Archive for June, 2010

IVA’s kurser for efterår 2010 er på gaden

Wednesday, June 30th, 2010 af Søren Madsen

Her kan du se deres kursuskatalog.

Endnu en hæderkronet institution er hoppet på bølgen og har taget akademinavnet til sig: Suhrs Husholdningsskole bliver til Suhrs Madakademiet. Begrundelsen er at husholdningsskole ikke er i trit med den virkelighed, der præger skolen. Her er det i højere grad studieture, events, netværk og cafe latte, der er i fokus.

Android, API, Cloud, CMS, Creative Commons, Geotag, Mashup, Silverlight…

Wednesday, June 30th, 2010 af Søren Madsen

Det er nogle af de mange buuz words/tech ord, der bliver forklaret på  Digital Journalist Survival Guide: A Glossary of Tech Terms You Should Know.

Nogle der er friske på en dansk oversættelse?

Chad styrer

Tuesday, June 29th, 2010 af Søren Madsen

Chad er Chad Boeninger fra Ohio University – Alden Library. Han har som få forstået at bruge alle de fremragende muligheder som web 2.0 tilbyder til at formidle bibliotekets services og tjenester. Han kombinerer blogs, wiki, video, IM, chat, Skype m.m. i sin formidling. Et eksempel til efterfølgelse. Han står bag:

- Biz Wiki – med hjælp, vejledninger og guides, videoer m.m.

- Business Blog – Tips, Tricks, and Tools for the Business Researcher

Formålet med bloggen er “…to point Ohio University faculty and student researchers to the best databases, sites, books, and other tools in order to help them with their business and economics research.” På bloggen svarer han på referencespørgsmål, har videovejledninger til emner og databaser, generelle vejledninger om information om biblioteket.

Han bliver rost på What I Learned Today…  » MARS Panel on Smart Technologies. Når han svarer på et referencespørgsmål, sørger han altid får at putte svaret ud på en blog eller en video, så andre kan have nytte af det. Fremragende ide.

Chad Boeninger skriver bloggen Library Voice.

Nyt nummer af Journal of Information Literacy

Tuesday, June 29th, 2010 af Søren Madsen

Så er der et nyt nummer af JIL: Journal of Information Literacy på gaden. Det seneste er 2010, vol. 4, iss. 1. Det indeholder mange spændende ting bl.a. noget om LibGuides, QRcodes og brug af video.

Indholdsfortegnelse:

PR og biblioteket

Monday, June 28th, 2010 af Søren Madsen

Stephen Abram præsenterer her sine tanker om PR og markedsføring af biblioteker ALA PR Forum slides (#ala2010)

Det er ikke altid lige lærerigt, at se en præsentation igennem uden uddybning. Men der bliver præsenteret nogle gode pointer undervejs.

Vær med i udviklingen

Monday, June 28th, 2010 af Søren Madsen

Pritchard, Peggy A.
The Embedded Science Librarian: Partner in Curriculum Design and Delivery
Journal of Library Administration, 2010, vol. 50, iss. 4, s. 373 – 396
DOI:10.1080/01930821003667054
CBS Link via fjernadgang

Abstract
Information literacy is essential for success in undergraduate science programs, but teaching faculty are generally ill-prepared or unwilling to provide intentional support in their courses. Librarians are uniquely qualified to help. In this article, the author presents one example of a faculty-librarian collaboration in which the science librarian is embedded in a first-year, undergraduate course in nanoscience, both as a codesigner of the curriculum and a member of the teaching team. She traces her progress from new appointee to faculty partner, and describes the unique, electronic-journal project they designed to promote the development of information and academic literacies.

Screencasts af spil og programmer

Saturday, June 26th, 2010 af Søren Madsen

Der findes mange gode programmer til at udarbejde screencasts med. Det gratis program Wegame er et alternativ til disse. Den kan bruges til at optage små film med klip fra spil. På bloggen Digital Inspiration kan du læse denne introduktion:

How to Capture Videos of Google Earth

Markedsfør hvad du kan

Saturday, June 26th, 2010 af Søren Madsen

I denne præsentation deler det skotske Stirling Libraries hvad de har gjort for at forbedre deres markedsføring.

