Archive for January, 2009

Generations Online in 2009

Thursday, January 29th, 2009 af Søren Madsen

Ny undersøgelse fra PEW Internet har set på de forskellige generationers brug af Internettet.

Generations Online in 2009 (9 s./pdf). En række uddybende tabeller og grafer kan findes i ppt her: Presentation: Generations Online in 2009

Contrary to the image of Generation Y as the “Net Generation,” internet users in their 20s do not dominate every aspect of online life. Generation X is the most likely group to bank, shop, and look for health information online. Boomers are just as likely as Generation Y to make travel reservations online. And even Silent Generation internet users are competitive when it comes to email (although teens might point out that this is proof that email is for old people).

“Instant messaging, social networking, and blogging have gained ground as communications tools, but email remains the most popular online activity, particularly among older internet users.”

En ganske god undersøgelse, hvis man vil vide hvad ens målgruppe foretager sig på nettet.

Scholarly Information Practices in the Online Environment

Thursday, January 29th, 2009 af Søren Madsen

Scholarly Information Practices in the Online Environment (59 s./pdf)

Research libraries exist to support scholarly work. In recent years, the literature on scholarly practices and information use has been growing, and research libraries should be prospering from this increased base of knowledge. Unfortunately, the profession has no effective means for systematically monitoring or synthesizing the published results. This review begins to address the problem by reporting on the state of knowledge on scholarly information behavior, focusing on the information activities involved in the research process and how they differ among disciplines. It provides an empirical basis for identifying promising directions and setting priorities for development of digital information services to support and advance scholarship.

Palmer, Carole L., Lauren C. Teffeau and Carrie M. Pirmann. 2009. Scholarly Information Practices in the Online Environment: Themes from the Literature and Implications for Library Service Development. Report commissioned by OCLC Research.
www.oclc.org/programs/publications/reports/2009-02.pdf

Hold videomøder på nettet – Vyew og Dimdim

Tuesday, January 27th, 2009 af Søren Madsen

På nettet findes der flere ganske glimrende værktøjer til at afholde videomøder på nettet med. Her vil jeg fremhæve at 2 af dem: Vyew og Dimdim.

Vyew er et glimrende værktøj til at samarbejde på nettet. Der er mulighed for at skrive sammen, dele skærmen og de fleste af de nødvendige funktioner.

Vyew.com – Vyew – FREE Anytime Collaboration and Live Conferencing™ (gratis op til 20 brugere)

Dimdim: Web conferencing that just works (gratis op til 20 brugere)

I Dimdim kan man dele sin desktop/skærm, websider, dokumenter eller whiteboard. Man kan kommunikere med chat, snakke sammen og se hinanden via web cam.

Det mobile bibliotek – den seneste udvikling

Monday, January 26th, 2009 af Søren Madsen

Der kommer flere og flere biblioteker med en mobiladgang til deres services. De 2 seneste er:

- NYPL mobile

- DCPL Labs iphone page (mere info: DCPL iPhone application ready for download) Mulighed for at downloade applicationen til sin iPhone :-(

The Distant Librarian stiller spørgsmålet Is 2009 the year of the m-library? Svaret er ja. Det burde være standard på stort set alle biblioteker nu. Måske er det udbyderne af OPACs, der ikke giver muligheden. Men det er nu, der skal rykkes.

Der indkaldes til konference: m-libraries conference / mLibraries 2009. Konferencen afholdes d. 23.-24. juni 2009 på the University of British Columbia Vancouver BC, Canada.

Se også m-libraries Information on the move – The First International m-libraries Conference her er der mulighed for at se præsentationer fra konferencen.

fra userslib.com: 2 New mobile library interfaces

Flere tech trends

Monday, January 26th, 2009 af Søren Madsen

ALA holder som tidligere nævnt, deres Mid-Winter meeting. Her har de tradition for at præsentere tech trends for det kommende år. Her er et par af de sidste.

