekst.
 • Én information pr. sætninger – undgå lange sætninger med flere informationer. Sæt hellere punktum.
 • Skriv i nutid – det øger tekstens præg af aktualitet og relevans for læseren.
 • Brug mellemrubrikker – mellemrubrikker gør din tekst mere overskuelig.
 • Undgå subjektive udtryk – udtryk som lille, stor, meget osv. siger intet om mængden, og de svækker derfor budskabet i din tekst.

Til sidst er det vigtigt, at du sørger for at der er sammenhæng mellem indledning og afslutning i din tekst. Du skal med andre sørge for at samle trådene igen, hvis du vil have læseren til at forstå dit budskab.

Forsøg dig med ovenstående råd. Det kan være de hjælper til, at flere læser dine tekster og forstår deres budskab.

/Liselotte og Claus

KB satser også på LibGuides

Thursday, May 12th, 2011 af Søren Madsen

Der er kommet to nye deltagere i LibGuides communitietet i Danmark. De er begge lige startet, så der er endnu ikke publiceret så mange guider.

KUBIS

kubis libguide

Du finder vores her: CBS Bibliotek – LibGuides

Hvordan har biblioteketerne markedsført de elektroniske ressourcer?

Friday, April 8th, 2011 af Søren Madsen

Det har denne artikel sat sig for at undersøge. Den ser på hvordan, vi har markedsført og hvilke teknikker, vi har benyttet.

Marie Kennedy, (2011) “What are we really doing to market electronic resources?”
Library Management, vol. 32, iss: 3, s.144 – 158
DOI: 10.1108/01435121111112862

Abstract:
Purpose – This paper aims to identify which marketing activities libraries are using to promote electronic resources and to examine how libraries are measuring the successes or failures of their marketing plans.
Originality/value – Based on the analysis the paper makes it clear that as libraries engage in marketing activities, they should make themselves aware of general principles before beginning their plan. Special focus should be given to selecting activities that match the goals of the marketing plan and choosing an appropriate evaluation technique before beginning the marketing activities.

Kan du skrive til nettet?

Thursday, March 31st, 2011 af Liselotte Brandstrup

Ja, selvfølgelig, tænker du … Men skriver du også klart, kort og forståeligt? Det spørgsmål fik jeg besvaret på et kursus arrangeret af Danske Sprogseminarer. Underviser Vibeke Thøis Madsen var meget inspirerende og fik sat fokus på alle de fælder, vi alle falder i, når vi kommunikerer på nettet. Her er tre ting, du kan tænke over, næste gang du skal skrive til nettet:

Få budskabet frem
Det vigtigste, når du skriver på nettet, er at få budskabet frem. Du er nødt til at overveje, hvad du vil med din tekst. Det kan du gøre ved at tænke i overskrifter. Dine overskrifter skal være æggende, dækkende og vækkende.  Overvej din vinkel på historien, før du begynder at skrive. Hvad er det, du gerne vil fortælle? Brug ord som hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor, hvordan og hvor længe. Hvis du bruger links, skal du holde, hvad du lover!

Tænk over sproget
Sproget på nettet er en samtale mellem to. Du skal derfor ramme tonen fra hverdagen. Skriv direkte til læseren, men vær konkret, så det er nemt at forstå. Brug korte sætninger, undgå indforstået sprog og forkortelser. Kort sagt fjern det overflødige.

Hold fokus på din målgruppe
Tænk over, hvem der skal læse det, du skriver. Er det relevant for dem? Hvad har de brug for at vide? Du skal skabe de rette nyheder. Det kan du gøre ved ikke at være organisationscentreret. Fokus skal ikke være på, hvem organisationen er, hvad organisationen kan osv. I stedet skal du tænke på målgruppen og hvad målgruppen har brug for at vide. Fokus skal være på læseren. Det skal være let for læseren at skimme, springe over og hurtigt komme til interessant information.

Du kunne få mange flere gode råd, men så ville teksten blive lang og uoverskuelig!

 Læs mere om Danske Sprogseminarer

Brug dine 5 minutter godt

Thursday, March 31st, 2011 af Søren Madsen

Mange biblioteksfolk mener, at vi ikke får nok tid til at undervise de studerende og forbedre deres informationskompetence. Udgangspunktet i denne artikel var en underviser, der kun fik fem minutter til at introducere de studerende til biblioteket.

Artiklen ser på de huller, der er i nye studerendes viden og færdigheder omkring studie og biblioteksbrug.

Badke, William: Remedial Information Literacy?
Online, Mar/Apr2011, vol. 35, iss. 2, s. 51-53
CBS Link (via fjernadgang)

Abstract:
The article examines knowledge gaps in the average university student that would necessitate in-depth bibliographic and information literacy instruction during the course of their degrees. It is asserted that many university students have little understanding of distinctions among the mass of electronic information they can locate using a search engine. Students are said to lack a consistent set of criteria for evaluating sources.