Making the Most of Our Stock, Reader Development and Marketing in Stirling

Selve præsentationen er bygget op omkring disse tiltag:

 • Walk the Walk
 • What is Marketing?
 • What we did
 • Customer care
 • Branding
 • Publicity
 • Things that work
 • Evaluation
 • What is needed

Via Panlibus / Yes! We Can!

Nyt Nummer af The Code4Lib Journal

Wednesday, June 23rd, 2010 af Søren Madsen

Det nyeste nummer The Code4Lib Journal er 2010 Issue 10.

Indholdsfortegnelse:

Futures Thinking for Academic Librarians: Higher Education in 2025

Wednesday, June 23rd, 2010 af Søren Madsen

ACRL har netop udsendt rapporten: Futures Thinking for Academic Librarians: Higher Education in 2025 (33 s./pdf)

Den er udgivet af en arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med Value of Academic Research Libraries.

Indhold:
For academic librarians seeking to demonstrate the value of their libraries to their parent institutions, it is important to understand not only the current climate. We must also know what will be valued in the future so that we can begin to take appropriate action now. This document presents 26 possible scenarios based on an implications assessment of current trends, which may have an impact on all types of academic and research libraries over the next 15 years. They are organized in a “scenario space” visualization tool, reflecting the expert judgment of ACRL members as to their expectations and perceptions about the probability, impact, speed of change, and threat/opportunity potential of each scenario. The study draws out implications for academic libraries and includes an appendix with a suggested activity, also available as an editable document so that you may customize this activity for use in your library. Additionally, listen to a discussion with the report’s authors about how to stretch your imagination and why considering possible futures is worthwhile.

Bliv klogere på Googles mange applikationer

Monday, June 21st, 2010 af Søren Madsen

Google har mange gode applikationer eller hjælpeprogrammer. På deres blog præsenterer de en række af dem og kommer med gode tips og tricks. Den seneste handler om bl.a.a Google Docs.

Du kan følge med via Google Apps highlights.

Bibliotekets betydning for studievalg

Monday, June 21st, 2010 af Søren Madsen

US News & World Report har ofte gode tillæg om bl.a. uddannelse. Det har netop skrevet om hvor vigtig biblioteket er/bør være for valg af college i US.

4 Reasons Why the Library Should Affect Your College Choice
The library is a home away from home for a lot of students, so get to know what it can do for you.

De fire gode grunde er:

1. What is the staff like?
2. How much does the library system and its librarians interact and work with faculty?
3. What’s the atmosphere like?
4. Check the library system website and digital resources. This is a big one.

Så hvordan klarer vi den? Kan dit bibliotek give den fremtidige studerende lyst til at studerende hos dig?

Overvejelser ved brug af mobile tjenester

Monday, June 21st, 2010 af Søren Madsen

ALA’s Office for Information Technology Policy har udgivet en rapport om overvejelserne vedr. brug af mobile tjenester:

There’s an App for That! – Libraries and Mobile Technology: An Introduction to Public Policy Considerations (18 s./pdf)

Abstract:
OITP’s latest policy brief takes a look at how the adoption of mobile technology alters the traditional relationships between libraries and their users.
The brief, authored by OITP consultant Timothy Vollmer, explores the challenges to reader privacy, issues of access to information in the digital age (including content ownership and licensing), digital rights management, and accessibility…

Ny statusrapport fra DEFF – 2010, 1. kvartal

Monday, June 21st, 2010 af Søren Madsen

DEFF har netop udgivet statusrapporten for januar-april 2010. I rapporten er der overblik over aktive projekter, DEFFs 4 programgrupper, økonomi og nøgletal (Nyhed fra Bibliotek og Medier – Ny statusrapport fra DEFF).

