Archive for February, 2009

Ugens Link – uge 9

Thursday, February 26th, 2009 af Søren Madsen

- Fitting their Workflows: University of Queensland Library – godt eksempel på en positiv skiltning og politik. Fremhæv det positive.

- Viral Marketing

- How to Succeed With Internet Forums

- Slideshare præsentation af Slideshare og mulighederne for præsentationer m.m.

- BT – Enterprise 2.0 (7 s./pdf) Social media tools as an aid to learning and collaboration in the workplace, for the Digital Generation and beyond. Enterprise 2.0 – How BT is using a variety of social media tools in the workplace to encourage communication, collaboration and knowledge sharing.

- Blame the Internet for Your Angry, Dumb, Unholy Kid bare rolig, det er ikke din skyld.

- Twitter Basics for Librarians

- Alverdens hjerner: Foren jer! artikel fra weekendavisen om “It-guruen Don Tapscott om Wikinomics, økonomien bag det nye internet og enden på en kapitalisme, som vi kender den.”

Open Access i Sverige

Thursday, February 26th, 2009 af Søren Madsen

Hvis man vil lære mere om open access i vores naboland Sverige, er foreningen Open Access information et godt sted at starte. De er støttet af projektet OpenAccess.se fra det svenske Kungl. biblioteket.

Til at udbrede budskabet, har de oprettet YouTube – oascience’s Channel. her kan man se videoklip med information om OA.

Det fysiske forskningsbibliotek

Wednesday, February 25th, 2009 af Søren Madsen

Joanna Bryant, Graham Matthews & Graham Walton
Academic libraries and social and learning space – A case study of Loughborough University Library, UK
Journal of Librarianship and Information Science
2009, vol. 41, iss. 1, s. 7-18
CBS Link – via fjernadgang

Abstract – A key area of debate within the public and academic library sectors across the world is use of physical space. Changing ideas about what a library should be, coupled with the growth of digital collections, has raised fundamental questions about how library buildings are used and the role of space in library services. Alongside these drivers is the need for libraries to produce data on services to inform their future development and design. This article is a case study from Loughborough University in the UK to evaluate the use of a large open learning/social space in the library. The investigation employs an ethnographic approach to gather data, a method little used in the field. Findings are explored under the following themes: collaborative study, individual study, social space, intrusions and interruptions, use of technology, diversity, library staff/library materials and spatial organization. The role of ethnographic studies within the library context is considered alongside the broader theoretical considerations of the use of physical space.

Bibliotekarers holdning til markedsføring

Wednesday, February 25th, 2009 af Søren Madsen

Noa Aharony
Librarians’ attitudes towards marketing library services
Journal of Librarianship and Information Science
2009, vol. 41, iss. 1, s. 39-50
CBS Link – via fjernadgang

Abstract – This research set out to explore the attitudes of school, academic and public librarians towards marketing libraries. The main question that was examined is whether personality characteristics such as empowerment, extroversion and resistance to change influence librarians’ attitudes towards the marketing of libraries. One hundred and fifty-six participants took part in this study. The research tools included: a personal details questionnaire, extroversion/ introversion questionnaire, attitudes towards marketing a library questionnaire, a resistance to change questionnaire and an empowerment questionnaire. The most important finding of this research was the positive correlation between personal characteristics: empowerment, extroversion and resistance to change and attitudes towards marketing libraries. The results of the current research emphasize the idea that librarians of all branches should be exposed to marketing concepts in order to maintain their central position as information providers despite — and within — the new technologies.

Bliv klogere på problemstillingerne omkring Google Books

Tuesday, February 24th, 2009 af Søren Madsen

Walt Crawford har i Marts nummeret af Cites & Insights: Crawford at Large problematikken omkring Google Books som tema: Perspective: The Google Books Search Settlement.

Det kan anbefales at hente artiklen i pdf (30 s.) hvis du vil printe den ud.

Videomøder er hurtigt tjent ind

Tuesday, February 24th, 2009 af Søren Madsen

Danske Bank kan andet end at tabe penge på tvivlsomme forretninger og smadre deres aktiekurs.

Danske Bank: Forbud mod videomøder er gammeldags (fra Version2)
Mens nordmændene har forbud mod at holde de vigtigste forretningsmøder som videokonference, er der ikke samme begrænsninger i Danmark. Danske Bank bruger videomøder på livet løs, også når bestyrelsen samles.

Konklusionen er at videomøder er af så stor teknisk kvalitet at de sagtens kan erstatte fysiske møder. Her er der ment store løsninger i stil med kontormøder, men det samme gør sig gældende for personlige møder på pc’en. Fordelen er at der spares meget på rejseudgifter og tidsforbrug.

