Archive for June, 2009

“Kendskab giver venskab”

Thursday, June 25th, 2009 af Søren Madsen

“Kendskab giver venskab” var et temaforløb i den yngstes børnehaveklasse. Børnene kommer fra mange lande og kulturer og man ville prøve, at gøre dem opmærksomme på hinanden forskelligheder og ligheder på en positiv måde. Når man kender hinanden, bliver man nemmere venner.

Hvordan kan vi fra bibliotekerne skabe kendskab og få nye venner? Bibliotekerne står i midt i et vadested mellem det klassiske bogbibliotek og det virtuelle bibliotek. Vi må skabe nye netværk og samarbejder. Med andre ord: opbygge nye venskaber.

Et andet område med “identitetskrise” er musikken. De er på samme måde som bibliotekerne påvirkede af den digitale udvikling. Salget falder og der må tænkes nyt. Børsen havde for et par uger siden en artikel om hvordan musikbranchen forsøgte sig med nye tiltag for at få fat på brugerne/kunderne. De prøvede med specialtilbud til fans, intimkoncerter, vær med i øvelokalet m.m. Alt sammen i et forsøg på at inddrage brugerne af deres produkt = et band eller musik.

Så hvad kan vi gøre? Invitere brugerne indenfor og komme ud og besøge dem. Det kan være ved specielle arrangementer, ved tors/fre/lørdagsbaren, sommerskoler, specielle faglige og kulturelle tilbud o.s.v.

der bliver dog arbejdet med det. Et jobopslag fra SDUB tilbyder følgende arbekdsområder:
- Netværk mod studiemiljøerne på SDU, men evt. også uddannelser andre steder i regionen
- Formidlende aktiviteter for brugerne som fx temadage, foredrag, workshops, tiltag for udenlandske studerende mv.

Netop noget af det, der er vigtig for at skabe venskaber. En vigtig ting at huske på, er ikke at virke påtrængende. Studerende vil gerne have deres frirum for sig selv. Så skal man ikke bare som institution komme massende ind på deres enemærker og tro de vil være buddies med dig. Respekter deres grænser.

Med ønsket om en god ferie til alle. Sommerferien venter forude :-)

Sommerlinks

Thursday, June 25th, 2009 af Søren Madsen

- 100+ Alternative Search Engines You Should Know

- Blogger is turning 10
“Every minute of every day, 270,000 words are written on Blogger” Er det godt eller skidt?

- 4 out of 5 Library Gardeners Recommend Twitter to their Readers who Chew Social Media

- Elsevier Won’t Pay for Praise

- Gen Y Research

- New Podcast Series: Libraries to the Rescue

- Open Source – Open Libraries

- Thesis introduction animation: the next Library?

- Et godt sted at finde sommerlæsning er sektionen Rapporter og undersøgelser på bloggen

Bibliotekariske kernekompetencer

Thursday, June 25th, 2009 af Søren Madsen

WebJunction har opstillet en række kernekompetencer for bibliotekssektoren: Competency Index for the Library Field

Den samlede rapport Competency Index for the Library Field (76 s./pdf)

Kompetencerne er opdelt i 6 overgrupper, som hver især er videreopdelt i en række undergrupper:

Library Management
Personal & Interpersonal
Public Services
Technical Services
Technology: Core Technology
Technology: Systems & IT

Via | Building with competencies

Et lignende sted at blive inspireret er ALA’s Core Competencies for Business Reference, som bør oversættes og tilrettes danske forhold.

Twitter og ny litteratur

Wednesday, June 24th, 2009 af Søren Madsen

Det kan nogle gange være svært, at se hvad Twitter kan bruges til i biblioteksregi. Twitter er dybeset set SMS’er formatet på nettet. Korte beskeder på max 140 tegn med meget begrænsede redigeringsmuligheder. For mig at se, er der også blandt brugerne lidt tvivl om mediets muligheder.

Men Twitter giver bl.a. disse muligheder:

- Nyheder og servicemeddelelser – må nødvendigvis være korte og må vel nærmere betegnes som notitser

- Tips og trick

- Vejledning

- Opbygge netværk

- Ny litteratur

Specielt ved ny litteratur på biblioteket kan vi drage nytte af Twitter. Her er det forholdsvis at sende Tweets ud med ny titler. Jeg har prøvet at starte en side på Twitter til formålet. det er et udkast med ideer. Flere andre biblioteker bruger allerede denne funktion. Bare søg efter bibliotek på Twitter.