Top Tech Trends from Sarah Houghton-Jan

 1. The Art of Web Presence Maintenance
 2. Plug-ins, Widgets, and Hacks, Oh My!
 3. My Kumpyootur Kan Has a Kloud
 4. Online Training Has Its Debutante Ball
 5. Less $ = Less eResources (a disturbing trend)

Top Tech Trends from Karen Coombs

Du kan også vælge at se præsentation på video. Den var live transmiteret via uStream. En lille advarsel, det varer over mere end 1½ time med skrattende lyd (i hvert fald der hvor jeg tjekkede).

Online TV Shows by Ustream

Hvad sker der lige for forlagene?

Friday, January 23rd, 2009 af Søren Madsen

Time har en artikel om publicering – forlagenes krise, selv-publisering og elektroniske bøger:

Modern Book Publishing and Book Culture – Books Unbound

Fra ‘Information Specialist’ til ‘Content Specialist’

Thursday, January 22nd, 2009 af Søren Madsen

Bibliotekernes rolle har altid været at stille information og viden til rådighed for studerende, forskere og undervisere. Hvis jeg husker min studietid nogenlunde korrekt, blev vores opgaver defineret som: lokalisere, registrere og genfinde information. Det var vores kerneopgave, vores eksistensberettigelse. Med Internettets fremkomst ændrede det sig. Vi er blevet til informationsspecialister med mange andre opgaver end bare bøger.

Med den nye generation af web 2.0 services og muligheder ændrer vores opgaver sig igen. Vi går imod en funktion som ‘Content Specialist’. Den engelske titel siger mere om indholdet end en dansk oversættelse til f. eks. indholdsspecialist.

Vi arbejder mere med indhold. På CBS Bibliotek har det bl.a. været med forskningsregistrering og formidling, ekspertdatabase, web, elektroniske tidsskrifter, intranet, blogs o.s.v.. I fremtiden kan man forestille sig jobtitler som:

 • Content specialists
 • Online content strategist
 • Online content producer

Men hvad kommer det til at betyde for det traditionelle bibliotek? Bliver det bare en del af en servicepakke som en form for mediecenter stiller til rådighed?

Online Content Must Become a Priority

e-bøger vs. trykte bøger

Wednesday, January 21st, 2009 af Søren Madsen

Præsentation om elektroniske bøgers udbredelse.

To supersede or supplement: profiling aggregator e-book collections vs. our print collections

 Description:
Presentation given at the XXVIII Annual Charleston Conference: Issues in Book and Serials Acquisitions, November 5 – 8, 2008. After the conference, Price and McDonald have verified their results using the xISBN work ID, which allows grouping of the various unique ISBNs that refer to the same intellectual work (e.g.cloth vs paperback). Wrangling these nearly 15 million lines of data took quite a while, and did not result in a substantive change to their results: only about 30% of the print books purchased during 2006-2007 by any of the 5 libraries they studied were available from the e-book aggregator marketplace.

2009 Horizon Report – Six Key Emerging Technologies for Higher Education

Wednesday, January 21st, 2009 af Søren Madsen

New Media Consortium (NMC) og the EDUCAUSE Learning Initiative (ELI) har netop udsendt deres 2009 Horizon Report.

2009 Horizon Report Profiles – Six Key Emerging Technologies for Higher Education (34 s./pdf)

Her har de udpeget 6 teknologier, der vil få betydning i uddannelsesverdenen:

Time-to-Adoption: One Year or Less

 • Mobiles
 • Cloud Computing

Time-to-Adoption: Two to Three Years

 • Geo-Everything
 • The Personal Web

Time-to-Adoption: Four to Five Years

 • Semantic-Aware Applications
 • Smart Objects

NMC Releases 2009 Horizon Report / 2009 Horizon Report Profiles Six Key Emerging Technologies | EDUCAUSE CONNECT

EDUCAUSE Review | tema om lærebøger

Tuesday, January 20th, 2009 af Søren Madsen

EDUCAUSE Review (Volume 44, Number 1, January/February 2009) er netop kommet på gaden med et tema om lærebøger.

