Archive for June, 2009

E-bøger er blevet trendy

Friday, June 12th, 2009 af Søren Madsen

Det mener Berlingeren i hvert fald.

Ta’ bogreolen med på café
Ebogs-læseren har taget mange tilløb. Nu er den kommet for at blive, og det vil ikke gå stille af, forudser man i bogbranchen. Ikke bare måden at læse på vil ændre sig. Også litteraturen vil antage nye, forunderlige former. Det ligner en revolution.

Bogbjerget: En bog er ikke længere en bog

Tidsskrifter – brug, værdi og økonomi

Thursday, June 11th, 2009 af Søren Madsen

En ny undersøgelse har udregnet at Holland kan spare €133.000.000 hvis alle artikler blev offentlige tilgængelige.

Costs and Benefits of Research Communication: The Dutch Situation / fuld tekst (pdf/47 s.)
If every scientific and scholarly article were publicly available, it would save the Netherlands EUR 133 million a year.

Tager udgangspunkt i en Australsk undersøgelse fra 2006 Research Communication Costs, Emerging Opportunities and Benefits hent hele rapporten Research Communication Costs, Emerging Opportunities and Benefits (148 s./pdf)

I England har RIN set på forskeres brug af elektroniske tidsskrifter og deres værdi og indflydelse: E-journals: their use, value and impact eller download E-journals: their use, value and impact (52 s./pdf)
‘E-journals: their use, value and impact’ takes an in-depth look at how researchers in the UK use electronic journals, the value they bring to universities and research institutions and the contribution they make to research productivity, quality and outcomes.

Manifest eller teser?

Wednesday, June 10th, 2009 af Søren Madsen

Dette er et forsøg på at opstille en række teser eller et manifest, der kan beskrive de krav der stilles til et bibliotek i dag. Det allervigtigste er, at vores brugere er i fokus. Det bærer listen også præg af. Det er klart at sådan en liste bliver meget overordnet, men den er regnet som retningslinier for fremtidens bibliotek. Her er listen, hvad syntes du?

 1. Alt hvad vi gør, skal vi gøre for at forbedre brugernes forhold og oplevelser på biblioteket. Ingen tiltag, der kun tjener vores egen magelighed, må startes op
 2. Vi skal være de bedste, vi skal være nummer 1
 3. Vi forpligter os til at benytte alle services, tjenester og platforme, der kan hjælpe og støtte vores brugere
 4. Vi skal være hvor vores brugere er – fysisk og virtuelt
 5. Vi skal kende vores brugere – hvem er de og hvad vil de!
 6. Biblioteket skal være first-choice
 7. Vi skal være på forkant og proaktiv overfor vores brugere
 8. Ingen processer eller interne obskuritetter må komme i vejen for god brugerservice
 9. Vi følger HEAT-princippet¹: vi skal forpligtige os til øjeblikkeligt at kassere alle interne processer, services, metoder, vaner m.m., hvis de ikke medfører en optimal service for vores bibliotekets brugere
 10. Vi skal sætte dagsordenen
 11. Vi skal samarbejde med alle relevante partnere, når der er mulighed for, at forbedre vores services, kompetencer, omdømme m.m.
 12. Vi skal mestre markedsføringens svære kunst
 13. Vi skal dele og udveksle viden med vores brugere i åbne fora og communities
 14. Vi skal beherske ny teknologi og kunne benytte den, hvor det tjener vores brugeres interesse bedst
 15. etc
 16. etc

Forsæt selv listen med gode forslag. Eller hvilke syntes du ikke hører hjemme på listen? Hvad skal vores formål være i den fremtidige mere virtuelle verden? Er vi dømt til udryddelse eller kan vi rejse os som Fugl Føniks fra asken?

Skal det så være et manifest eller er det teser?