Den er lokaliseret her: http://twitter.com/nylitteratur

Et glimrende værktøj til direkte publicering på Twitter er BigTweet. Det gør det nemmere at skrive og arbejde med links/URL’s til specifikke sider.

CBS Bibliotek Bloggen er også på Twitter: http://twitter.com/cbslblog her er formålet mere at orientere om nye indlæg på bloggen.

M-Libraries: Information use on the move

Tuesday, June 23rd, 2009 af Søren Madsen

Ny rapport om M-biblioteker har set dagens lys:

M-Libraries: Information use on the move (14 s./pdf)
A report from the Arcadia Programme, by Keren Mills

Rapporten har følgende anbefalinger for forskningsbibliotekerne. De skal:

 • Piloting text alerting services
 • Piloting a text reference service
 • Providing a mobile OPAC interface
 • Ensuring that the library website is accessible and will resize to smaller
  screens
 • Providing audio tours of the library
 • Allowing mobile phone use in the library

Rapporten kommer fra arcadia@cambridge: rethinking the role of the research library in a digital age. Det ser meget interessant ud, det de har gang i.

De har også udgivet en interessant rapport om studerendes informationsvaner:

IRIS Project Report – Information Skills Provision: Mapping the information skills of Cambridge undergraduates and induction / training provision across the University (36 s./pdf)
Af Lizz Edwards-Waller

Begge rapporter kan selvfølgelig findes på siden Rapporter og undersøgelser her på bloggen. Et glimrende sted at begynde, hvis du leder efter læsestof til den kommende sommerferie :-)

Bibliotekerne som TV-producenter

Friday, June 19th, 2009 af Søren Madsen

DR2 har sat et nyt projekt i gang: Danskernes akademi. Dette koncept betyder, at DR2 tilbyder universiteterne, at de kan sende i de timer hvor DR2 ikke sender. Det er normalt 8-16 på hverdage.
Programmerne skal bestå af forelæsninger, konferencer, studieture og den nyeste forskning. Formålet er at universiteterne kan få formidlet den nyeste forskning ud til befolkningen og DR2 får fyldt sendefladen.

Universiteter skal levere gratis tv til DR2 (fra Information)
DR2 vil stille kanalens tomme dagstimer til rådighed for universiteterne. Medieforsker kalder ideen god, men frygter for kvaliteten og underholdningsværdien. Det er nemlig universiteterne selv, der skal lave og betale for programproduktionen

Her har bibliotekerne mulighed for at opdyrke nye markedsområder. Det vil være oplagt, at bibliotekerne der mange steder står for forskningsindsamling og formidling, også får ansvaret for at producere disse TV-indslag. Det vil kræve nye kompetencer og medarbejdergrupper på bibliotekerne. Men ROI kan blive meget højt. Minusset er, at der også kræves store økonomiske midler, hvis det skal gennemføres professionelt. Det er ikke nok bare at tage det gamle smalfilmskamera og så gå i gang. Det kræver investering i professionel teknologi og faciliteter. Et konsortium, hvor flere biblioteker går sammen, kunne være en løsning.

Rent indholdsmæssigt bør biblioteksvæsenet gå sammen om at få produceret en række indslag om bibliotekerne og vidensamfundets krav og muligheder. Det kan være et oplagt medie til at køre en programrække om informationskompetence, nye medier, skriv ansøgninger m.m. Disse programmer skal selvfølgelig være open access, så bibliotekerne, gymnasierne, AF, aftenskoler o.s.v. kan bruge dem på deres respektive web sites. Så lad os få samlet de millioner sammen, som der kræves til sådan en produktion.

Forskningsbibliotek for fremtiden

Thursday, June 18th, 2009 af Søren Madsen

Pat Gannon-Leary, Moira Bent, Jo Webb
A destination or a place of last resort? The research library of the future, its users and its librarians / pdf (12 sider)
Library and Information Research, 2008, vol. 32, no 101

Abstract
This speculative and reflective article is based on themes discussed within the literature, interviews with researchers and our own thoughts, developed during our research for a book and our experience as practitioners. Themes explored include research spaces, marketing, eResearch and Library 2.0, users of the future, research support and the future role of the librarian.

