Archive for the ‘børn’ Category

Netbørn og de dumme unge

Monday, October 24th, 2011 af Søren Madsen

DR P1 kører i øjeblikket et tema i fire dele om Netbørn. Serien handler om de børn og unge, der er vokset op med mInternet og alskens mange medier. Du kan læse mere om de enkelte afsnit og hente podcast hos DR – P1:

Politiken har undersøgt hvordan de kære netbørn så klarer, sig når de starter på universitetet. De har spurgt undervisere på landets universiteter om hvordan de unge studerende faglige kvalifikationer er nutildags. De er ikke glade.

En engelsk undersøgelse har set på de hvordan skolebørnene derovre har det med nettet: Truth, lies and the internet

Truth, Lies and the Internet examines the ability of young people in Britain to critically evaluate information they consume online. The report reviews current literature on the subject, and presents a new poll of over 500 teachers. It finds that the web is fundamental to pupils’ school lives but many are not careful, discerning users of the internet. They are unable to find the information they are looking for, or trust the first thing they see. This makes them vulnerable to the pitfalls of ignorance, falsehoods, cons and scams.

Hele rapporten: truth, lies and the  internet a report into young people’s digital fluency (59 s./pdf)

Tipping the Culture

Tuesday, July 19th, 2011 af Søren Madsen

Patricia Martin har skrevet e-bogen Tipping the Culture: Engaging Millenials. Bogen er “…a report on ways that global brands are reaching Millennials.”

Hvis du vil springe introen over, så gå direkte til http://tippingtheculture.com/012.php

Indholdsfortegnelse:

 1. Introduction
 2. Seeing the Big Picture – 3 Key Insights for Connecting with Millennials
 3. Creating Participation Platforms – Case Study: Ford Fiesta
 4. Flexing Your Content – Case Study: MySpace
 5. Making the Lifestyle Connection – Case Study: J. Crew
 6. 7 Ways to Be Sticky
 7. Examples from Arts and Entertainment Brands
 8. Just Get Me Started

Patricia Martin har bl.a. udgivet bogen “RenGen, renaissance generation : the rise of the cultural consumer and what it means to your business”. KB, RUB og CBS har i flg. Bibliotek.dk adgang via bibliotek.dk http://bibliotek.dk/linkme.php?ccl=lid%3D008035505+og+lok%3D125010

Unges mediebrug og vaner

Thursday, June 30th, 2011 af Søren Madsen

DREAM (Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials) har udgivet undersøgelsen Unges medie- og museumsbrug:
sammenhænge og perspektiver
(79 s./pdf)

Undersøgelsen omhandler overvejende museumsbrug, men indeholder også en del information om medivaner.

Om undersøgelsen:

Denne rapport fokuserer på 13-23-årige danskeres mediebrug og på deres museumsbrug – og på sammenhængen mellem de to. Rapporten baseres på en analyser af data indsamlet online af analysebureauet Epinion i november-december 2010 ud fra en national stikprøve. Undersøgelsen omfatter i alt 2.223 respondenter.

Unge er som befolkningsgruppe både ombejlet og omdiskuteret. De er under alle forhold centrale for udviklingen af fremtidens samfund og kultur. Målgruppen for rapporten er alle, der professionelt arbejder med læring, formidling og kommunikation i forhold til unge.

Det er håbet, at rapportens resultater kan medvirke til at styrke og nuancere det vidensgrundlag, hvorpå beslutninger om unge træffes af uddannelsesledere, lærere og pædagoger; af museumsfagligt personale; og af de mange som i offentlig og privat regi er ønsker at komme i dialog med unge.

Rapporten og undersøgelsen bag er udført af det nationale forskningscenter DREAM og indgår som en del af Centrets forskningsaktiviteter. Rapporten er finansieret af parterne bag Centret.

OPDATERET

Artikel fra Fra JP.dk/Videnskab.dk:

Hvordan vil vi gå på museum? – Forskningscenter skal hjælpe museer til at udvikle deres brug af ny teknologi.