WAYF på vej

Tuesday, February 24th, 2009 af Søren Madsen

WAYF står for “Where Are You From” og er et omstillings/viderestilling system til licensbelagte ressourcer.

Styrelsen for Bibliotek og Medier har netop udsendt en pressemeddelelse herom: Studerende får genvej til nettjenester.

Mere information på WAYF.dk eller via pjecen WAYF – en indgang, mange tjenester (4 s./pdf).

Fremtiden for forskningsbibliotekerne

Tuesday, February 24th, 2009 af Søren Madsen

For dem der mangler læsestof om fremtiden for forskningsbibliotekerne er der en guldgrube her:
Twenty-nine reports about the future of academic libraries. (fra Confessions of a Science Librarian).
Mange af dem har tidligere været omtalt her på bloggen, men det er super at der nu findes en samlet liste.

Fra samme blog findes desuden listen Sixteen books about the future of academic libraries.

Via | Stephen’s Lighthouse: The Future of Academic Libraries

Temadag på DB: Visioner for forskningsbibliotekernes fremtid

Monday, February 23rd, 2009 af Søren Madsen

Danmarks Biblioteksskole afholder d. 2. april en temadag med emnet: Visioner for forskningsbibliotekernes fremtid

Indholdet er:

Temadagens formål er at diskutere forskningsbibliotekernes fremtid, herunder behovet for udbygning af samarbejdet mellem forskning og praksis: praksisrettet forskning og forskningsbaseret praksis.

Som afsæt kan man sige, at der findes mange ”dommedagsprofetier” om forskningsbibliotekernes overflødiggørelse som følge af direkte informationsformidling mellem vidensproducenter og -brugere. Det aktualiserer behovet for visioner og initiativer, der belyser mulige fremtidige funktioner for BDI-professionelle og for den forskning, der skal danne baggrund herfor.

Dagens talere er:

Birger Hjørland (Danmarks Biblioteksskole)
Harald von Hielmcrone (forskningsleder, Statsbiblioteket)
Jens Thorhauge, (Direktør, Styrelsen for Bibliotek og Medier)
Michael Cotta-Schønberg (Vicedirektør, Det Kongelige Bibliotek)
Per Hasle (Rektor, Danmarks Biblioteksskole)
Jytte Nielsen (Biblioteksleder, KVINFO)

Web 2.You

Monday, February 23rd, 2009 af Søren Madsen

McGill’s School of Information Studies har netop afholdt deres konference:

The 2nd Annual Web 2.You Conference

Konferencen er skabt af de studerende og underviserne i samarbejde. Du kan se Presentation slides and video clips.

Blandt talere er Michael Stephens, Stephen Abram, Amy Buckland m.fl.

Bibliotekernes hjemmesider

Monday, February 23rd, 2009 af Søren Madsen

Bibliotekernes hjemmesider er meget vigtig som redskaber til markedsføring og formidling. Det er dog langt fra alle biblioteker, der har bare nogenlunde gode hjemmesider. Hvis der overhovedet er nogle.

Det er emnet i disse to artikler:

Steven J. Bell har på bloggen Inside Higher Ed skrevet indlægget The Library Web Site of the Future.

Ikke alt er lyserødt. Bibliotekerne er dårlige til markedsføring og ingen bruger bibliotekernes hjemmesider som førstevalg, når der skal søges efter information.

Web Design Matters – Ten essentials for any library site
Af Brian Mathews – Library Journal, 2/15/2009

Her kommer Brian Mathews med 10 punkter, der bør medtages på en hjemmeside. Ud for hver enkelt punkt, har han taget et par eksemplar med.

1 Promotion
2 Segmentation
3 Visual Cues
4 Inspiring Photos
5 Search Boxes
6 Mobile-Friendly Pages
7 Feedback
8 Redundancy
9 Analytics
10 An Easy Way To Ask for Help

Gode projektværktøjer

Wednesday, February 18th, 2009 af Søren Madsen

Der findes mange gode værktøjer, der kan hjælpe dig godt igennem projekter. Her vil jeg præsentere et par stykker af dem.

Mødeplanlægning: Doodle: Easy Scheduling
Nemt og praktisk værktøj, når der skal planlægges mødetidspunkter.

Videomøder: Adobe Connect ved Forskningsnettet for biblioteker, der er en del af Forskningsnettet, er det en oplagt løsning. Andre muligheder er: Vyew eller Dimdim- begge er gratis med op til 20 brugere.

Wiki: PBWiki er den perfekte løsning når man skal arbejde sammen. Her kan man dele tekst, uploade filer, embede video m.m. Skal man skrive sammen er Google Docs et alternativ. Her er der både tekstbehandling, præsentation og regneark.