As the price of college/university textbooks continues to rise, new electronic models and various “open” options are being proposed from all sides: by publishers, by students, and by authors and institutions.

Anden interessant artikel herfra er:

Managing the Platform: Higher Education and the Logic of Wikinomics
David J. Staley
How might the logic of Web 2.0, the logic of commons-based peer production, and the logic of platform management transform the idea of the university and the very activities—teaching and learning, research, and publishing—that lie at the heart of this enterprise?

Ny ph.d opgave om unge og sociale netværk

Tuesday, January 20th, 2009 af Søren Madsen

danah boyd har udgivet sin PhD dissertation:
Taken Out of Context: American Teen Sociality in Networked Publics (406 s./pdf).

Hun har tidligere skrevet en række glimrende artikler om social netværk og i særdeleshed unges brug. Det er dog mange sider at give sig i kast med.

Via: Stephen’s Lighthouse: danah boyd’s PhD dissertation / Friends: Social Networking Sites for Engaged Library Services: Dissertation Taken Out of Context : American Teen Sociality in Networked Publics

eSociale Kompetencer, del 2: kommunikation og service

Monday, January 19th, 2009 af Søren Madsen

I løbet af de sidste 20 år har måden vi kommunikerer med vores brugere ændret sig betydeligt. I 1990 kunne man enten møde op eller ringe hvis man ville have fat i biblioteket. Nu er mulighederne mere mangfoldige. Til paletten er kommet e-mail og i en vis udstrækning chat/IM. Derudover finder der en række værktøjer, der endnu ikke har fundet deres plads på bibliotekerne. Disse fungerer både som kommuniktions- og formidlingsværktøjer. Men de bør komme i nærmeste fremtid.

Nedenfor har jeg prøvet at vise hvordan udviklingen i medier og kanaler har været i perioden 1990-2010. De fleste danske biblioteker er vel efterhånden kommet på 2000 niveau og der er stadig et år tilbage til 2010. Men mon dog, at særlig mange vil gøre bruge af alle mulighederne.

MX-modellen

MXM 1990 MM 2000 MMX 2010
Personligt fremmøde
Telefon
Brev
Personligt fremmøde
Telefon
Brev
———————–
E-mail
Chat / IM
Personligt fremmøde
Telefon
Brev
———————–
E-mail
Chat / IM
———————–
Blogging
Microblogging (Twitter)
Wikis
Sociale Netværk
Mobilt, SMS reference
VoIP (Skype)
Communities / BBS
Virtuelle verdener (Second Life)

BIMP – en ny kommunikations- og servicemodel

Brugerstøtte – Informationsteknologi – Marketing – Processer

Brugerstøtte

Det er klart at brugeren skal være i centrum. Det er jo dem, det hele drejer sig om. Derfor skal der være en klar profil på området. De medarbejdere, der står for den direkte og virtuelle service, skal være velkvalificerede og have klare kompetencer til at løse opståede problemer. Samtidig er de bagvedliggende funktioner også ekstremt vigtige for oplevelsen af service.

Informationsteknologi

Den rette teknologi skal være til rådighed og vi skal besidde de nødvendige færdigheder. Det vil blive brug for både traditionelle og web 2.0 værktøjer. Man skal kunne vælge det rigtige værktøj, form og medie til den aktuelle forespørgsel. Det betyder at man skal kunne oprette en screencast, redigere i wikis, oprette grupper i Facebook m.m.

Marketing

Vi skal præsentere og formidle alle vores gode tilbud og services endnu bedre end vi gør i dag. Opsøgende og proaktiv formidling er i mine øjne også et servicetilbud. Markedsføring gør at brugerne er bedre rustet og ikke nødvendigvis kommer i en situation hvor de behøvedes vores hjælp til at løse måske simple problemer. Det er derfor nødvendigt at arbejde med mere personaliserede services og kommunikation.

