Archive for January, 2008

Wilbek-effekt efterlyses i den offentlige sektor

Thursday, January 31st, 2008 af Søren Madsen

I dagens kronik i Berlingske Tidende efterlyses der en kulturrevolution, der kan booste den offentlige sektor.

Kronikken: Den offentlige sektor savner en Ulrik Wilbek

“Flere ressourcer, mere uddannelse, bedre løn fører ikke automatisk til en bedre offentlig sektor. Det er politiske skyklapper, der hindrer en modernisering i den offentlige sektor. Der skal en holdningsændring til – en kulturrevolution der gør op med en støvet virksomhedskultur og dårlige vaner.”

Kulturrevolutionen skal gøre op med:

Ledelsestænkningen. »Leadership« skal afløse styringstanken – både på det politiske niveau og i direktionskredse. Ledelse af mennesker skal erstatte faglig ledelse.
Borgersynet. Fokus på opgaven skal afløse fokus på systemet. Kunde skal erstatte borger.
Organisationen. Flere »frontmedarbejdere«, færre »lagermedarbejdere«. Decentral kompetence skal erstatte lange sagsbehandlingstider.
Regelstyringen. Tillid skal afløse mistillid. Rammer og værdier skal erstatte detailstyring.
Kontrollen. »Det væsentlige kontrolleres« skal afløse troen på, at alt kan kontrolleres. Vejen til høj og rimelig ensartet service skal opnås ved faglighed i stedet for gennem topstyrede kvalitetsstandarder.
0-fejlskulturen. »Fejl er tilladt« skal afløse »straks-løsninger« uden konsekvensberegning. Afbalanceret risikovillighed skal erstatte sikkerhedstænkning.
Harmonien. Konflikter skal undgås gennem dialog. Konsekvens og beslutning om retning skal afløse konfliktsky harmoni. Lokal succes skal erstatte overordnet krav om lighed.
Trivselskulturen. Krav, effektivitet og resultater skal gøres til plusord på lige fod med indflydelse, udfordringer og goder.

Kronikken er skrevet af centerleder Teddy Jeppesen (Autisme Center Vestsjælland). Danmarks bedste offentlige arbejdsplads i 2005/2006/2007.

En ganske fin kronik, der gør op med kulturen på de offentlige arbejdspladser.  

Konklussion: Smid tudekiksene væk og kom i gang…

Kaizen vs. innovation – skildpadden vs. haren

Tuesday, January 29th, 2008 af Søren Madsen

Kaizen vs. Innovation

“Der var engang en hurtig hare, der pralede med, hvor stærkt han kunne løbe. Skildpadden blev så træt af at høre ham prale, at han udfordrede ham til at løbe om kap.” Æsops fabel om haren og skildpadden (senere også kendt som Disneys “The Tortoise and the Hare”, “Skildpadden og haren”)

Skildpadden vs. haren er den gamle fortælling/tegnefilm, hvor en skildpadde og en hare beslutter sig for at løbe om kap. Haren føler sig ret sejrssikker. Den lægger ud i et hæsblæsende tempo, men bliver hurtigt distraheret. Der er mange ting, der kræver dens opmærksomhed undervejs. Skildpadden til gengæld holder et fast tempo – sætter det ene ben foran det andet hele vejen til målet. Hele tiden små skridt det bringer den tættere og tættere på målet. Haren til gengæld ræser af sted i korte, men heftige spurter og med mange krumspring for at nå frem til målet.

Det er nogle af de samme mekanismer, der går igen, når man taler om kaizen vs. innovation.

Kaizen er en japansk tankegang, der bygger på tanken om ”continuous improvement” eller på dansk: kontinuerlig forbedring. Tankerne bygger på ideer fra W. Edwards Deming om udviklingen af den amerikanske krigsindustri under 2. verdenskrig. Den tog han med sig til Japan, da han fik til opgave at udvikle den japanske industri efter krigen. Det var selvfølgelig Toyota, der gik forrest i udviklingen af Kaizen. Mange af tankerne er også en del af lean management begrebet. Men kaizen går på en blid, nærmest stilfærdig udvikling. “Filosofien er enkel: Store forandringer skabes af små skridt”

Innovation er ofte et top-down projekt. Organisationen har nogle mål, den gerne vil nå eller en ny strategi, der skal implementeres. Derfor iværksættes innovationsprojekter m.m. Innovation og innovationsprojekter kommer ofte forstyrrende ind i den daglige virke. Ikke alle er måske topmotiveret til de forandringer, det medfører.