Uddannelse og undervisning af NetGenerationen

Thursday, June 18th, 2009 af Søren Madsen

Ny australsk undersøgelse har set på netgenerationen og teknologi i f.m. undervisning og uddannelse:

Educating the Net Generation

Formålet har været: investigated how commencing first year students and their teachers use traditional and emerging technology-based tools in their everyday lives and to support student learning

De to vigtigste publikationer er:

Via | Educating the Net Generation – Australian Research Project

Digital Britain – den endelige rapport

Thursday, June 18th, 2009 af Søren Madsen

Digital Britain er den britiske regerings bud på vision for UK som førende i den digitale verden.

The Digital Britain Report is the Government’s strategic vision for ensuring that the UK is at the leading edge of the global digital economy. It is an example of industrial activism in a crucial growth sector.

The report contains actions and recommendations to ensure first rate digital and communications infrastructure to promote and protect talent and innovation in our creative industries, to modernize TV and radio frameworks, and support local news, and it introduces policies to maximize the social and economic benefits from digital technologies.

Fulde rapport: Digital Britain Final Report (245 s./pdf)

Læs også British Library svar på rapporten: Dame Lynne Brindley responds to Digital Britain report conclusions

Hun opstiller 3 hovedområder, hvor der skal tages fast:

 • the need to digitise the ‘goldmine’ of content held by national institutions
 • the need to update the UK’s intellectual property regime for the 21st century
 • the urgent need to develop digital literacy skills for all

Web 2.0 – the ”now” web

Thursday, June 18th, 2009 af Kjær Jensen Nikolaj

Et af temaerne på SLA-konferencen er web 2.0, som er blevet præsenteret i forskellige indlæg. Kent Anderson fra the New England Journal of Medicine gennemgik hvilken betydning de nye sociale teknologier har haft i en case study af NEJM.

Ifølge Kent Anderson er der sket en forandring i forhold til, hvor hurtig information kommer på nettet med web 2.0. Han taler om the “now” web, at folk lægger billeder og information ud på nettet så snart der sker noget. Now webben er personlig, umiddelbar, åben og interaktiv i modsætning til web 1.0 og de analoge medier, der er statiske og kun kommunikerer en vej.

I og med at now webben er så umiddelbar og interaktiv, skal man være opmærksom på, at mange kan følge op på det man skriver, for eksempel i en blog, og der er dermed kontant afregning, hvis det man skriver er noget sludder. Journalister overvåger også web 2.0 applikationerne, fortæller researcheren Meg Smith fra Washington Post, og bruger disse til at finde informationer om personer, finde billeder eller videoer som folk har lagt op. Så pas på, hvilke informationer du lægger ud om dig selv, de er let tilgængelige for mange personer.

Twitter er en ekstrem populær applikation i USA, hvor brugere flittigt skriver statusopdateringer, lidt ligesom den der findes på Facebook. Selv da vi sad til konference- indlæggene skrev konferencedeltagerne indlæg på Twitter som omhandlede det, de lige hørte. Det er lidt svært helt at gennemskue hvilken fordel Twitter har frem for Facebook, for statusopdateringerne minder i høj grad om hinanden. Svaret er muligvis, at Twitter er nem at tilgå fra sin telefon. Man kan opdatere og se andres opdateringer fra sin iPhone.

Hvad der er meget slående ved indlæggende på SLA2009 er den indforståethed, der er omkring Twitter, blogs, Facebook osv. Det lader til, at mange af deltagerne er fortrolige med sociale teknologier, hvilket et blik på SLA2009 på Twitter afslører:

-Janna, Christina og Nikolaj

Et amerikansk bud på social netværksanalyse

Wednesday, June 17th, 2009 af Heidi Dahl

Netværk af velfungerende og uformel karakter kan have en stor indvirkning på en organisations innovationsevne, performance og læring. Netværk skabes i organisationer og viden lagres i disse netværk, der kan være på tværs af afdelinger, mellem mennesker og arbejdsgrupper. Hvordan indfanger man denne viden og hvordan skaber man et overblik over den organisatoriske vidensstruktur?