Synes museumsgæster, det er fedt at læse på en pap-planche, når de er vant til at flervejskommunikere på Facebook?

Eller er der andre måder at lave udstillinger på? Udstillinger, der udnytter, at almindelige mennesker er gode til at bruge sociale medier, mobiltelefoner og anden teknologi.

Så er den gal igen – ny PISA undersøgelse af unge evner til digital læsning

Wednesday, June 29th, 2011 af Søren Madsen

Information skriver i dag at Skoleelever er dårlige til digital læsningDanske elever ligger på en 13. plads og under OECD-gennemsnittet, når det kommer til computerbaseret læsning.

Berlingske har også bragt historien Skoleelever for dårlige til digital læsning.

Undersøgelsen har set på 15-årige skoleelvers evner til digital læsning og informationssøgning. Det ser jo ikke alt for godt ud. Men så har bibliotekerne da et område, hvor vi kan/skal byde ind med vores ekspertise.

OECD (2011),PISA 2009 Results: Students On Line: Digital Technologies and Performance (Volume VI), PISA, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264112995-en

Abstract
This sixth volume of PISA 2009 results explores students’ use of information technologies to learn. For PISA 2009, the framework for reading literacy has been developed to encompass reading electronic texts. This has led to an expansion of the description of text types to take account of the electronic environment, as well as a redefinition of the aspects of reading, to embrace, for example, the requirement for integration of information from multiple unrelated texts, as well as other features. The PISA 2009 reading framework and the assessment instrument together provide an operational definition and description of the distinctive structures and types of both text and task that constitute electronic reading, allowing an exploration of factors that contribute to difficulty. PISA 2009 therefore provides an opportunity to investigate electronic reading on a large scale. This book presents some initial findings.

Skoleelever ønsker til IKT (US)

Monday, April 4th, 2011 af Søren Madsen

I USA er denne undersøgelse om skoleelever ønsker til ikt netop udsendt:

2011 Congressional Briefing – National Release of Speak Up 2010 – K-12 Students and Parents Data

The New 3 E’s of Education: Enabled, Engaged and Empowered – How Today’s Students are Leveraging Emerging Technologies for Learning

Speak Up 2010 report (18 s./pdf)

Fra undersøgelsen:

This report is the first in a two part series to document the key national findings from Speak Up 2010. In this report “The New 3E’s of Education: Enabled, Engaged, Empowered – How Today’s Students are Leveraging Emerging Technologies for Learning,” we are building upon that student vision and focusing on three specific key trends that have generated significant interest this past year at conferences, in policy discussions and within our schools and districts: mobile learning, online and blended learning and e-textbooks. Each of these trends include the essential components of the student vision of socially-based, un-tethered and digitally rich learning, but they also directly address the three new “E’s of Education” – enable, engage and empower.

 • Enabling students to reach their potential through increased access to educational resources and experts that extend learning beyond the capacities or limitations of their school or community.
 • Engaging students in rich, compelling learning experiences that develop deeper knowledge and skill development especially the problem-solving, creativity and critical thinking skills so highly desired for our world today.
 • Empowering students to take responsibility for their own educational destinies and to explore knowledge with an unfettered curiosity, thus creating a new generation of life long learners.

Generations 2010

Friday, December 17th, 2010 af Søren Madsen

PEW har udsendt endnu en rapport om generationernes brig af Internet: Generations 2010 eller mere uddybet Generations Online in 2010

Du kan også hente den fulde rapport: Generations 2010 (29 s./pdf)

Præsentation af Generation Z

Tuesday, November 16th, 2010 af Søren Madsen

TV 2 har sammen med analysebureauet PeopleGroup lavet en kvalitativ antropologisk undersøgelse af medie(for)bruget hos unge danskere mellem 16 og 19 år. Sjovt nok blev resultatet at Unge foretrækker stadig fjernsynet.

