Archive for the ‘IT-færdigheder’ Category

Et par gode links

Friday, December 30th, 2011 af Søren Madsen

Et par interessante undersøgelser fra Ericsson:

Consumers ready to mobilize daily activities
A new Ericsson ConsumerLab report shows that consumers who live in urban environments are ready to “mobilize” their everyday activities by integrating their daily routines into the mobile phone. The report found that 90 percent of interviewees never leave home without their mobile phone.
Text:Consumers ready to mobilize daily activities (8 s./pdf)

The smartphone challenge is surmountable
If the network in the Shinjuku station area of Tokyo can cope with the highest density of subscribers imaginable, then you have nothing to worry about. The problem isn’t capacity.
Text: The smartphone challenge is surmountable (6 s./pdf)

og et par andre links

The 101 Most Useful Websites

David Weinberger on the future of libraries

Apps Are The New Blogs

Strategisk brug af IKT på universiteterne

Thursday, December 29th, 2011 af Søren Madsen

JISC stiller spørgsmålet Are you leading the way? – Is your institution adapting and responding to the fast changing marketplace as quickly as it might?

Bag spørgsmålet gemmer der sig projektet Strategic ICT Toolkit Project, hvisformål det er at hjælpe institutionerne med den strategiske brug af IKT.

The Strategic ICT Toolkit Project (SICT) is a self-analysis toolkit to help higher education institutions (HEIs) to analyse, assess and develop their strategic use of information technologies.

Developed by The University of Nottingham, this toolkit supports senior management in HE in developing towards more strategically directed ICT deployment. This project drew on the experience, insights and existing practices of a representative sample of HEIs to develop a toolkit to stimulate their understanding and support institutional development. This project was commissioned by The Joint Information Systems Committee (JISC) and the Leadership Foundation for Higher Education (LFHE).

Hent hele rapporten her Strategic ICT Toolkit Project (133 s./pdf)

Brugen af it i danske virksomheder

Tuesday, December 13th, 2011 af Søren Madsen

En  nye undersøgelse om Danske virksomheders brug af it 2011 har set dagens lys. Det er Danmarks Statistik der har udsendt den.

Den kan hentes i fuld tekst her Danske virksomheders brug af it 2011 (41 s./pdf).

Deres temaside om Informationssamfundet er et godt sted at starte, hvis man vil have et overblik over it-udviklingen og brugen i Danmark.

iPad som arbejdsværktøj

Monday, December 5th, 2011 af Søren Madsen

Her på CBS Bibliotek er der netop iværksat et projekt omkring brugen af iPad som mødeværktøj. Det overordnede temka er “det papirløse møde”. En stor gruppe af bibliotekets personale har fået udleveret en iPad, og det skulle så gerne fjerne en meget stor del af udprintningen af mødeindkaldelser, bilag m.m.

Men en iPad kan bruges til meget mere end bare som erstatning for papir. Jeg forestiller mig en række muligheder:

 • Til brug i referencearbejdet. Kan bruges på informationsvagter til opsøgende arbejde (roving reference)
 • Til undervisning. En iPad er perfekt til undervisning, da den nemt kan kobles på net og video
 • Til brug ved institutbesøg, hvor det er hensigtsmæssigt, at have en adgang til net og e-ressourcer
 • Til at tjekke apps og andre muligheder i forbindelse med udvikling af nye services
 • Til arbejdet med markedsføring og kommunikation. Fremtidens kommunikation vil i meget høj grad være baseret på mobile enheder som smartphones og tablet. Derfor er det vigtigt, at have adgang til teknologien og kunne benytte den

I de næste par uger frem til jul vil der være fokus på iPad’ens mange muligheder her på bloggen.

Den digital revolution

Monday, November 28th, 2011 af Søren Madsen

MIT Center for Digital Business – Capgemini Consulting har netop udgivet en rapport om hvordan IT vil/kan ændre den digitale hverdag for virksomhederne og deres ansatte – den digital transformation.