En teknik der kan anvendes i denne forbindelse er social netværksanalyse, Social Network Analysis (SNA). SNA er en teknik der kan anvendes i forbindelse med at undersøge vidensflow og videnshuller i organisationer. Teknikken skaber et videnskort (map) over hvor den pågældende viden befinder sig i organisationen og kan give et bud på hvordan viden formidles, deles eller anvendes i anden form.
Dr. Jay Liebowitz fra Johns Hopkins University gennemgik SNA og viste, hvordan man kan afdække vidensflow og sociale netværk indenfor organisationen. Liebowitz kom bl.a. ind på at teknikken bygger på ”styrken ved de svage led” idet at både interne og især eksterne videnholdere kan bibringe de enkelte organisationer ny viden ud fra et socialt netværks perspektiv. SNA tager mao. temperaturen på en organisations vidensflow mellem mennesker, grupper, organisationer og computere.

SNA teknikken falder i 5 faser
Man begynder med at spørge sig selv; Hvem skal jeg kontakte i organisationen for at få denne eller hin information for at løse mit problem? Liebowitz viste SNA teknikken visuelt. Det er muligt at downloade programmer som grafisk kan give et billede af hvordan viden er koncentreret i organisationen, hvem der oftest kontakter hinanden efter information og særligt hvem der ikke kommer i kontakt. Se fx netminer

Hvad kan dette værktøj så indikere, endsige bruges til? SNA kan give indikationer om, hvem der er centrale videndelere, videnmodtagere og videnvideregivere og kan endvidere give et bud på hvordan den viden, der er indlejret i videnpersoner, arbejdsgrupper eller computere kan spredes til organisationen. Hvis værktøjet skal være noget andet end endnu en smuk, visuel om end luftig power point præsentation, skal teknikken tilføres videndelingsværktøjer, kulturel og ledelsesmæssig opbakning samt organisatorisk lyst til at give og modtage viden ud fra et altruistisk synspunkt…Det kan måske være den største barriere.

Videre læsning:

Liebowitz, J. (2007) Social Network: The Essence of Innovation. Plymouth: Scarecrow Publishing Inc. News24

Ny bog om markedsføring og biblioteker

Wednesday, June 17th, 2009 af Søren Madsen

Kathy Dempsey har netop udgivet bogen The Accidental Library Marketer.

Til bogen hører (selvfølgelig) et web site: Libraries Are Essential (som er Under Construction). Her findes mere information om bogen bl.a. About The Book, Table Of Contents, Introduction m.m.

Forfatteren er desuden bidragsyder til bloggen The M Word, der netop handler om biblioteker og markedsføring.

Abstract:

The Accidental Library Marketer fills a need for library professionals and paraprofessionals who find themselves in an awkward position: They need to promote their libraries and services in the age of the internet, but they’ve never been taught how to do it effectively. This results-oriented A-to-Z guide by Kathy Dempsey — longtime editor of the Marketing Library Services newsletter — reveals the missing link between the everyday promotion librarians actually do and the “real marketing” that’s guaranteed to assure funding, excite users, and build stronger community relationships. Combining real-life examples, expert advice, and checklists in a reader-friendly style, this is the complete how-to resource for successful library marketing and promotion.

Kan købes her: The Accidental Library Marketer.

Amerikanske bibliotekers brug af web 2.0 til markedsføring

Wednesday, June 17th, 2009 af Søren Madsen

Ny rapport har set på hvordan amerikanske biblioteker bruger web 2.0 værktøjerne til markedsføring og PR. Rapporten bygger bl.a. på en spørgeskemaundersøgelse fra tidligere på året. Her svarede i alt 148 personer fra både folke- og forskningsbiblioteker.

Social Media, Libraries, and Web 2.0: How American Libraries are Using New Tools for Public Relations and to Attract New Users

Hvis du vil have hele undersøgelsen ud på papir, skal du være oprettet som bruger hose SlideShare.

Interdisciplinaritet – faglig splitting?

Tuesday, June 16th, 2009 af Heidi Dahl

Interdisciplinaritet som begreb berører bibliotekarer og informationsspecialister. Hvordan forholder vi os til forskning og videnskabelig publikation, når gamle og nye discipliner bliver til helt nye fagligheder, som igen kan skabe ny viden? Der er tale om interdisciplinaritet, når fx kemi og biologi forenes til en videnskab der skaber ny viden i egenskaben af konvergensen – en slags multidisciplinaritet.