Resultat var, at de unge enten bruger TV alene til pauser eller i selskab med andre som underholdning og nærhed.  Mens mobiltelefoni og Internet bruges til til at skabe nærhed med folk, der ikke er fysisk til stede.

Læs rapporten:

Generation Z zoomer ind (158 s.)
En etnografisk analyse af ungdomsgenerationen kaldet; Generation Z, netværksgeneration, Digital Natives, Facebook-generationen. En skildring af 8 unges oplevelse af at være ung i dag og en udredning af de unges tanker, drømme, bekymringer og behov.

Gør Internettet os dummere eller hvor faen ligger Nakskov?

Friday, August 27th, 2010 af Søren Madsen

Internettet har ført meget godt med sig. Meget er blevet nemmere og vi har adgang til meget mere information.

Men ikke alle ser lige lyst på fremtiden. De mener, at Internettet er med til at gøre menneskeheden dummere. Eller i hvert fald, at vi har sværere ved at koncentrere og og fokusere i gennem længere tid.

Information.dk bringer en artikel om Nicholas Carrs bog The Shallow. Bogen er til dels om opfølgning på en artikel TheAtlantic.com om Is Google Making Us Stupid? What the Internet is doing to our brains (se Gør Google os dumme?).

Giver internettet os zapperhjerner?
Nogle forskere mener at have fundet belæg for, at vore online-vaner ændrer selve strukturen i vores hjerne – og ødelægger evnen til at tænke dybt og lære nyt. Andre er mere skeptiske, for hjernen tilpasser sig blot og kan ikke ændre sig på så kort tid

Artiklen tager udgangspunkt i en engelsk undersøgelse Ofcoms annual Communications Report 2010.  Pressemeddelelsen kan læses her Consumers spend almost half of their waking hours using media and communications. Den samlede undersøgelse og data m.m. kan downloades her: Ofcom – data download eller samlet for hele UK Communications Market Report 2010 (379 s./pdf).

Hvis du vil læsere videre hvad andre tvivlere mener, så er her et par titler:

 • Bauerlein, Mark: The dumbest generation : How the digital age stupefies young Americans and jeopardizes our future
 • Keen, Andrew: The cult of the amateur : How today’s internet is killing our culture and assaulting our economy

Digitale indfødte

Monday, March 8th, 2010 af Søren Madsen

Nu troede jeg lige at Don Tapscott havde set lyset. Men nej. Han holder fast i at den nye generation, der er vokset op med Internettet og ikke har kendt til offline-verdenen, er både klogere og bedre mennesker.

Hans hjemmeside er Don Tapscott og her er et par af hans bøger

book_tapscott

Ny rapport og bog om de digitale unge

Tuesday, February 9th, 2010 af Søren Madsen

Det er projektet Kids’ Informal Learning with Digital Media: An Ethnographic Investigation of Innovative Knowledge Cultures der er ved at være ved vejs ende. Det er der kommet en rapport ud af:

Living and Learning with New Media: Summary of Findings from the Digital Youth Project (58 s./pdf)

Projektet er udmøntet i en endelig bog. Bogen kan købes/downloades via MIT Press:

Hanging Out, Messing Around, and Geeking Out – Kids Living and Learning with New Media herfra kan bogen downloades.

Link til hele bogen (419,441 s./pdf).

Unges medievaner

Tuesday, January 19th, 2010 af Søren Madsen

På dr.dk påstår de at Unge hører mere P4 end de er på Facebook. Skræmmende tanke:-). Det er dog overvejende fordi deres forældre har tændt, og de derved er tvunget til at høre med.

I artiklen konkluderer Birgitte Holm Sørensen (professor ved DPU og formand for Medierådet for Børn og Unge) om unges medievaner: “De har et andet, varieret forbrug, der er mere komplekst, fordi de har en simultanitet i deres mediebrug. De bruger medierne parallelt. På samme tid. Det er faktisk det, der adskiller dem fra andre generationer…”

At kende de unges/de studerendes medievaner og -brug, er vigtig for at kunne udvikle de rette tilbud og services til dem.