Et manifest (af latin, manifestus) er en tekst som danner grundlaget for en ideologi, en kunstnerisk retning eller en anden slags kulturel bevægelse, gennem at gøre rede for principperne og intentionerne som ligger til grund.
Manifest – Wikipedia, den frie encyklopædi (senest besøgt 10. juni 2009)

Ordet tese kommer af græsk thesis = “det at stille” eller “det at lægge”. Ordet bruges om en grundlæggende, – men ubevist – påstand, som danner udgangspunkt for en drøftelse…
Det centrale er, at påstanden er ubevist i den sammenhæng (diskurs), hvor den bruges. Den kan være statistisk begrundet, almen accepteret, common sense eller simpelt hen nødvendig, men dens sandhedsværdi afgøres uden for det rum, hvor den bliver brugt som tese.
Tese – Wikipedia, den frie encyklopædi (senest besøgt 10. juni 2009)

¹HEAT-princippet:
Qoutes: Neil McCauley: A guy told me one time, “Don’t let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around the corner.” Fra filmen Heat.
Kilde: http://www.imdb.com/title/tt0113277/

Få styr på tweetsene

Wednesday, June 10th, 2009 af Søren Madsen

Mashable til byder at hjælpe: 10 Twitter Tools to Organize Your Tweeps.

Er e-bøgerne klar til de studerende?

Tuesday, June 9th, 2009 af Søren Madsen

Det spørgsmål stilles i The Chronicle of Higher Education:  6 Lessons One Campus Learned about E-Textbooks

Artiklen giver 6 retningslinier for universiteter, der vil overgå til e-bøger:

1. Judge e-books by their covers
2. Learning curves ahead
3. Professors are eager students
4. Long live batteries
5. Subjects are not equally e-friendly
6. Environmental impact matters

Men læs hele artiklen. Den giver et fint billede af fordele og ulemper ved e-bøger.

Via TeleRead: E-textbooks not ready for college students yet?. Her gennemgår de artiklen i detaljer.

Og vinderen som det bedste bibliotek i England…

Monday, June 8th, 2009 af Søren Madsen

udråbes i morgen d. 9. juni 2009 ved Times Higher Education Leadership & Management Awards.

De nominerede i kategorien “Outstanding Library Team” er:

* Bournemouth University
* City University London
* University for the Creative Arts
* University of Salford
* University of Sheffield
* University of Wolverhampton

Panlibus har taget en snak med et af bibliotekerne, Bournemouth University library, om hvad det er der gør dem så gode.

“…the library staff are constantly reaching outward, developing strong relationships and partnerships beyond the library walls, and indeed, beyond the university itself in some cases.”

Læs mere om hør podcasten med 3 medarbejdere fra biblioteket:
Bournemouth University library talks with Talis about its Outstanding Library Team shortlisting

Nyt nummer af D-Lib Magazine

Thursday, June 4th, 2009 af Søren Madsen

Nyt nummer af D-Lib Magazine.

Madsens 3. lov om internettet

Thursday, June 4th, 2009 af Søren Madsen

Vi må se i øjnene at Internettet sikkert er kommet for at blive. Om det så gør verden til et bedre sted, kan man jo så altid diskutere. Internettet er jo den glade amatørs legeplads med alt hvad det medfører af støj. Måske burde man, ligesom man forsøger at indføre hundekørekort, indføre et internetkørekort. For at bestå, skal man kunne bevise, at der ikke kun er de rene ligegyldigheder eller det der er værre, at man har tænkt sig at udgyde på Internettet.

Indholdet på det frie Internet er i begrænset omfang egnet til brug på en uddannelsesinstitution. Mangt og meget er snik-snak og glitter. Meget få emner fylder rigtig meget på Internettet. Det kan beskrives ved at bruge denne figur:

emner giver hver især et stort antal hits.

En anden måde at beskrive fænomentet på er via “The Long Tail”.

Emner på Internettet forsætter i det uendelige. Men få af dem giver et stort antal hits.

De interessante emner eller faglige områder for bibliotekerne, befinder sig langt nede på skalaen med relativt få, egnede hits.

Information fra Information om e-bøger

Thursday, June 4th, 2009 af Søren Madsen

Information skriver i dagens udgave om e-bøgernes mange muligheder. De har bl.a. en glimrende opridsning af fordele og ulemper.