En god introducerende bog om personlig Kaizen er: Maurer, Robert: Kaizen – Et lille skridt kan ændre dit liv (via CBS Bibliotek) eller via Bibliotek.dk.

Et par citater herfra om Kaizen vs. Innovation:

”…plejer at tænke på innovation som en form for kreativt gennembrud, bruger jeg her ordet sådan som det defineres på handelsuddannelserne, hvor terminologien for succes og forandring er meget specifik. Ifølge denne definition er innovation en drastisk forandringsproces. Den gennemføres ideelt set i løbet af et meget kort tidsrum og medfører et dramatisk omslag. Innovation er hurtig og stor og prangende; den sigter efter største muligt resultat på kortest mulig tid.” (s. 15)

”Der findes et alternativ til innovation. Det er en helt anden vej, en der snor sig så blidt op ad bakken at man knap nok bemærker at man kommer opad. Den er behagelig at gå ad og blød at træde på. Og det eneste der kræves, er at man sætter den ene fod foran den anden.” (s. 18)

“Kaizen og innovation er de to vigtigste metoder folk anvender til at skabe forandring. Mens innovation kræver chokerende og radikale reformer, beder Kaizen dig ikke om andet end at tage små, behagelige skridt mod forbedring.” (s. 24)

Innovation og innovationsprojekter er dog vigtige for udviklingen i en organisation. Innovationsprojekter kan sagtens være fokuserede og “spurte i mål”. Men læren af dette er dybest set, at vi alle har ansvaret for vores egen faglige udvikling. Hvis ikke organisationen stiller de rette værktøjer (efteruddannelse, interne kurser, kollegaoplæring m.m.) til rådighed, så må man selv opsøge dem. Vær opsøgende, spørg kollegaer, følg med i weblogs, læs artikler, afprøv teknologierne på nettet etc. Start med at bruge et minut om dagen på personlig udvikling. Så er man godt på vej…

 Men der findes ingen magisk løsning. Udvikling er målet – både personligt/fagligt og organisatorisk.

Hvis du har et bud på midlet, så del det med os andre :-)

Lækkert bibliotek

Tuesday, January 29th, 2008 af Søren Madsen

Berlingske Tidende (og muligvis også Urban) har i dag et tillæg om uddannelse, DitValg. Her har de bl.a. talt med en CBS-studerende, der udtaler:

“Jeg kan godt lide studiemiljøet på CBS. Både de lækre faciliteter, f.eks. biblioteket, og det at man kan mærke, at man allerede er lidt ude i erhvervslivet. ”

http://www.berlingske.dk/article/20080128/ditvalg/80128080/

Ulrik Wilbek som rektor på Danmarks Biblioteksskole!!!

Monday, January 28th, 2008 af Søren Madsen

bare et forslag:-)

Levende Billeder som Markedsføringsredskab

Thursday, January 24th, 2008 af Søren Madsen

CBS Bibliotek deltager i DEFF-projektet ”Levende Billeder som Markedsføringsredskab”. Projektet er et samarbejde med KB/KUB, ASB Bibliotek og AUB.

Formålet med projektet er er undersøge hvilke muligheder bibliotekerne har for at bruge Internettets som et effektivt markedsføringsredskab. Projektet skal eksperimentere med levende billeder (kortere filmklip med lyd) til promovering af udvalgte biblioteksservices.

Udgangspunkt for projektet er udarbejdelse af fælles drejebøger for 6 filmklip med en grundlæggende fælles kommunikationsmodel. Der skal samarbejdes om form, vinkel, indhold og sprog, men optages selvfølgeligt lokalt. Disse drejebøger skal altså kunne genbruges på tværs af de deltagende biblioteker og bruges af
andre bibliotek også. Formålet er altså ikke kun at udarbejde filmklip for de deltagende biblioteker, men også at udarbejde en platform (manuskript/drejebøger), der i princippet kan genbruges af andre (forsknings)biblioteker.

De 6 tænkte filmklip er som nedenfor. Det er dog ikke sikkert, at det bliver i netop denne form. Nogle af områderne bliver måske slået sammen og andre nye opstår.

 • Velkomst (inkl.. åbningstider, fysisk beliggenhed o.l.)
 • Betjening i udlånsskranker mv. (incl selvbetjening o.l.)
 • Vejledning (inkl.. book-en-bibliotekar, sms, chat, mail, telefon o.l.)
 • E-ressourcer (e-tidsskrifter, e-bøger, samsøgning o.l.)
 • Fysiske samlinger (tidsskrifter, bøger, særsamlinger o.l.)
 • Fysiske faciliteter (studiepladser, grupperum, reservationssystem o.l.)