Du finder den nye statusrapport på DEFFs hjemmeside. Her er der link til pdf-udgaven af rapporten.

Krav til det mobile bibliotek

Friday, June 18th, 2010 af Søren Madsen

Mobile biblioteker er et meget debatteret emne i tiden. Også her på CBS Bibliotek. At kunne gå på biblioteket via sin mobil løser er et nyttig tiltag for mange brugere. Man kan løse mange af sine gøremål i bussen eller toget, i køen, på stranden eller når man måtte have lyst.

Hvorfor er en mobilflade vigtig for bibliotekerne?

Fakta:
- I Danmark findes der 1,34 mobilabonnement pr. indbygger
- 99% af alle studerende har en mobiltelefon
- Der findes i alt 1.049.000 abonnementer med mulighed for både data og tale (2G/3G).
- Blandt de studerende havde 23% for et år siden mobil internet via mobiltelefon. Dette tal må formodes at være væsentligt højere i dag. Mit gæt er op mod 50%.

Kilde: Det mobile bibliotek – hvorfor en mobilflade er vigtig for bibliotekerne

Mobilsite eller applikation?

Der er to former for mobilt interface:

1/ Et mobilsite, der stort set (ofte) er en mobil udgave af en hjemmeside. Den er designet så den passer til skærmen på mobiltelefoner. Et mobilt site vil ofte have en adresse som ”m.cbs.dk/library”.

2/ En applikation, der er et lille program, der skal downloades til mobilen.

Man skal være sikker på hvilken løsning, der ønskes. Skal det være en ren mobilside eller skal der udvikles en eller flere applikationer til download? Eller ønskes begge? Det har ikke den store betydning for indholdsarbejdet, da indholdet kan genbruges på tvære af løsningerne.

Det sproglige aspekt er vigtigt. Skal et site eller en applikation findes i både en dansk og engelsk udgave og hvad kommer det til at betyde for vedligeholdelsen og udviklingen?

Krav til indhold.

Uanset om der vælges et mobilsite eller en applikation (eller begge), er kravet til indholdet det samme. Den vigtigste målgruppe er de studerende, som i antal udgør langt den største del af bibliotekets brugere. Indholdet skal dog kunne bruges af både studerende, forskere og eksterne brugere.

Jeg er kommet frem til følgende indholdselementer til det mobile CBS Bibliotek

 1. OPAC/Bibliotekskatalog
  1. Søgeboks (bøger) -  mulighed for direkte at søge litteratur i OPAC.
  2. Mine lån – man skal fra forsiden kunne logge på og forny, se reservationer m.m.
 2. Fjernadgang/e-ressourcer – Der skal være en oversigt over e-ressourcer, der fungerer via mobiltelefonen. Med adgang via remote access.
 3. Praktisk information – her skal samles alt den praktiske/formelle information om biblioteket.
  1. Nyheder – mulighed for at pushe bibliotekets nyheder ud. Enten via genbrug fra hjemmeside eller ved specielle, kortere nyheder rettet mod mobilfladen.
  2. Kontakt – Kontaktoplysninger som f. eks. telefon, e-mail, fax m.m. Hvis muligt med en mail-formular og chat.
  3. Åbningstider og kort – oversigt over åbningstider på de tre afdelinger.  Link til kort og rejseplanlægning.
 4. Specifikke services/tjenester – alle biblioteker har egne services, tjenester, faciliteter der skal præsenteres, f. eks Book grupperum, spil, pc’er.
 5. Links til bibliotekets webflader – Fra siden skal der være adgang til alle bibliotekets flader: hjemmeside, studenternetværk, LMS, Facebook m.m.

Nogle af elementerne er vigtigere end andre. Men alle har en relevans på en mobilflade. Det er ikke på mobilen at man foretager de store litteratursøgninger eller leder efter reglementet. Mobilen bruger man i den overskydende tid mellem andet og til overspringshandlinger. Derfor skal indholdet være kort, overskueligt, relevant og læsevenligt. Det må jo også gerne være sjovt.

mobiludkast

Eksempler og gennemgang af mobilsider.