Processer

Mennesket før systemet. De interne processer skal afpasses efter hvordan vi kan yde den bedste service. Hvis det f. eks. er hurtigere (og billigere) at købe en brugt bog på Amazon og få den sendt direkte til låneren, end at få den hjem via indlån, så skal vi da det.

Ugens link – uge 3

Friday, January 16th, 2009 af Søren Madsen

Det har været en stille uge…

- First Monday (2009, vol. 14, iss. 1)

- Journal of Information Literacy (2008, vol. 2, iss. 2)


Service 2.0 – personaleløse biblioteker

Friday, January 16th, 2009 af Søren Madsen

Om forsøget med personaleløst bibliotek i Gjern skriver DR: Ud med bibliotekarerne og ind med lånerne – Når man fjerner personalet fra et bibliotek, stiger udlånet. Men problemet er: Børn forbudt på biblioteket.

Hvad mener BF: Færre bibliotekarer svækker demokratiet / Bibliotekarer er nødvendige for professionel biblioteksservice.

Til det sidste er jeg til dels enig. Så se at få udvidet åbningstiderne. Det må være konklusionen. Løsningen må være at sprede bemandingen ud over hele dagen og aftenen. Hvorfor er der fyldt med personale på bibliotekerne mellem 10-15 hvor mange ikke har mulighed for at komme på besøg? Hvorfor ikke til kl. 22?

CBS Bibliotek har fundet en god løsning med uddannet personale til 18 i løbet af ugen og om lørdagen (10-16). Resten af tiden er biblioteket åben med studentermedhjælpere. De kan hjælpe videre i vid udstrækning. Det vigtigste for de studerende om aftenenen og om søndagen er, at de kan komme på biblioteket for at læse og i edb brugerrummene.

Det svarer til når jeg går i Bilka kl. 20.30. Her forventer jeg ikke at få hjælp fra en slagter eller bager. Har jeg brug for den hjælp, kommer jeg indenfor mere normale åbningstider. Det samme med bibliotekerne.


Det kan godt være at det er branchens bedste. Men er det godt nok? Hvordan finder vi det rette serviceniveau?

Dette indlæg afspejler personlige holdninger.

Skab dine egne screencasts ganske gratis

Thursday, January 15th, 2009 af Søren Madsen

Fra Mashable: Free and Easy Screencasting to Build Your Website Demo

Her anmelder de servicen ScreenToaster. Deres vurdering er: “We think ScreenToaster is an excellent solution that brings advanced screencasting options to all levels of computer users.”

Mit umiddelbare indtryk af servicen er ganske positiv. Den har de grundlæggende funktioner der kræves. Det er nemt og overskueligt. Funktionaliteten virker godt.

- Kan optage full screen eller område
- kan optage web cam
- Med/uden lyd
- Mulighed for at gemme på pc, hosted eller sende til YouTube (er på vej)

Med ScreenToaster kan man f. eks. som informationsvagt optage sin vejledning af de studerende. Så kan man efterfølgende uploade til YouTube eller til ScreenToaster. Så har de studerende mulighed for at se hjælpen igen. Det kan være specifikke søgefunktioner, hvordan man finder et elektronisk tidsskrift, funktioner i Datastream, hvordan man downloader på biblioteket m.m.

Adults and Social Network Websites

Thursday, January 15th, 2009 af Søren Madsen

Ny rapport fra Pew Internet & American Life Project: Adults and Social Network Websites eller læs pressemeddelelsen med mere udybbende information: Social Networks Grow: Friending Mom and Dad

Hele undersøgelsen: Adults and Social Network Websites (17 s./pdf)

Highlights fra undersøgelsen:

“One third (35%) of American adult internet users have a profile on an online network site, four times as many as three years ago, but still much lower than the of online American teens who use social networks.”