Udfordringen for informationsspecialister er iflg. Carol Tenopir de muligheder, som skaber vores “nye” arbejdsopgaver i relation til interdisciplinaritet i vores organisationer og på vores biblioteker.

Carol Tenopir fra University of Tennesse og School of Informationscience holdt oplæg om en undersøgelse, hun havde foretaget på baggrund af dels printet og dels elektronisk videnskabelig publicering. Tenopir anser at et stigende antal muligheder for at kunne læse online får indflydelse på forskeres læsemønstre. Den enkelte forsker har langt større adgang til interdisciplinær forskning via elektroniske ressourcer samt open access. Hun mener derfor, at flere og flere forskere vil læse og studere interdisciplinær forskning. Hendes undersøgelser peger på, at det ofte er tilfældigt at den enkelte forsker læser interdisciplinær forskning, som ikke berører deres eget kernefelt. Det kan fx være på initiativ fra kolleger. Hendes undersøgelser viser desuden, at de forskere, hun har haft kontakt med, der læser interdisciplinær forskning, oftest er over 36 år. Hun mener det skyldes, at interdisciplinaritet forudsætter en stærk kernefaglighed. Oftest er de lidt ældre forskere mere funderet i deres kerneområde og kan derfor lettere bevæge sig ud af boksen.

Hvordan skal vi som informationsspecialister og bibliotekarer så forholde os til dels forskere, der sammensmelter deres forskning med andre discipliner og dels læser og studere interdisciplinær forskning? Der var inviteret et diskussionspanel af tre informationsspecialister, som hver især arbejdede med en eller anden grad af interdisciplinaritet.

En i panellet anså, at generalistfunktionen var vigtig at vedblive i. Samtidig mente en anden, at vi skulle agere som brobyggere mellem de forskellige fagligheder og forsøge at få disse til at mødes eller at skabe en relation mellem fagene.

Jeg vovede selv at spørge til, hvordan denne splitting mellem at være generalist og specialist kunne få egentlig vægt overfor et samarbejde eller en relation mellem flere discipliner? Jeg forsøgte at uddybe dette ved at spørge panellet om ikke det netop var specialistfunktioner, der skal satses på i denne sammenhæng, måske endda i tværinstitutionelt samarbejde.

“Generalisten” svarede, at hendes erfaring var, at det er vanskeligt at ballancere mellem flere fagligheder og en anden anså ,at det var et økonomisk spørgsmål i forbindelse med rekruttering.

Carol Tenopir mente at hvis vi som informationsspecialister skal opsamle den interdisciplinære viden og forskning der produceres, handler det om datahåndtering herunder cyberinfrastrukture samt bibliometri og citationsanalyse. Hun mente desuden, at vi havde en vigtig funktion i forbindelse med at håndtere forskeres transdisciplinære dataset, for herved at skabe adgang for andre fagdiscipliner.

Interdisciplinaritet i forbindelse med vores arbejde som bibliotekarer og informationsspecialister er formentlig stadig i sin vorden, men det bliver et felt der er under hurtig udvikling i takt med elektronisk publicering. Hvis vi skal tro Carol Tenopir må vi derfor også finde frem til metoder, der kan underbygge forskerstøtte og brobygning mellem fag og discipliner.

The L-Word

Tuesday, June 16th, 2009 af Gert Poulsen

Mange diskussioner på SLA 2009 fremhæver nødvendigheden af at udvide bibliotekar-opfattelsen. Det er nødvendigt at nytænke det stereotype billede af bibliotekaren – the Librarian.  Ikke alene bliver den enkeltes individuelle udfordringer begrænset af den gængse opfattelse, men det risikerer også at smitte af på bibliotekets umiddelbare placering i tankesættet på f.eks. et universitetet.

På SLA bruger man i stor stil begreberne ”informations-professionelle” (info-pro) og ”information-specialister”. Men hvis bibliotekar-navnet er for snævert, konserverer det ikke bare forståelsen, hvis et professionsbegreb som “bibliotekar” bliver endnu mere usynligt og underspillet?

Fire skarpe og højt profilerede hoveder fik mandag bl.a. til opgave at uddybe meta-begrebet ”info-pro”:

 

Fra venstre Linda Stoddart (FN bibliotekerne), Richard Hulser (privat konsulent), Stephen Abram (Sirsi Dynix, tidl. SLA præsident) og Cyndi Hill (privat konsulent, tidl. SLA præsident).