I projektet forsøger vi at tænke brugerinddragelse ind. I arbejdet eksperimenteres med hvilke kommunikationsformer der virker bedst, herunder f.eks. kommunikation Bibliotekar til Bruger, Bruger til Bruger og/eller Underviser til Bruger. Formålet med projektet er også at oparbejde viden og indhente erfaringer med arbejdet med levende billeder som markedsføringsredskab. Vi håber at kunne opbygge viden om generelt effektive modeller og fremstille færdige konkrete produkter/resultater, der kan præsenteres for vore brugere.

Facebook… er jeg en nitte?

Thursday, January 24th, 2008 af Henriette Louise Jakobsen

Jeg tænkte – ovenpå Jørgen Madsens ‘Primo-demo’ – er man en taber, hvis man i 2008 ikke har en profil på Facebook? Skal vi lave en ‘poll på det’ – eller I kan også bare sige hvad I mener…
For mig at se har Jørgen ret – et stykke henad vejen: Facebook handler om hvordan Cecilie scorer/scores af Sebastian. Og i dét uendeligt gamle spil gør vi os umage, og umage med at vise, at vi ikke gør os umage. Facebook (blandt andet) må i givet fald være et bud på det virtuelle modetøj; vi kommunikerer med vores udtryk, fagter og statements. Både i den røgfri, cremefarvede bar, hvor nogle drikker champagnecocktails (der fik jeg lige udstillet mit jegs attributter, som Milan Kundera kalder den slags skødesløse udsagn indeholdende masser af selv-branding) og ved det virtuelle vandhul.

Google som digital science repository

Tuesday, January 22nd, 2008 af Søren Madsen

Rygterne siger, at Google vil åbne deres eget digital repository. Titlen bliver Google Research. I øjeblikket bliver sitet brugt til præsentation af forskning fra Googles egne ansatte. Der findes både tekst og videopræsentationer.

Der skal være fri og gratis adgang for alle forskere til at lægge deres arbejder ud. Bliver sikkert en konkurrent til diverse IR derude. Meget uaf hængig forskning vil sikkert også finde sin vej hertil. Men lad os se hvad det fører til.

Fra TechCrunch: Google To Become Open Source Science Repository

Fra Wired: Google to Host Terabytes of Open-Source Science Data

Videnskab.dk – Danmarks nye forskningsportal

Monday, January 21st, 2008 af Søren Madsen

I følge DEFF’s nyhedsbrev skulle videnskab.dk åbne primo 2008.

Sakset fra forsiden af Videnskab.dk (intet indhold endnu):

“Danmarks kommende portal for nyheder og baggrund om forskning og videnskab. Vi fortæller hvad der sker i laboratorierne og bag bøgerne og bringer de seneste nyheder om både dansk og inter­na­tional forskning. Videnskab.dk lanceres i 1. halvår af 2008.”

Læs mere på Biblioteksstyrelsen beskrivelse af projektet: Videnskab.dk Her beskrives målgruppen som unge.

23 ting bliver til 3×3 timer

Friday, January 18th, 2008 af Søren Madsen

På CBS Bibliotek har vi valgt en lidt anden vinkel på den interne undervisning i web/bibliotek 2.0 teknologierne. Vi har valgt at holde forløbet som holdundervisning med hands-on afprøvning. I alt holder vi 3 sessioner af hver 3 timers varighed. Det er gjort for at koncentrere forløbet. De interesserede får præsenteret mulighederne og kan få afprøvet dem. Desuden giver det en god snak om brugbarheden af de forskellige værktøjer.

Dag 1:
Introduktion (hvad er web/bibliotek 2.0)
Blogs og RSS
Wiki

Dag 2:
Communities og social networks
Social bookmarking
Webværktøjer/officee 2.0

Dag 3:
Fredag d. 30. november
Video og Lyd (vod/podcasting)
IM og Chat
Diverse (kort, fotodeling m.m.)
Afrunding

Om 23 Ting:

Dette koncept blev udviklet på The Public Library of Charlotte & Mecklenburg County. Det blev først introduceret som Learning 2.0.

En række danske folkebiblioteker har også taget konceptet op:

23 ting København, Randers og Herning
23 ting Holbæk
23 ting Odense
23 ting Hvidovre bibliotek
23 ting Århus / 23 ting Århus Lokalbiblioteker
23 ting Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby, Rudersdal og Tårnby
23 ting Nordjylland
23 ting Roskilde og Slagelse
23 ting Vejle

CBS Case Competition – hvad med en Library Case Competition?