Young people are much more likely than older adults to use social networks.
75% of online adults 18-24 have a profile on a social network site
57% of online adults 25-34 have a profile on a social network
30% of online adults 35-44 have one
19% of online 45 to 54 year olds have a profile
10% of online 55 to 64 year olds have a profile
7% of online adults 65 and older have a profile

“Overall, personal use of social networks seems to be more prevalent than professional use of networks, both in the orientation of the networks that adults choose to use as well as the reasons they give for using the applications.”

“Online social network applications are mainly used for explaining and maintaining personal networks, and most adults, like teens, are using them to connect with people they already know.”

‘Next Library’ – International Un-conference

Thursday, January 15th, 2009 af Søren Madsen

‘Next Library’ – International Un-conference

Aarhus, Denmark, June 14th – 16th, 2009

CO-CREATION
USER CENTRED INNOVATION
YOUTH CULTURE
THE PHYSICAL LIBRARY
INTERACTIVE LIBRARY SPACES
COMPETENCES
COMMUNITY BUILDING
CREATIVITY AND LEARNING

The un-conference work method introduces best practice, endorses new ideas, explores research results, exchanges knowledge, enhances co-creation and elaborates on innovation projects.

Flere Tech Trends for 2009

Wednesday, January 14th, 2009 af Søren Madsen

Denne gang er det Michael Stephens på bloggen Tame The Web:

Ten Trends & Technologies for 2009 eller hent teksten i pdf (17 s.). Ved første gennemgik ser det rigtig spændende ud. Det er noget af det bedste jeg har set når det drejer sig om forudsigelser indenfor teknologi og biblioteker.

De 10 teknologitrends er:

 1. The Ubiquity of the Cloud
 2. The Changing role of IT
 3. The Value of the Commons
 4. The Promise of Micro-Interaction
 5. The Care & Nurturing of the Tribe
 6. The triumph of the Portable Device
 7. The importance of Personalization
 8. The impact of Localization
 9. The evolution of the Digital lifestyle
 10. The shift toward Open Thinking

Han slutter af med:

Five Related Things We Just Can’t Ignore in Libraries:
* Privacy
* The
* The Nature of Information
* Generation C
* Telling Our Story Well to Funding Bodies

Overvældende begejstring

Monday, January 12th, 2009 af Søren Madsen

Overvældende begejstring for bibliotekernes tilstedeværelse på Facebook blandt bloggens læsere. I sidste uge oprettede jeg en poll og bad om kommentarer. Et stort flertal på 2/3 var postive  og svarede “JA, det er her vores brugere er”.1/3 svarede så “NEJ, det er spild af tid”. Så lad os straks komme i gang med at komme på Facebook. Hvor mange, der deltog i denne poll? Gæt selv.

Oraklerne taler

Monday, January 12th, 2009 af Søren Madsen

ALA holder hvert år 2 møder – et sommer- og vintermøde. På vintermødet (ALA Mid-Winter, 2009) afholder de en række “top technology trends”. Her kommer en række førende biblioteksfolk (flere med gurustatus) med deres forudsigelser for året, der kommer.

Den første i år er: Eric Lease Morgan’s Top Tech Trends for ALA Mid-Winter, 2009 Han er manden bag MyLibrary og hans tech trends er:

 • Indexing with Solr/Lucene works well
 • Linked data is a new name for the Semantic Web
 • Blogging is peaking
 • Word/tag clouds abound
 • “Next Generation” library catalogs seem to be defined
 • SRU is becoming more viable
 • The pendulum of data ownership is swinging
 • The Digital Dark Age continues

Når alle i panelet er kommet med deres forudsigelser, vil jeg prøve at samle sammen og prøve at opsummere.

Chat line is open
Name
Cancel
Make sure that you can see yourself.
Click "Allow" if prompted.
Tip: Wear headphones for better audio
Cancel
You're on the air!
Video chat is open in another browser window or tab.
Video Chat Hidden
You were disconnected. Please check your internet connection and refresh to join.