E-bøger er fremtiden for forlagene
Forlag og læsere vinder, mens de traditionelle boghandler taber, efterhånden som e-bøger indtager markedet, mener en amerikansk ekspert

Andre artikler i Information om emnet:
- Ulven kommer i Kindle-klæder
- Bogens fremtid er digital
- Velkommen papirløse bog

Vandpjaskeri på nettet

Wednesday, June 3rd, 2009 af Søren Madsen

Microsoft har undersøgt hvordan vi bruger nettet:

Europeans swimming in the shallows rather than surfing the World Wide Web

For 5.845 dage siden

Wednesday, June 3rd, 2009 af Søren Madsen

Det er i følge Wolfram|Alpha det antal dage, der er gået siden jeg blev færdig som bibliotekar. Jeg tog det nostalgiske tilbageblik sidste år i indlægget 15 år der ændrede verden. Så i år vil jeg se på hvor lang det danske biblioteksvæsen er kommet siden da.

Hvis man skal udregne status på det danske bibliotesvæsen som sådan, kan man vælge at benytte den vidt udbredte biblioteksligning™

Her måler man på følgende 5 parametre:

 1. Kommunikation
 2. Formidling
 3. Kompetencer
 4. Teknologi
 5. Innovation

Det giver følgende resultat:

Udregningen giver altså et resultat på 2.635 (antal dage). Så baseret på de 5 parametre, kan det konstateres at udviklingen i dansk biblioteksvæsen er dateret til d. 17 marts 2002.

Det er vel heller ikke så slemt :-)

Disclaimer: biblioteksligning™ er altså bare for sjov, og må ikke bruges til seriøse formål. Indholdet er tilfældigt udvalgt.

Politik for sociale medier

Wednesday, June 3rd, 2009 af Søren Madsen

En organisation bør have en politik for brugen af sociale medier. Det er ikke nok bare at sige at nu skal vi ud på det sociale net. Der skal afstikkes retningslinier og strategien skal være på plads. Det er vigtig, at alle i organisationen forstår, hvorfor det nu lige er, at vi engagerer os via sociale medier.

Det har været et tema hos Mashable:

De spørger: Should Your Company Have a Social Media Policy?

og svaret til om man skal have en politik: 10 Must-Haves for Your Social Media Policy

Her opstiller forfatteren 10 kriterier, der alle uddybes og har eksemplar:

1. Introduce the purpose of social media
2. Be responsible for what you write
3. Be authentic
4. Consider your audience
5. Exercise good judgment
6. Understand the concept of community
7. Respect copyrights and fair use
8. Remember to protect confidential & proprietary info
9. Bring value
10. Productivity matters

Wikipedia – videnbasen for os alle

Tuesday, June 2nd, 2009 af Gert Poulsen

John Leslie King er en af verdens førende forskere indenfor elektronisk læring, kommer fra University og Michigan og ny æresdoktor ved CBS.

I dag holdt han et fagligt seminar på CBS om, hvorledes IT transformerer vores læring. I et interview med Børsen (2. juni 2009) uddyber han det bl.a. ved at fremhæve et medie som Wikipedia, som han bestemt ikke vil rynke på næsen af lige som mange andre akademikere. Tværtimod viser Wikipedia, at nettet idag er vores fælles videnbase – tilgængelig og gratis for alle.  Men det er dog først om 20 år, at vi når det egentlige vendepunkt: det er når alle bøger er digitaliseret – for længere tid tager det ikke ifølge John Leslie King!

Adgang til artikel i pdf fra Børsen Digital (kræver abonnement. OBS: fredag 5. maj (ups: rettet til Grundlovsdag 5. juni, tak Søren!!) giver Børsen gratis adgang til alle!)

Collaboration 2.0 – nyt nummer af Library Technology Report

Tuesday, June 2nd, 2009 af Søren Madsen

Senest nummer af Library Technology Report har temaet Collaboration 2.0

Abstract:
In this issue of Library Technology Reports, author Robin Hastings explores several different dimensions of online collaborative work and their potential for librarians. In the twenty-first century, a physical presence is becoming less necessary for group work to occur. Through various platforms that have emerged in recent years, librarians can now create documents, participate in discussion, share photos and video and work towards a goal regardless of their physical location.

Det seneste nummer er 2009, May, Vol. 45 Iss. 4. Det er endnu ikke tilgængelig i fuldtekst i Academic Search Elite så hold øje her: CBS Link (via fjernadgang)

Chat line is open
Name
Cancel
Make sure that you can see yourself.
Click "Allow" if prompted.
Tip: Wear headphones for better audio
Cancel
You're on the air!
Video chat is open in another browser window or tab.
Video Chat Hidden
You were disconnected. Please check your internet connection and refresh to join.