Fast Company har sammenfattet rapporten til at konkludere at People And Culture Are The Biggest Barriers To Digital Transformation.

Selve rapporten:

Talking ‘bout a revolution (24 s./pdf)
MIT Center for Digital Business – Capgemini Consulting findings on how companies are succeeding with digital transformations

Den findes desuden som e-bog.

Digital transformation: the use of technology to radically improve performance or reach of enterprises.

talkin bout a revolution

do-IT-yourself – med Google Docs

Friday, November 25th, 2011 af Søren Madsen

Du kender det sikkert godt. Du har forsøgt at få IT-afdelingen eller andre til at fremstille en kontaktformular, en tæller eller andet praktisk. Du syntes, det burde være en smal sag. Løsningen kan ofte være, at gøre det selv. Her er Google Docs en værdifuld hjælper.

I denne artikel kan du læse mere om The University of Minnesota-Duluth Library’s erfaringer og brug af Google Docs.

Sunshine Carter og Thomas Ambrosi:HOW TO BUILD A Desk Statistics Tracker IN LESS THAN AN HOUR USING FORMS IN GOOGLE DOCS
Computers in Libraries (Oct2011), vol. 31 iss. 8, s. 12-16
CBS Link (via fjernadgang)

In less than an hour, using Forms in Google Docs, we were able to build a workable system after years of delay.

De nødvendige kompetencer

Tuesday, November 1st, 2011 af Søren Madsen

Som en opfølgning på tidligere indlæg om digitale indfødte, kommer her lidt input til hvad vi skal kunne i det 21. århundrede.

ALA Learning har set på sagen, de konstaterer at This *IS* the 21st Century. De har nogle forslag til hvordan bibliotekerne kan komme til at fungere som rugekasser for innovation og udvikling:

If your library community needs a boost to become a more successful incubator for 21st century skills, here are some ideas to try;

1. Get all library staff on board first. If all staff members understand why the 21st century skill sets are so critical to patrons’ success, they will be more deliberate about embedding the skills in programs and classes and helping patrons improve on many fronts.

2. Be the catalyst for creating networks in your community to approximate the “liquid networks” of cities.

3. Try to find the “edges” where the current state of things is not so satisfying.

4. Focus on your community members who are most receptive to growth and change.

I processen har de stillet medlemmer spørgsmålet “What do you think of when you hear the term “21st century skills”?” Det førte til deres Project Compass workshops som sågar har udgivet en Workbook.

Project Compass Workshops: Workforce Recovery and Beyond – Shifting mindsets, building skill sets and increasing capacity (66 s./pdf)

Et andet projekt, der tidligere er nævnt her på bloggen, er Museums, Libraries, and 21st Century Skills. De har udgivet rapporten Museums, Libraries, and 21st Century Skills (40 s./pdf).

JISC har (selvfølgelig) også arbejdet med emnet. De står bag bag JISC Netskills. her kan man lære mere om:

og et gammel indlæg tilbage fra 2009 om Bibliotekariske kernekompetencer

Studerende og IKT – 2011 ECAR undersøgelse

Thursday, October 27th, 2011 af Søren Madsen

Så er den årlige ECAR undersøgelse om amerikanske studerendes brug af IKT på gaden.

ECAR National Study of Undergraduate Students and Information Technology, 2011 Report

Hele undersøgelsen: ECAR National Study of Undergraduate Students and Information Technology – 2011  (35 S./PDF)

I 2011-undersøgelsen har de spurgt et repræsentativt udsnit af studerende på 3.000 fra 1.179 uddannelsesinstitutioner. De vigtigste konklusioner

 • Students are drawn to hot technologies, but they rely on more traditional devices
 • Students report technology delivers major academic benefits
 • Students report uneven perceptions of institutions’ and instructors’ use of technology
 • Facebook generation students juggle personal and academic interactions
 • Students prefer, and say they learn more in, classes with online components

og de vigtigste anbefalinger

 • Investigate your students’ technology needs and preferences and create an action plan to better integrate technology into courses and information systems.
 • Provide professional development opportunities and incentives so instructors can better use the technology they have.
 • Expand or enhance students’ involvement in technology planning and decision making.
 • Meet students’ expectations for anytime, everywhere, Wi-Fi access on the devices they prefer to use.
 • Nail the basics. Help faculty and administrators support students’ use of core productivity software for academic work.