Friday, January 18th, 2008 af Søren Madsen

CBS Case Competition er en årlig konkurrence mellem studerende fra business school fra hele verden. Normalt deltager der en en 10-12 hold med hver 4 deltagere. De studerende får så en opgave de skal løse. Udgangspunktet er en problemstilling i en på forhånd udvalgt virksomhed. Det er altså et “virkeligt” problem, der skal løses. De har 31 timer til besvarelsen, så der er et vist tidspres.

Konkurrencen afsluttes med en finale hvor de 3 bedste løsningsforslag/hold får mulighed for at præsentere deres løsning. Det foregår i CBS’ største auditorium og er altid en stor publikumssucces. Dommerpanelet består af topfolk fra erhvervslivet og topforskere fra forskellige business schools. De studerende, der deltager, er topmotiverede og topprofessionelle. Så det er altid en oplevelse.

Links: CBS Case Competition / Week Nine

Vi bør prøve det samme i biblioteksvæsenet. Oprette en konkurrence mellem bibliotekerne og se hvem, der kan skrive og præsentere den bedste løsning for en bestemt problemstilling. Det vil muligvis skabe noget nytænkning og være med til at skabe nogle netværk. Konkurrencen kunne også holde i nordisk regi for at få flere hold med. Der skal muligvis være 2 sideløbende konkurrencer, da det ikke er helt de samme problemstillinger og mulige løsninger på folke- og forskningsbiblioteker.

Find inspiration hos top 10 US biblioteksblog i 2008

Thursday, January 17th, 2008 af Søren Madsen

Liste over nogle af de bedste biblioteksblog: The LISNews 10 Blogs To Read In 2008

De er dog alle amerikanske/engelsksprogede.

Konference om elektronisk publicering

Thursday, January 17th, 2008 af Søren Madsen

Konferencen:  12th International Conference on Electronic Publishing – ELPUB 2008, bliver afholdt i Toronto i dagene 25. til 27. juni 2008. 

Temaet er ”Open Scholarship: Authority, Community and Sustainability in the Age of Web 2.0.”

Find mere information hos ELPUB

Vedr. publicering, så har Publishers Weekly denne interessante trendanalyse for 2008: 15 Trends to Watch in 2008 

De vigtigste trends for bibliotekerne er efter min mening:

#1. The popularity of e-books will increase…
#2. Sales of books in electronic form to public libraries will continue to grow…
#4. Publishers will start acquiring specialized Web sites to get content for their books and to target niche audiences.

Lidt statistik om Facebook og MySpace

Thursday, January 17th, 2008 af Søren Madsen

På bloggen Web Strategist (fra Forrester) er det muligt at finde ny statistik om brugen af Facebook og MySpace. Derudover nævnes også Reunion, som ser ud til kun at dække USA.

Social Network Stats: Facebook, MySpace, Reunion (Jan, 2008)

Et par smagsprøver:

Facebook:
* More than 60 million active users
* An average of 250,000 new registrations per day since Jan. 2007

MySpace:
* MySpace has more than 110 million monthly active users around the globe
* On average 300,000 new people sign up to MySpace every day

Informationsadfærden hos fremtidens forskere

Thursday, January 17th, 2008 af Søren Madsen

British Library and JISC har undersøgt informationsadfærden hos fremtidens forskere = børn og unge.

Pressemeddelelse fra JISC: ‘Google Generation’ is a myth, says new research 
Projekthjemmesiden: Google Generation : JISC 
Pressemeddelelse fra British Library: Pioneering research shows ‘Google Generation’ is a myth

Selve undersøgelsen: Information Behaviour of the Researcher of the Future (35 s./pdf)

Via: Stephen’s Lighthouse: Information Behaviour of the Researcher of the Future 

Study Groups i Facebook

Tuesday, January 15th, 2008 af Søren Madsen

I Facebook findes en applikation til brug for gruppearbejde, studieformål m.m.: Study Groups

Med Study Groups kan man:

 • Create to-do lists and track who’s responsible for what
 • Schedule and agree to meetings
 • Discuss the finer points of this week’s assignment
 • Share notes and files in one place
 • Create a public Study Group to collect the thoughts and ideas of users around the world on a given subject 

Fundet via den i et tidligere post nævnte: Jane’s E-Learning Pick of the Day - Study Groups

Læs også Study Groups for Facebook via infodoodads

Læs mere om information literacy

Tuesday, January 15th, 2008 af Søren Madsen

Journal of Information Literacy er et open-access, akademisk, peer-reviewed tidsskrift.