DR udgiver årligt en oversigt over medieudviklingen. Den tager bruge af TV, radio, Internettet og mobile sites op til revision. Den seneste er: DR Medieforskning – Medieudviklingen 2008-2009.

Udfordringer for danske medier og public service i en global medieverden

DR dropper ungdomsTV

Sunday, August 30th, 2009 af Søren Madsen

En hæderkonet dansk kulturinsitution dropper TV som medie og satser udelukkende på web: DR’s ungdomsredaktion dropper tv

Fra artiklen:

Unge lever livet på nettet
Flugten fra fjernsynet skyldes især, at de unge seere er godt i gang med at vende ryggen til tv. De lever en stor del af deres liv på nettet.

Så Ungdomsredaktionen er på en måde bare flyttet derhen, hvor kunderne allerede befinder sig.

“»Det er ikke sådan, at de ikke ser fjernsyn, men mange unge er på nettet hele tiden. De ønsker tilgængelighed på alle tidspunkter. Og når det passer ind for dem. Når de ser tv, er de modtagere, hvorimod de på en netside som den her i meget højere grad kan være deltagere. De føler, at de selv kan ’gøre noget’«, siger Birgitte Holm Sørensen.”

Det nye tiltag har fået navnet Pirat TV. Seneste eksempel på platformsflugt. Aviserne er ved at uddø, TV kæmper mod udviklingen og bibliotekerne er i vildrede om retning, identitet og muligheder. Hvad bliver fremtiden og vil der være biblioteker? Det kan godt være at de unge (påståes det) er digitale indfødte. Men mange undersøgelser siger også at de bliver dummere og dummere. Er dette ikke bare mere digital forurening hvor ligegyldigheder kommer til at florere?

Netværksmennesket

Wednesday, August 26th, 2009 af Søren Madsen

I går tirsdag d. 25. august var jeg sammen med ca. 35-40 andre til foredrag med Morten Bay om hans nye bog “Homo Conexus – Netværksmennesket”.

I oplægget til foredraget beskrives indholdet i hans bog således ”…hvor han giver et tankevækkende og uundværligt signalement af, hvad udviklingen helt konkret betyder for vores identitetsdannelse, vores forbrugmønster, og for hvordan vi organiserer vores arbejdsliv, og hvordan vi omgås hinanden.”

Bogen tager sit udgangspunkt i, at mennesket har udviklet sig til et homo conexus – et netværksmenneske. Netværket spiller en meget større rolle i de unges liv end for de ældre generationer. Mig’et er ikke længere i fokus, nu er man en del af fællesskabet. De er vokset op med med alskens former for IKT og er vant til at være online 24/7. Offline-verdenen eksisterer ikke for dem. Marc Prensky kaldte samme gruppe for “Digital Natives” og han inkluderer alle født efter 1978. Bay udvider aldersgruppen lidt til at være alle under ca. de 35 år.

I forhold til alle i 35+ gruppen har homo conexus ændret forbrugsmønstre, arbejdsliv og måden de opbygger relationer og kommunikerer på. De stiller nye krav til den måde vi tænker kunder og brugere på. Vi må tilpasse vores tilbud til denne nye virkelighed. Convenience bliver et nøglebegreb i fremtiden. Alle tilbud og services skal være så nemme og praktiske som muligt. Ellers shopper de bare videre til et andet mere overskueligt tilbud.

Mere information

Morten Bay: Homo Conexus, Netværksmennesket

Kan købes online hos Gyldendal Business. Den koster 300,- kr. (vejl.)

Bibliotek.dk /CBS Bibliotek (under anskaffelse)

Klumme: Danske ledere ser kun toppen af netværks-isbjerget
fra Lederne/Ledelseidag.dk nr. 7, august 2009
”Netværk” er tidens store buzzword. Og alt tyder på, at netværksmennesket bliver fremtidens nøglemedarbejder. Men har danske ledere overhovedet forstået, hvad netværksbegrebet dækker over, og hvilke krav overgangen til netværkssamfundet stiller til deres ledelse? Det stiller Morten Bay – i august aktuel med bogen ”Homo Conexus – netværksmennesket” – spørgsmålstegn ved i denne klumme.