Som moden tilskriver det, præsenterer de selvfølgelig resultatet med en obligatorisk infographic

 
http://www.educause.edu/visuals/shared/ECAR/StudentHub/fullInfographic.jpg”>http://www.educause.edu/visuals/shared/ECAR/StudentHub/fullInfographic.jpg” alt=”width=”750″ height=”3099″ />

iPads – hvem og hvordan (US)

Wednesday, October 26th, 2011 af Søren Madsen

PEW har samlet sammen fra en ræke af deres undersøgelser. Det er der kommet en rapport om amerikanernes brug af iPads ud af.

The Tablet Revolution -How People Use Tablets and What it Means for the Future of News

Kan desuden hentes i pdf

Se også en mere grafisk præsentation

Netbørn og de dumme unge

Monday, October 24th, 2011 af Søren Madsen

DR P1 kører i øjeblikket et tema i fire dele om Netbørn. Serien handler om de børn og unge, der er vokset op med mInternet og alskens mange medier. Du kan læse mere om de enkelte afsnit og hente podcast hos DR – P1:

Politiken har undersøgt hvordan de kære netbørn så klarer, sig når de starter på universitetet. De har spurgt undervisere på landets universiteter om hvordan de unge studerende faglige kvalifikationer er nutildags. De er ikke glade.

En engelsk undersøgelse har set på de hvordan skolebørnene derovre har det med nettet: Truth, lies and the internet

Truth, Lies and the Internet examines the ability of young people in Britain to critically evaluate information they consume online. The report reviews current literature on the subject, and presents a new poll of over 500 teachers. It finds that the web is fundamental to pupils’ school lives but many are not careful, discerning users of the internet. They are unable to find the information they are looking for, or trust the first thing they see. This makes them vulnerable to the pitfalls of ignorance, falsehoods, cons and scams.

Hele rapporten: truth, lies and the  internet a report into young people’s digital fluency (59 s./pdf)

Danskernes holdning til offentlig digitalisering

Tuesday, October 11th, 2011 af Søren Madsen

KMD Analyse har udarbejdet en række rapporter om danskernes holdning til digitalisering.

Den seneste hedder Det Digitale Borgerindeks – Danskernes holdning til offentlig digitalisering (oktober 2011) (19 s./pdf).

Sammenfatning (side 4):
KMD Analyse præsenterer med denne udgivelse Det Digitale Borgerindeks, der stiller skarpt på danskernes brug af offentlige, digitale tjenester og deres holdning til den generelle digitalisering af den offentlige sektor. Debatten om emnet kan have en tendens til at blive ført ud fra vante positioner og vaneforestillinger om befolkningens ønsker. Formålet med denne analyse har været at ”tage temperaturen” på danskernes forhold til digitaliseringen af det offentlige og sikre et fundament af viden, der gør det muligt at føre debatten

Rapporten har følgende hovedkonklusioner 8side 4-5):

 • Danskerne: Digitalisering kan effektivisere det offentlige
 • Danskerne foretrækker digitale selvbetjeningsløsninger til at komme i kontakt med det offentlige
 • Et flertal af danskerne bakker op om beslutningen om at gøre digital selvbetjening obligatorisk
 • Danskerne er flittige og kompetente brugere af teknologi
 • Danskerne forventer fortsat digitalisering og føler sig godt rustet til at udnytte den teknologiske udvikling
 • Danskerne ser det som en offentlig opgave at hjælpe alle borgere til en bedre anvendelse af digitaliseringens muligheder

Når talen falder på digitalisering, elektronisk selvbetjening og udvikling, tror jeg nok lige, at vi kan ranke ryggen i biblioteksvæsnet. Vi er nok det område (offentlig som privat), der kom først i gang, og som er kommet længst. Men alt det er fortid. Det er nutiden og fremtiden, det gælder. Bibliotekerne skal til stadighed være med på forkant af den elektroniske udvikling. Vi bør forsøge at sætte standarden og være med til at præge udviklingen. Men hvordan gør vi det? Det korte svar er, at vi skal udvikle og tilbyde tjenester og services, der tjener vores brugere bedst muligt.