Student Knowledge Gaps

“It is simply this: If information literacy is more than a remedial issue, what kinds of knowledge gaps are found in the average student that would require in-depth instruction?”

 • Keeping up with the new world of information
 • Figuring out research projects’ rationale
 • Formulating a research problem
 • Acquiring resources
 • Evaluating information
 • Applying research results

Bliv klogere på personas

Monday, March 28th, 2011 af Søren Madsen

Hvorfor bruge personas? Det har Kevin O’Connor skrevet en artikel om i UX MagazinePersonas: The Foundation of a Great User Experience

“Today’s consumers are demanding more from companies. Customers expect products, services, and information that are timely and catered to their specific needs and desires. Traditionally, companies develop and market products based on market segmentation and demographics, assuming that the features, functionality and messaging will meet the needs of all of the customers in that demographic—a “one size fits all” mentality. However, as the marketplace shifts from a mass manufacturing to a mass customization model, customers needs and desires are more accurately identified through the development of personas rather than through demographic data.”

Indhold:

 • “What Is a Persona?
 • How Are Personas Built?
 • Where Does Persona Development Begin?
 • What Is a Typical Persona Investment?
 • How Can Companies Optimize Their Investments in Personas?
 • What Can Companies Do If They Don’t Have the Budget for Full-Fledged Personas?

Andre inspirationskilder:

Lene Nielsens blog: Personas: Gode råd & meninger. For et overblik over personas, kan denne anbefales Personas – nu og fremover – En kvalitativ undersøgelse af personas som metode i en række danske virksomheder, juli 2009.

Roskilde Bibliotek er nok det bibliotek, der har arbejdet mest med personas. Lær mere om deres brug af Personas / Personasprofiler. Her kan du læse om om de forskellige personas-profiler Roskilde Bibliotekerne har udviklet.

Du kan læse metodevejledningen her: Personas: Brugerfokuseret udvikling (55 s./pdf) – Eller hvordan du målretter bibliotekets ydelser til de enkelte brugergrupper og undgår ufokuserede bibliotekstilbud til ”alle”/ ingen.

AaKB har en beskrivelse af deres arbejde med peronas under projeket Slip brugerne løs på biblioteket – Personas / Personas (10 s./pdf).

Reinventing the Research Library

Friday, March 18th, 2011 af Søren Madsen

MIT Libraries har skabt dette fremragnende bud på hvad et forskningsbibliotek er og hvor udviklingen bærer hen. Det er et must-see.

Reinventing the Research Library: The MIT Libraries in the 21st Century

Abstract
The essential role of MIT’s libraries in supporting research, teaching, and student life at MIT continues to evolve. How do the Libraries meet the needs of the MIT community “wherever and whenever” they need library resources? This video looks at how the MIT Libraries are expanding beyond their traditional role to shape the research library of the 21st century –creating innovative services, reaching out to students and faculty, and leading efforts to increase global access to MIT’s scholarly work.


“So today when think about the MIT Libraries we think of the libraries as being wherever students are” (00:29)
Ann Wolpert, Director of Libraries

Videoen findes på MIT TechTV, som er et fremragnende eksempel på forskningsformidling med brug af video. Her har MIT Libraries også en kanal.

Business Research Plus – et eksempel til efterfølgelse

Friday, January 28th, 2011 af Søren Madsen

Manchester er mere end bare fodbold og engelsk musik i 80-90′erne. De har også Manchester Business School library service at være stolte af. De er en del af Manchester Business School.

De har netop relanceret bloggen Business Research Plus – research expertise from the MBS Library Service of the John Rylands University Library.
From specialist databases to business literature, this blog by the MBS library service provides advice and tips based on our resources and expertise.

Det er et skoleeksempel på hvordan en blog kan se ud. Målet med bloggen er både andre business information specialist og bibliotekets egne brugere. De kombinerer fint indholdet med deres egne og andres ressourcer som video, guider og deres fremragende FAQ.

På deres About side skriver om formålet:

“Firstly, it is a research tool designed to provide students and staff at the Manchester Business School and the University of Manchester with specialist advice and support…”

“Secondly, it is acts as both a resource tool and forum for business researchers and business information professionals across the globe.  It encourages debate, generating ideas and discussion on the full range of business information provision and the support of business research.”

Sage lancerer nye forskernetværk – skal bibliotekerne være community-managers?

Saturday, January 22nd, 2011 af Søren Madsen

Forlaget Sage har netop lanceret et nyt netværk: SAGE Launches New Online Network, Socialsciencespace

Formålet med Socialsciencespace er “…brings together researchers, funders, societies, think tanks, policy makers and government to explore, share, and debate the major issues in social science.”