Dine ansatte er på døgnet rundt
Erhvervsbladet.dk,Torsdag den 20. august 2009
De giver den gas på netsider som Facebook og Messenger, taler på Skype og modtager sms’er på mobilen. Verden er blevet ét stort netværk, og det stiller nye krav til lederne.

Erhvervsbladet.dk anbefaler desuden disse artikler:

Fra USA Today: Are social networks making students more narcissistic? Svaret er ja.

2 nye bøger

Tuesday, August 18th, 2009 af Søren Madsen

Hvis man interesser sig for nye teknologier, netværksamfundet, medieforbrug m.m., er der kommet et par nye bøger:

Børns opvækst med medier og forbrug
Tufte, Puggaard og Gretlund (red.)
ISBN: 9788759314081, 167 sider

Homo Conexus. Netværksmennesket
Morten Bay
ISBN: 9788702068788, 242 Sider
Udkommer en af de nærmeste dage
Fremtidens menneske er et netværksmenneske – homo conexus.

Fundet i en bog

Wednesday, April 15th, 2009 af Søren Madsen

hvem savner mon denne tegning?

Danske børn og unges brug af internettet

Tuesday, February 10th, 2009 af Søren Madsen

Medierådet for Børn og Unge afholder Sikker Internet Dag tirsdag d. 10. februar 2009. I den forbindelse har de fået foretaget en undersøgelse af børn og unges internetvaner.

Mere info: Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 eller hent undersøgelsen som Power Point.

De vigtigste resultater fra undersøgelsen set i et bibliotekssammenhæng er:

 • 86 % af de 14-16-årige har en profil på nettet – det samme har 61 % af de 11-13-årige og 26 % af de 9-10-årige.
 • 66 % af de 14-16-årige lægger billeder og videoer ud på internettet – det samme gør 32 % af de 11-13-årige. 
 • 53 % af de 14-16-årige deltager i debatter på nettet – det samme gør 31 % af de 9-10-årige.  

Undersøgelsen viser også, at 87% bruger nettet dagligt eller stort set dagligt. Af de 14-16 årige er hele 97% på nettet dagligt.

Vedr. besiddelse af mobiltelefon er fordelingen: 9-10 år: 81 %, 11-13 år:98 %, 14-16 år: 99 %

Næste generation af studerende er altså brugere af web 2.0 teknologierne. De bruger de sociale netværk, deltager i diskussioner og tagger hinanden. Så det må bibliotekerne så til at tage alvorligt. De bruger med andre ord nettet rigtig meget. Men er det så også godt nok? Jeg tror ikke nødvendigvis at det er informationskompetente unge der kommer ud på de videregående uddannelser og nogle år. Et er at chatte, SMSe og skrive på hinandens profiler, noget andet er at kunne indsamle information, evaluere det fundne, reflektere over problemstillinger og få det samlet i et tekst.

Undersøgelsen konkluderer også, at de unge er ansvarlige og klarer sig godt på nettet.

Børn og unges brug af digitale medier

Monday, December 29th, 2008 af Søren Madsen

Et amerikansk forskningsprojekt har forsøgt at kortlægge børn og unges brug af digitale medier til læring.

Projektet:Digital Youth Research – Kids’ Informal Learning with Digital Media

About Digital Youth:
“Kids’ Informal Learning with Digital Media: An Ethnographic Investigation of Innovative Knowledge Cultures” is a three-year collaborative project funded by the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. Carried out by researchers at the University of Southern California and University of California, Berkeley, the digital youth project explores how kids use digital media in their everyday lives.

Der bliver desuden udgivet en bog med de samlede resultater:

Ito, Mizuko et al.: Hanging Out, Messing Around, Geeking Out: Living and Learning with New Media. Cambridge: MIT Press, Forthcoming.