Men hvordan gør vi det?

Myten om de digitale indfødte

Thursday, September 29th, 2011 af Søren Madsen

Bibliotekarforbundet holderi denne weekend sit faglige landsmøde. Temaet i år er de digitale indfødte (født digital) og hvordan bibliotekerne skal forholde sig til dem. Både som brugere og kollegaer. Perspektiv har i den forbindelse et par interviews med internetpsykologen Anders Colding-Jørgensen.

Tænk som en digitalt indfødt
- Hvis noget er interessant nok, finder det mig. Præcis sådan mener internetpsykologen Anders Colding-Jørgensen, at mange unge tænker om internettet. Perspektiv har interviewet psykologen, der holder oplæg på Fagligt Landsmøde den kommende weekend.

Tænk som en digitalt indfødt
Anders Colding-Jørgensen mener, at bibliotekarer og biblioteker skal understøtte de unge, såkaldt digitalt indfødte, i at søge og finde viden og information. De unge ser internettet som en arena - ikke som et postkontor. De vil dele indhold for at styrke deres identitet. Virksomheder skal holde op med at smiske efter dialog på Facebook.

Han har skrevet om emnet p Kforum Facebook i markedsføringen – Stop Facebook-smiskeriet.

Det er jo altsammen meget godt. Jeg har det bare lidt svært med myten om de digitale indfødte. Det er muligt, at de er gode til at benytte ny teknologi og nye værktøjer. Og hvad så? Jeg er ikke sikker på, at det hele er så fantastisk, som tankerne bag digital natives begrebet lægger op til. Et er at bruge ny teknologi, noget andet er at bruge den fornuftigt.

Når der kommer til brug af ‘akademisk teknologi’, er de studerende ikke med. Det ser denne australske avisartikel fra The Australian nærmere på:

Unis more digital than the ‘natives’ – North American studies question stuents’ acceptance of e-learning.
THEY might be digital natives, but young adults still prefer a “sage on the stage” to an online lecture, with two North American studies finding that university leaders have more regard than their students for electronic learning.

I artiklen henvises til to nordamerikanske undersøgelser.

Den første kommer fra Higher Education Strategy Associates – The Canadian Education Project

The State of E-Learning in Canadian Universities, 2011: If Students Are Digital Natives, Why Don’t They Like E-Learning? (24 s. /pdf)

Den anden er fra Pew og er tidligere omtalt her på bloggen.

The Digital Revolution and Higher Education
Hele rapporten The Digital Revolution and Higher Education – College Presidents, Public Differ on Value of Online Learning (29 s./pdf)

Links til værktøjskassen

Wednesday, August 31st, 2011 af Søren Madsen

Her er et par gode links til værktøjskassen.

10 Great Ways to Create Library Videos her finder du ti gode værktøjer til at lave videoer. Både screen capture, power point til video og almindelig video

45+ Free Online Tools To Create Charts, Diagrams And Flowcharts rigtig mange interessante links til fremstilling af grafik, diagrammer og grafer.

The missing links

Wednesday, August 31st, 2011 af Søren Madsen

Har netop bladret i seneste interessante udgave af BF’s blad Perspektiv, og blev inspireret til at søge ny inspiration på BF’s hjemmeside.