Spørgeskemaer: Mine to favoritter er SurveyMonkey og QuestionPro.

Min favorit all-round service er Zoho. De har stort set det hele.

På bloggen iLibrarian kan du læse mere om 14 Applications for Project Management and Collaboration.

Fra ide til virkelighed – idegenerering og produktudvikling

Tuesday, February 17th, 2009 af Søren Madsen

Great ideas won’t leave you alone. They come to you in your sleep. While you’re traveling or driving. They don’t discriminate between work days and weekends. They exhilarate you with their potential and they won’t be denied. Unless we deny them.
(Fra gammel Accenture reklame)

En af tankerne med denne blog er, at den skal fungere som idegenerering. Nye ideer skulle gerne opstå ud af indholdet. Til det formål oprettede jeg Idebanken. Det er nu tid til at gå et skridt videre og arbejde med hvordan ideerne kan blive realiseret.

Fra en ide opstår til den har nået sin endelige form, er der 6 faser den skal igennem:

idegenerering – modning – opstart – vækstfasen – modenhedsfasen – produktfasen

idegenerering – det er her ideen opstår og præsenteres i rå form

modning – det første udviklingsarbejde med ideen. Her skal kollegaer og andre interessenter inddrages

opstart – det formelle er på plads og det egentlige udviklingsarbejde går i gang

vækstfasen – ideen har fundet en fast form og der arbejdes mod det endelige produkt

modenhedsfasen – testperioden, hvor der evt. kan inddrages eksterne brugere og usability tests.

produktfasen – det ‘endelige’ produkt – ideen er blevet til et produkt og er nu ude som en service, funktionalitet el. lign.

Herefter følger en periode hvor produktet er i aktiv brug. Den skal selvfølgelig løbende evalueres og mulige forbedringer implementeres.

Under udviklingsarbejdet er det klart at selve ideen skal være i centrum. Men en række temaer er vigtige for at ideen eller projektet bliver en succes.

Disse temaer er:

Ledelse og organisering – skab rette ledelse på rette tid. Det er vigtig at skabe de optimale rammer for arbejdet med ideer og innovation generelt. Det kræver at ledelse og organisering er på plads men samtidig også giver mulighed for improvisation og en udpræget grad af risikovillighed. Der skal ikke tænkes “0-fejls-tanker”. Man lærer også af fejlslagne projekter.

Processen – arbejds struktureret med innovative ideer. Få inddraget de rette personer og arbejd med milepæle og delmål. Få opsamlet den nye viden og del den med andre. Det er desuden vigtigt at vide hvornår man skal slå bremserne i og stoppe et givent projekt. Gode kræfter og ressourcer skal ikke spildes på ikke levedygtige ideer.

Interessenter og netværk – tilknyt de rette kompetencer og få brugerne tilknyttet med det samme. Skab et netværk omkring ideen. Brugerne er vigtige, da det jo er dem, der er aftager af det endelige produkt eller service. De besidder en grundlæggende viden som skal inddrages.

Rammer – skab iværksætterrammer. De nødvendige værktøjer og kompetencer skal være der og kunne inddrages. Disse rammer kan både være fysiske og mentale.

Der er et tema, der mangler, nemlig teknologi. Arbejdet med ideer og innovation kræver brug af teknologi og værktøjer. Det vil jeg se nærmere på i et senere indlæg. Men vi arbejder i øjeblikket på en prototype til idebanken baseret på en wiki.

It’s not how many ideas you have. It’s how many you make happen
(slogan fra en gammel Accenture rejklame)

Bedste bibliotek 2.0 bog

Tuesday, February 17th, 2009 af Søren Madsen

Supergod bog, velskrevet, spækket med nyttig viden – så læs den…

Brug Brugerne – brugerdreven innovation

Monday, February 16th, 2009 af Søren Madsen

Brug brugerne i biblioteket

Brugbrugerne er …
… et værktøj for biblioteker, der ønsker at arbejde med brugerdrevet innovation. De brugerdrevne værktøjer kan bruges til at udvikle bedre og mere præcise services og tilbud med brugernes behov i centrum. Udover værktøjerne kan du også finde beskrivelser af processen og de nye roller, der opstår i et brugerinddragelsesforløb.

E-bøgers fremtid i Danmark

Monday, February 16th, 2009 af Søren Madsen

Computerworld har set på udbredelsen af e-bøger i Danmark.

Gyldendal tror på e-bøgerne
Mens Danmark i dag er et uland på e-bogsområdet, forudser forlagschef hos Gyldendal, at det nok skal komme. Forlaget er i fuld gang med at tage udfordringen op og vil allerede i år øge udbuddet.