Læs et kort referat af projektet her: Facebook Generation Learning Social, Technical Skills Online

Hvad kan de egenligt, de unge mennesker?

Monday, December 8th, 2008 af Søren Madsen

Rob Salkowitz skriver på sin blog Emphasis Added : “NetGen Nonsense” om en ny blog, der tvivler en hel del på, om de digitale indfødte nu også er de teknologiske vidunderbørn, som de bliver udråbt til.

Bloggen er: NetGen Nonsense

Selvfølgelig kan de mere end generationen før dem. De har fået IT og pc’er ind med modermælken. Men er det at være på mange forskellige services og benytte diverse programmer, det samme som at mestre information og informationsteknologi? Næppe. Skriver de bedre stile og har de færre fejl i matematikopgaverne? Vurderer man på udbyttet og ikke brugen af teknologi, tror jeg ikke fremskridtet er så overvældende.

Men det er der sikkert mange meninger om :-)

Forstå de indfødte

Friday, October 3rd, 2008 af Søren Madsen

Digital Natives begrebet dækker de unge født efter 1980/1984 (de lærde er åbenbart ikke helt enige). De er født ind i den digitale verden og er således vokset op med Internettet, spil, mobiltelefoner, pc’er m.m.

Inside Higher Ed har en artikel med en af forfatterne til bogen Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives nemlig John Palfrey. I artiklen Understanding Students Who Were ‘Born Digital’ fortæller han mere om bogen og baggrunden for deres projekt Digital Natives.

Med fare for at bryde diverse regler for hvor meget man må citere, kommer her hans svar på spørgsmålet om hvad bibliotekerne skal gøre:

Q: How should libraries adapt to the changing ways that students (and faculty) do research?

JP: Libraries are adapting every day to changes in research methods. At Harvard Law School Library, we’re just updating our Web site in response to extensive focus-grouping that the reference staff did with students. The site is oriented toward those research tasks that we know start in the digital world, much as a Google search is the first stop for many young people on their way to find information.

There’s much more to be done, of course. One key is to figure out how best to acquire, catalog, and make e-resources accessible to users. Right now, most libraries are set up to do a great job in acquiring, cataloguing, and offering books for use to students and faculty members, but are not organized to handle e-resources. We need to teach students and faculty how to make use of both rivers and oceans of information. A lot of good innovative work is going into solving these issues. I’m sure libraries will adapt.

Another key area of adaptation has to do with the growing interdisciplinary nature of research and learning. More fields are becoming interdisciplinary, but libraries at universities are often stove-piped, much as the schools themselves are. So, we need to be offering research materials but also support for research methods, such as empirical work in law schools.

Born Digital bogen er en fin bog som kan anbefales. Jeg har læse første del af den, og den er velskrevet og god indholdsmæssigt.

Generation Dum

Friday, September 12th, 2008 af Søren Madsen

Information.dk har i dag en artikel om de unge mellem 13-23: Generation Dum
De bruger al deres tid på at SMS’e, være på Facebook eller Arto, chatte og bare surfe rundt. De bruger ikke tiden til fordybelse. Myten om den digitale indfødte, som mestrer det virtuelle bliver punkteret.

Det er den situation som vi skal forholde os til i bibliotekerne. Det bliver her-og-nu og copy-paste generationen, der snart (hvis ikke allerede) gør sit indtog. De vil ikke have større værker, det skal være hurtigt og nemt. Det værste er, at de sikkert ser sig selv som verdensmestre ud i informationssøgning.

På langt sigt kan det få en negativ betydning for hele samfundet, at en generation har tabt muligheden for fordybelse.

Chat line is open
Name
Cancel
Make sure that you can see yourself.
Click "Allow" if prompted.
Tip: Wear headphones for better audio
Cancel
You're on the air!
Video chat is open in another browser window or tab.
Video Chat Hidden
You were disconnected. Please check your internet connection and refresh to join.