Sammenfattet er informationsprofessionelle dedikerede adfærds- og videnskonstruktører, som med sigte på brugeren går efter at finde svaret på spørgsmålet og få problemet løst. Andre buzz-ord som blev kastet ud i luften var: flexibility, exquisite mind, team leadership, embeddedness, collaborative, articulate, analytics, multitasking experts.

Hvis du som bibliotekar kan sige ja til det – så er du også en ”info-pro”. Så er det bare om at vise det i praksis!

Tanker fra en sommerskole – NordinfoLit 2009

Tuesday, June 16th, 2009 af Liselotte Brandstrup

Biblioteksundervisning med strøm til – javel!
En spændende uge med mange nye indtryk, ideudveksling og sprogudveksling(!) på nordisk plan. Der er masser i gang derude og vi står bestemt ikke tilbage. På CBS har vi faktisk strøm til!

Nye teknologier – web 2.0, Facebook, Twitter, Arto, Ning – ja, hvor er det egentlig lige, at vi skal være synlige? En tour-de-force ved Thomas Ryberg, Aalborg Universtiet, om sociale og mobile teknologier gav ikke lige svaret.

Mere spændende var præsentationen af Malene Charlotte Larsen, også fra Aalborg Universitet, der forsker i unges vaner på nettet. Det handler om vores fremtidige brugere og de gebærder sig noget anderledes end jeg i hvert fald havde forventet. Så vi skal have arbejdshandskerne på og forberede os grundigt på denne nye type brugere, der er på hele tiden. Vi skal møde dem, der hvor de er!

Et besøg i Sensoramalab, der bruges af det nye studie i medialogi i Esbjerg, en underafdeling af Ålborg Universitet, blev det også til. De arbejder her med at udvikle IT-programmer, der kan understøtte læring på forskellig vis. F.eks. i genoptræningsøjemed, hvor man ved hjælp at et stort lærred kan simulere et skyskrabermiljø og hvor personen ved at stå på et tæppe og været koblet til computeren kan øve sig i at gå på toppen! Rigtig spændende…men nok ikke noget vi lige kan anvende på forskningsbibliotekerne!

Udelukkende e-undervisning – kan det lade sig gøre? Jette Fugl fra Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek indviede os i hvordan man, i samarbejde med forskerne, kan skabe et e-læringsmiljø, hvor den studerende i et LMS har alt, hvad de behøver!

Kreativitet – digte, som oplæg til idéudvekslingsarbejde… web 2.0 er 24/7, we are in heaven… bibliotekerne faciliterer og hjælper dig med at kommunikere… muligheder, muligheder, muligheder (uddrag fra digte over det bedste ved en idé).
Efter at have arbejdet med en idé, man kunne forestille sig implementeret på sit eget bibliotek, skulle man fokusere ved det bedste og det værste ved sin idé for derefter at stille spørgsmål til – hvorfor vil jeg dette? hvorfor er det en god idé? Åbne, åbne, åbne – måske duer ideen slet ikke?
Gesamtkunstwerk var meget inspirerende at arbejde med. 

Læringsdimensionen over teknologien var sidste indlæg efter en spændende uge. Lars Birch Andreasen, DPU, indviede os i spændende tanker omkring læring og Bakhtins dialogiske perspektiv på læring, dvs. tanker omkring kommunikation og dialog. Er internettet lagerplads/arkiv eller er det mødested/arena? Forskellige forståelser kan have pædagogiske konsekvenser.  
Internettet giver muligheder for læring på mange nye måder, det er dét, vi som biblioteksundervisere skal huske.

Den digitale masterplan

Monday, June 15th, 2009 af Søren Madsen

Computerworld og Dansk IT har sammen skabt tænketanken CIO Innovation Forum. De har udgivet deres vision for Danmarks IT-fremtid: Det digitale skabersamfund (pdf/44 s.) Har endnu ikke fået den læst, men det bliver spændende at se hvad de er kommet fem til.

Mere information:

Her er den ny digitale masterplan for Danmark
En ny digital masterplan for Danmark som digitalt skaber-land har set dagens lys. Den er nødvendig, hvis Danmark skal holde sig i front.