Her fandt jeg under punktet ‘Dit fag’ emnet ‘Links til biblioteker og organisationer’. Jeg prøvede først Andre bibliotekslinks. Her oplister BF 18 sites som bør interessere biblioteksfolk. Det er overvejende folkebiblioteksrelateret, men sådan er det jo. Da afsender er Bibliotekarforbundet – Forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere må man formode, at der er styr på på arkitektur, struktur og indholdet. Men resultatet var lidt nedslående:

 • 8 links fungere upåklageligt
 • 7 links var døde, heraf en til en ændret URL
 • 3 links var til nedlagter sider, heraf en med viderestil og en til en forklarende side

Her bør der altså være så meget styr på indholdet på siderne, at man får opdateret sine links.

Under punktet ‘Danske forsknings- og fagbiblioteker på Internettet’ fandt jeg et link til Handelshøjskolens Bibliotek i København a.k.a. CBS Bibliotek. Linket går til den engelske side, og var ikke ændret til vores nye linksstruktur på CBS.

Før nogle begynder at tjekke links på denne blog, vil jeg gerne tilstå, at der findes en del døde links. Min dårlige undskyldning er, at en blog mere er baseret på aktualitet.

Studerende og teknologi

Wednesday, August 17th, 2011 af Søren Madsen

Der er ingen tvivl om, at de studerende i dag ikke kan klare sig uden moderne teknologi.Denne infographis giver et godt overblik over hvad og hvordan de bruger den. Jeg vil over de næste uger prøve at samle en status for danske studerendes brug af teknologi.

Klik på billedet for større udgave.

Infographic

Infographic

Via How Students Use Technology [INFOGRAPHIC]

Educause om cloud computing

Monday, August 8th, 2011 af Søren Madsen

Educause har et par gode sider om cloud computing liggende

- 7 Things You Should Know About Organizing Files in the Cloud

- Cloud Computing – 275 Resources her har de opdelt kilderne efter kategorierne: Overview, Publications, Presentations, Podcasts og Blogs.

Myten om de digitale indfødte blegner

Tuesday, July 5th, 2011 af Søren Madsen

Bloggen Net Gen Skeptic forsøger at gøre op med myten om de digitale indfødte og netgenerationen. Deres påstand er, at derikke findes belæg for at påstå, at ungdommen er mere teknologikloge end os andre. De forsøger bl.a. at indsamle undersøgelser og rapporter, der kan be/afkræfte myterne. Her er et par af de seneste.

1/ ED-MEDIA Helps Put the Nail in the “Digital Natives” Coffin

Her har de samlet en række indlæg fra konferencen ED-MEDIA 2011-World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications.

2/ Australian Study Finds Generation is Irrelevant

Her er 812 studerende på et australsk universitet blev spurgt.

Wood, D., Barnes, A., Vivian, R., Scutter, S. & Stokes-Thompson. (2010). The future may have arrived, but engagement with ICTs is not equal among our diverse “net gen” learners. In C.H. Steel, M.J. Keppell, P. Gerbic & S. Housego (Eds.), Curriculum, technology & transformation for an unknown future. Proceedings ascilite Sydney 2010 (pp.1107-1118). http://ascilite.org.au/conferences/sydney10/procs/Wood2-full.pdf

Unges mediebrug og vaner

Thursday, June 30th, 2011 af Søren Madsen

DREAM (Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials) har udgivet undersøgelsen Unges medie- og museumsbrug:
sammenhænge og perspektiver
(79 s./pdf)

Undersøgelsen omhandler overvejende museumsbrug, men indeholder også en del information om medivaner.

Om undersøgelsen:

Denne rapport fokuserer på 13-23-årige danskeres mediebrug og på deres museumsbrug – og på sammenhængen mellem de to. Rapporten baseres på en analyser af data indsamlet online af analysebureauet Epinion i november-december 2010 ud fra en national stikprøve. Undersøgelsen omfatter i alt 2.223 respondenter.

Unge er som befolkningsgruppe både ombejlet og omdiskuteret. De er under alle forhold centrale for udviklingen af fremtidens samfund og kultur. Målgruppen for rapporten er alle, der professionelt arbejder med læring, formidling og kommunikation i forhold til unge.