Indholdet er “The network features blog posts on key issues such as funding and ‘impact’; a forum to share discussion; a resource center with free videos, reports and slides, and events listings for social science conferences and seminars across the world. All content is freely accessible and the site is free to join.”

Sage har har nu fire faglige/akademiske netværk:

Socialsciencespace (social science)
Crimspace (criminology & criminal justice)
Communicationspace (media studies & communication)
Methodspace (research methods)

Det er ganske interessant, at følge med i udviklingen. Indtil videre er antallet af brugere og aktiviteten ikke overvældende. Men det kan hurtigt skifte. Bibliotekerne bør overveje hvilken rolle vi vil spille i udviklingen af disse faglige netværk/communities. Det er oplagt at forskningsbibliotekerne bør danne alliancer med hinanden og universiteterne om at danne faglige netværk. Det er nødvendigt for at det kan lykkes. Der kan tænkes en overordnet styring via DEFF eller andre interessenter.

Dinby.dk

Et eksempel på et community fra en hel anden boldgade, er Berlingske Medias satsning på Dinby.dk. Dinby.dk “…er stedet, hvor du finder nyheder, aktiviteter og tilbud for din by”. Altså et lokalt forankret community med alt om nærmiljøet. Her kan du læse mere om Dinby.dk.

Hvorfor har de danske folkebiblioteker ikke fået ideen for længe siden?

Berlingske Media søger til den videre udvikling en række community-managers til Dinby.dk. Jobopslag er altid et god sted at søge efter nye tendenser og til hvilke kompetencer, der efterspørges i andre brancher.

Det de søger er en person der bl.a. kan:

- Du kan formidle lokalt indhold i tekst, lave billedserier, optage video, finde arrangementer, skabe debat, udarbejde temaer, guider, quizzer og afstemninger.
- Du er opsøgende, så du både kan finde de gode lokale historier og være med til at sælge ideen om at borgerne bidrager til Dinby.dk.

Det skal/kan vi også kunne?

Gode ideer til QR codes

Friday, January 21st, 2011 af Søren Madsen

Library Journal har en glimrende opsummering fra ALA med masser af gode ideer og forslag til hvordan bibliotekerne kan bruge barcodes.

ALA Midwinter 2011: Straight from the Stacks to the Smartphone

Bed lige mærke i ideen om at sætte en barcode på kopimakinerne, hvor der linkes til en vejledning i f. eks. at skanne.

Sådan bruger du QR codes

Wednesday, January 5th, 2011 af Søren Madsen

GigaOM har denne korte gode præsentation af hvad QR codes er QR Codes 101: Make Links to Your Website from Anywhere

De fremhæver specifikt tre områder

 • To transfer contact information
 • To drive traffic to special offers
 • To drive traffic to websites from display ads

11 trends for 2010

Thursday, December 2nd, 2010 af Søren Madsen

Det er hvad 2011’s 11 Crucial Trends handler om.Når man ser på listen, føler man sig lidt snydt, for hvor er de sidste fire? Indlægget bygger på 11 Crucial Consumer Trends for 2011 fra Trendwatching.com. Forfatteren har overført disse 11 til en bibliotekskontekst. I det forløb er røget fire trend. Men tag et kig på begge indlæg.

Trends i 2011

 • Random Acts of Kindness
 • Pricing Pandemonium
 • Online Status Symbols
 • Social-lites and Twinsumers
 • Planned Spontaneity
 • Eco Superior
 • Owner-less

QR codes på biblioteket

Wednesday, December 1st, 2010 af Søren Madsen

Et af de store temaer på Internet Librarian 2010 var QR codes. QR codes er ’stregkoder’, der via et program, kan lede brugeren til en bestemt side eller funktion. De skal bare fotografere eller skanne koden.

Der findes flere oplagte funktionaliteter. Her er de mest oplagte for CBS Bibliotek:

 1. Ved taskeskabene – direkte link til OPAC hvor skabene kan reserveres
 2. Ved grupperum – direkte link til bookingsiden
 3. På Porcelænshaven med link til siden om adgangskort
 4. Ved reservationshylderne med link til ‘Mine data’ siden
 5. Ved de relevante emneopstillinger, der svarer til LibGuides emnerne – retskilder og ordbøger

Læs et eksempel på brugen Art@CBS – barcodes til formidling af kunst på CBS campus

QR koder bruges ofte på plakater, reklamer, konkurrencer m.m.

Eksemplet her stammer fra en konkurrence tidligere på året. Jeg vandt ikke.

qr codes

Chat line is open
Name
Cancel
Make sure that you can see yourself.
Click "Allow" if prompted.
Tip: Wear headphones for better audio
Cancel
You're on the air!
Video chat is open in another browser window or tab.
Video Chat Hidden
You were disconnected. Please check your internet connection and refresh to join.