Det digitale skabersamfund – Ny rapport fra CIO Innovation Forum
Den digitale tænketanke CIO Innovation Forum mener, at der er behov for en ny vision for den digitale udvikling i Danmark. I dag hviler vi på laurbærene fra 1990’ernes fremsynede tanker, men Danmark risikerer at gå glip af vækst, velstand og velfærd, hvis vi ikke forholder os til, hvordan vi fremover skaber – og ikke blot forbruger – med it.

CIO Innovation Forum er sammensat af digitale ledere, praktikere og tænkere, der søger konkrete svar og initiativer på det digitale Danmarks nøgleudfordringer.
Computerworld er sammen med Dansk IT initiativtager til tænke­tanken.

Danskerne og nettet

Monday, June 15th, 2009 af Søren Madsen

Danmarks Statistik har udsendt nyt om danskernes vaner og brug af nettet.

Vi blogger, chatter og downloader som aldrig før
Danske netbrugere blogger og chatter på sociale netværkstjenester som Facebook, Arto eller Skum som aldrig før. Omkring 1,7 mio. danskere bruger sociale netværkstjenester.

Find mere information:

Tabeller i Statistikbanken

Danmarks Statistik – IT-statistik

De vigtigste tabeller om fordelingen i aldersgrupper vedr. de vigtigste teknologier:

ps. husk også Analyse af danskernes IKT-færdigheder (80 s./pdf) fra 2006.

“Yes, we can…”

Monday, June 15th, 2009 af Gert Poulsen

Der er taget hul på årets studietur. 8 medarbejdere fra CBS Bibliotek er draget til Washington for at deltage i årsmødet for Special Libraries Association, SLA, i Washington D.C.

Her mødes informationsprofessionelle fra stort set alt andet end folkebibliotekerne til et brag af en begivenhed, som i 2009 har fået lidt ekstra. Det er nemlig 100 år siden SLA blev stiftet i det siden så legendariske Bretton Woods i New Hampshire.

SLA har i dag udviklet sig til en topprofessionel organisation med over 11.000 medlemmer i mere end 75 lande. Hovedvægten er dog fortsat på USA, men de internationale ambitioner er voksende og der et tydeligt globalt udsyn. SLA er både til netværk, politik og lobbyvirksomhed, samarbejde, udvikling og træning, lederskab og meget andet. Alt sammen for medlemmerne og deres alliancepartnere i informationsindustrien.

Konferencen gik i gang søndag med åbning af den store udstilling og et strømlinet velkomstarrangementet. En af de mange priser gik til Anne Mintz, en ivrig fortaler for mere information literacy blandt journalisterne. Hun er også forfatter til den klassiske bog om nettets faldgrupper for medieverden, ”Web of Deception” (2002)

Hovedtaleren var Colin Powell, som tog forsamlingen med storm. Hvem ville have troet det for bare 5 år siden, da han har en integreret del af Bush-administrationen. Men han var en overraskende sjov, selvironisk, overbevisende sælger af både det patriotiske amerikanske budskab og af sin egen personlige historie. Det var en time uden manuskript og talerstol men på åben scene for hele den store flok af betagede bibliotekarer. Se kommentarerne på Twitter.

Dette var det første af en række blogindlæg, som i den kommende uge vil dele ud af oplevelser og indtryk fra opholdet i Washington og SLA konferencen.

Kindlen og ILL

Friday, June 12th, 2009 af Søren Madsen

På trods af at Amazon har meldt ud, at biblioteker ikke må udlåne en Kindle med indhold, er det lykkedes at få en mundtlig aftale med Amazon. Så det afhænger åbenbart af, hvem man spørger.

De har indkøbt 3 Kindler og udlåner dem kun til forkere. Det er specielt nye titler, der kan være svære at skaffe via ILL, som der bliver indlånt. Da pilotptojektet kun har kørt en måned, er det begrænset hvor mange titler, der er blevet cirkuleret. Men det er jo en oplagt ide. Jeg ville nu bare foretrække, at have enskriftlig aftale med Amazon:-)

Chat line is open
Name
Cancel
Make sure that you can see yourself.
Click "Allow" if prompted.
Tip: Wear headphones for better audio
Cancel
You're on the air!
Video chat is open in another browser window or tab.
Video Chat Hidden
You were disconnected. Please check your internet connection and refresh to join.