Nyeste nummer er Vol 1, No 3 (2007). Dette indeholder bl.a.:

 • Wiki anyone? Reflections on an information literacy class wiki
 • Collaboration between Librarians and Teaching Faculty to Teach Information Literacy at One Ontario University: Experiences and Outcomes
 • Information Literacy and the Academic Library: One Stop on a Life-Long Journey

Derudover indeholder JIL boganmeldelser og konferencereferater.

JIL er hosted via Open Journal Systems. Det samme system som også Ejournals@CBS benytter.

Markedsføring til den sociale web

Monday, January 14th, 2008 af Søren Madsen

“Learning to market to the social web requires a new way to communicate which an audienze in adigital environment. It’s that simple.” (s. 3)

De første linier i bogen. Siger alt om at vi skal nytænke vores markedsføring og præsentation af bibliotekerne. Har kun læst første kapitel, så jeg har ikke nogle løsning her og nu :-)

Weber, Larry
Marketing to the social web : How digital customer communities build your business

Brug af wiki til emneguider

Monday, January 14th, 2008 af Søren Madsen

På Norwich University har de gjort det. De har brugt en wiki som platform til deres research guides. De har benyttet MediaWiki til formålet. Det er dog kun bibliotekspersonalet, der kan redigere.

Direkte link til wiki’en: Norwich Research Guides

Få mere information: We have wiki! (Meredith Farkas’s blog: Information Wants To Be Free)

Jeg håber også at vi på CBS Bibliotek snarest får oprettet en wiki til emneguider m.m. Den skal dog være åben, så alle brugere kan redigere i teksten. Hvis vi kan få inddraget vores brugere i det direkte arbejde med en wiki, vil vi få rigtig meget god feedback/indhold til arbejdet. Softwaren er faktisk allerede på plads, så vi kunne faktisk gå i gang med det samme.

Fremtiden for forskningsbibliotekerne

Monday, January 14th, 2008 af Søren Madsen

ACRL har udarbejdet en undersøgelse om forskningsbibliotekerne fremtid: ACRL explores the future of academic libraries
Undersøgelsen: “…explores the current atmosphere in the world of academic and research libraries along with trends that will define the future of academic and research librarianship and the research environment.”

Selve rapporten: Environmental Scan 2007 (29 s./pdf) Opbygget efter princippet: Top Ten Assumptions for the Future of Academic Libraries and Librarians.

Undersøgelsen bygger på: Top ten assumptions for the future of academic libraries and librarians: A report from the ACRL research committee

Top ten assumptions (in ranked order)
1. There will be an increased emphasis on digitizing collections, preserving digital archives, and improving methods of data storage and retrieval
2. The skill set for librarians will continue to evolve in response to the needs and expectations of the changing populations (students and faculty) that they serve
3. Students and faculty will increasingly demand faster and greater access to services
4. Debates about intellectual property will become increasingly common in higher education
5. The demand for technology-related services will grow and require additional funding
6. Higher education will increasingly view the institution as a business
7. Students will increasingly view themselves as customers and consumers, expecting high-quality facilities and services
8. Distance learning will be an increasingly more common option in higher education, and will coexist but not threaten the traditional bricks-and-mortar model
9. Free public access to information stemming from publicly funded research will continue to grow.
10. Privacy will continue to be an important issue in librarianship.
 

Association of College and Research Libraries (ACRL)

Undersøgelse af studerendes research og forskningsbibliotekerne

Monday, January 14th, 2008 af Søren Madsen

Spørgsmålet i undersøgelsen var: “What do students really do when they write their research papers?”

Studying Students: The Undergraduate Research Project at the University of Rochester / Complete Book (99 s./pdf)

Indholdsfortegnelse:

Introduction to the Undergraduate Research Project
Faculty Expectations of Student Research
Asking Students about Their Research
Night Owl Librarians: Shifting the Reference Clock
Library Design and Ethnography
Dream Catcher: Capturing Student-Inspired Ideas for the Libraries’ Web site
Photo Surveys: Eliciting More Than You Knew to Ask For
Mapping Diaries, or Where Do They Go All Day?
What an Experience: Library Staff Participation in Ethnographic Research
Then and Now: How Today’s Students Differ
The Mommy Model of Service
Conclusion: Creating Student-Centered Academic Libraries

Via: Information Literacy Weblog: Studying students

Chat line is open
Name
Cancel
Make sure that you can see yourself.
Click "Allow" if prompted.
Tip: Wear headphones for better audio
Cancel
You're on the air!
Video chat is open in another browser window or tab.
Video Chat Hidden
You were disconnected. Please check your internet connection and refresh to join.