E-bøger i Danmark er en by i Rusland
Markedet for danske e-bøger er stort set ikke-eksisterende, med bare 3.000 danske titler. E-forlagene forholder sig afventende – med blikket rettet mod USA.

International Conference on Green Taxes

Friday, February 13th, 2009 af Søren Madsen

Rapport fra “International Conference on Green Taxes” 29.01.2009 på Christiansborg.

Taxes are the price we pay for a civilised society
(F.D. Roosevelt)

Konferencen fandt sted få dage før skattekommissionen fremlagde sin betænkning. Indlæggene var spændende og langt mere positive overfor grønne skatter end den senere betænkning og sikkert også end det endelige resultat bliver af de politiske forhandlinger selv konferencens afsluttende politikerdebat var positiv.

Grønne skatter har to sider, dels giver de et provenu, men samtidig er det et mål, at de skal være adfærdsregulerende.

Langt det bedste indlæg var af David Gee fra Green Budget Europe. Det var både teoretisk i sin indgang og konkret i sine oplysninger. Han lagde ud med Roosevelt citatet og havde senere et par spændende citater f.eks. fra Stiglitz

“Markets work well when private rewards and social returns are well aligned. They have not been well aligned in the financial sector: perverse incentives lead to short-sighted behaviour and excessive risk taking. Not even bank shareholders have been served well, although the banks’ managers walked away with millions”

De lærebøger, som Anders Fog for få år siden ville have skrevet om, rammer ikke altid ved siden af.

Han havde lavet en analyse af ændringerne i de grønne skatter i Tyskland og kunne konstatere, at taberne mobiliserer, meden vinderne venter på gevinsten, så hvis en skattereform skal lykkes, så skal der også mobiliseres på vindersiden. Og så huskes på, at en optimering kan kræve ændringer af  både skatter/afgifter og subsidier.

De forskellige indlæg ligger på Det Økologiske hjemmeside (http://www.ecocouncil.dk/) . Specielt vil jeg anbefale den økonomiske overvismand Peter Birch Sørensen´s oplæg om Employment Effects of a ‘Green’ Tax Reform in Denmark og Mikael Skov Andersen (DMU) om A double dividend from environmental taxation ? recent lessons from Europe

Af forskningsbibliotekar Anita Sørensen.

Hvem bidrager og deltager i web 2.0?

Friday, February 13th, 2009 af Søren Madsen

På bloggen Library Clips har de dette glimrende indlæg om at måle deltagelse på web 2.0 sites: Measuring participation distribution

Konklusionen er, at det er meget få, der deltager. Der er nogle enkelte, der er store bidragsydere, mens resten stort set kun er med på en kigger. Meget få mennesker står for artiklerne på Wikipedia, det er få mennesker, der uploader på Flickr, det er et fåtal (for mange mener nogle), der sender film til YouTube. Jeg har tidligere skrevet om fænomenet her på bloggen bl.a. om 90-9-1 princippet for deltagelse.

Der er flere gode eksemplar og links til relevante artikler og sites.

Indlægget peger også på manglende kendskab til forskellen på median og gennemsnit som et problem for forståelsen.

Er det så et problem, at så få vælger at deltage aktivt. Ja, hvis man vil forsøge sig med web 2.0 tiltag. Gider man bruge kræfter på det, hvis der alligevel ikke er nogle deltagere og bidragsydere?

Sparky Awards

Wednesday, February 11th, 2009 af Kurt Mathiesen

Sparc udskrev sidste år en konkurrence hvor den heldige (og dygtige) kunne vinde en gnisttænder og 1000$ for bedste video om videndeling eller deling af information. Vinderen er nu fundet, og videoen kan ses nedenfor.

DanBib udviklingsplan 2009 til høring

Wednesday, February 11th, 2009 af Søren Madsen

DanBib udviklingsplan for 2009 ligger til offentlig høring frem til d. 23. februar. Man kan sende kommentarer til DBC eller deltage i debatten på profbloggen – DanBib udviklingsplan 2009 til høring.

Handlingsplanen:DanBib udviklingsplan 2009 til høring

Indholdet er:
Indledning | Året der gik | Udviklingsplan |Nyt Netpunkt | Open RessourceSharing | Open Catalogue | DanBib som ægte fælles katalog | Direkte katalogisering til DanBib | WorldCat | Open Search | Open Source | Standardisering og åbne grænsesnit

Chat line is open
Name
Cancel
Make sure that you can see yourself.
Click "Allow" if prompted.
Tip: Wear headphones for better audio
Cancel
You're on the air!
Video chat is open in another browser window or tab.
Video Chat Hidden
You were disconnected. Please check your internet connection and refresh to join.