Det er håbet, at rapportens resultater kan medvirke til at styrke og nuancere det vidensgrundlag, hvorpå beslutninger om unge træffes af uddannelsesledere, lærere og pædagoger; af museumsfagligt personale; og af de mange som i offentlig og privat regi er ønsker at komme i dialog med unge.

Rapporten og undersøgelsen bag er udført af det nationale forskningscenter DREAM og indgår som en del af Centrets forskningsaktiviteter. Rapporten er finansieret af parterne bag Centret.

OPDATERET

Artikel fra Fra JP.dk/Videnskab.dk:

Hvordan vil vi gå på museum? – Forskningscenter skal hjælpe museer til at udvikle deres brug af ny teknologi.

Synes museumsgæster, det er fedt at læse på en pap-planche, når de er vant til at flervejskommunikere på Facebook?

Eller er der andre måder at lave udstillinger på? Udstillinger, der udnytter, at almindelige mennesker er gode til at bruge sociale medier, mobiltelefoner og anden teknologi.

Så er den gal igen – ny PISA undersøgelse af unge evner til digital læsning

Wednesday, June 29th, 2011 af Søren Madsen

Information skriver i dag at Skoleelever er dårlige til digital læsningDanske elever ligger på en 13. plads og under OECD-gennemsnittet, når det kommer til computerbaseret læsning.

Berlingske har også bragt historien Skoleelever for dårlige til digital læsning.

Undersøgelsen har set på 15-årige skoleelvers evner til digital læsning og informationssøgning. Det ser jo ikke alt for godt ud. Men så har bibliotekerne da et område, hvor vi kan/skal byde ind med vores ekspertise.

OECD (2011),PISA 2009 Results: Students On Line: Digital Technologies and Performance (Volume VI), PISA, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264112995-en

Abstract
This sixth volume of PISA 2009 results explores students’ use of information technologies to learn. For PISA 2009, the framework for reading literacy has been developed to encompass reading electronic texts. This has led to an expansion of the description of text types to take account of the electronic environment, as well as a redefinition of the aspects of reading, to embrace, for example, the requirement for integration of information from multiple unrelated texts, as well as other features. The PISA 2009 reading framework and the assessment instrument together provide an operational definition and description of the distinctive structures and types of both text and task that constitute electronic reading, allowing an exploration of factors that contribute to difficulty. PISA 2009 therefore provides an opportunity to investigate electronic reading on a large scale. This book presents some initial findings.

Tager apps livet af computeren og websites?

Tuesday, June 14th, 2011 af Søren Madsen

Det mener Mogens Nørgaard (direktør i IT-firma) i hvert fald. For ham er smartphonen og apps ‘computeren i dag’. Der eksisterer kun et problem med en lille skærm og noget rutinearbejde, der kræver en rigtig pc. Men det problem skal nok blive løst.

“Derfor vil jeg foreslå, at man som leder agressivt tænker i at få flyttet så meget af sin it over på mobilen som muligt. Alt skal være apps til iPhonen eller Android-mobilen. Alt kundevendt, alt hvor kunder skal kunne indtaste oplysninger og lignende skal være apps”

Han har ret langt hen af vejen. Specielt bibliotekerne skal blive bedre til at præsentere vores mange fremragnende produkter på en mobil flade eller via apps.

Du kan deltage i diskussionen på JP’s hjemmeside:

It-millionær dødsdømmer computeren og websites
Computere og iPads hører snart fortiden til, forudser it-millionæren Mogens Nørgaard.

Det erlangt fra alle, der er enige med ham i hans betragtninger. Jeg er heller ikke helt enig, når det drejer sig om brugen af apps som dagligt værktøj til rutineopgaver. Men til formidling og daglig brug for kunderne, er der ingen vej tilbage.

Chat line is open
Name
Cancel
Make sure that you can see yourself.
Click "Allow" if prompted.
Tip: Wear headphones for better audio
Cancel
You're on the air!
Video chat is open in another browser window or tab.
Video Chat Hidden
You were disconnected. Please check your internet connection and refresh to join.