M-Libraries – Library Success: A Best Practices Wiki

Musings about librarianship: What are mobile friendly library sites offering? A survey

Applikationer

Nokia: Ovi Store
iPhone: Apple App Store/iTunes
HTC : HTC Apps
Android: Android Market

Eksempler på danske biblioteker

danske mobilbiblioteker

1. Århus Kommunes Biblioteker (http://m.aakb.dk/)
2. Aalborg Bibliotekerne (http://www.mobib.nu/)
Biblioteket på mobilen: http://www.aalborgbibliotekerne.dk/Mobil-306.aspx
3. Gladsaxe Bibliotekerne – iPhone http://www.gladsaxebibliotekerne.dk/iphone
iPhone support: http://www.gladsaxebibliotekerne.dk/iphone/iphone_support
AppStore: http://itunes.apple.com/dk/app/gladsaxe-bibliotekerne-gladsaxe/id369889251?mt=8

Bliv inspireret af nye trends og tendenser

Friday, June 18th, 2010 af Søren Madsen

Denne fine præsentation giver et billede af nye trends og tendenser indenfor detailhandlen. Den præsenterer nye formidlingsformer, indretning, virtuelle tendenser, nye produkttyper og brugerinvolvering.

PSFK presents Future of Retail report

View more presentations from PSFK.
Hvis du registrer dig på siden PSFK: The Future of Retai kan du få en pdf-udgave af præsentationen.

Når biblioteket ikke længere er et bibliotek

Thursday, June 17th, 2010 af Søren Madsen

Under denne overskrift tegner Bibliotekspressen et portræt af forskningsbibliotekerne og CBS Bibliotek i særdeleshed anno 2010.

Når biblioteket ikke længere er et bibliotek
Kan man forestille sig et bibliotek uden bøger? Ja, når det fysiske udlån falder med 50 procent på få år, så kan man. På CBS skal biblioteket finde nye opgaver og roller, mens centralisering og besparelser kan betyde reduktion i medarbejderstaben. Bibliotekspressen tegner et portræt af forskningsbiblioteker under forandring.

Hent hele nummeret af Bibliotekspressen 2010/10: pdf eller forsiden.

The Future of Cloud Computing

Thursday, June 17th, 2010 af Søren Madsen

The Pew Internet & American Life Project har netop udsendt en ny rapport om fremtiden for cloud computing:  The Future of Cloud Computing.

Hent hele rapporten: The Future of Cloud Computing (26 s./pdf)

Overview
Technology experts and stakeholders say they expect they will ‘live mostly in the cloud’ in 2020 and not on the desktop, working mostly through cyberspace-based applications accessed through networked devices. This will substantially advance mobile connectivity through smartphones and other internet appliances. Many say there will be a cloud-desktop hybrid. Still, cloud computing has many difficult hurdles to overcome, including concerns tied to the availability of broadband spectrum, the ability of diverse systems to work together, security, privacy, and quality of service.

2010 top ten trends in academic libraries

Wednesday, June 16th, 2010 af Søren Madsen

2010 top ten trends in academic libraries – A review of the current literature

Udgivet af The ACRL Research, Planning and Review Committee, a component of the Research Coordinating Committee.

De ti top tech trends er i alfabetisk rækkefølge:

- Academic library collection growth is driven by patron demand and will include new resource types.

- Budget challenges will continue and libraries will evolve as a result.

- Changes in higher education will require that librarians possess diverse skill sets.

- Demands for accountability and assessment will increase.

- Explosive growth of mobile devices and applications will drive new services.

- Increased collaboration will expand the role of the library within the institution and beyond.

- Libraries will continue to lead efforts to develop scholarly communication and intellectual property services.

- Technology will continue to change services and required skills.

- The definition of the library will change as physical space is repurposed and virtual space expands.

Forskningskommunikation på nettet (ph.d. afhandling)

Wednesday, June 16th, 2010 af Søren Madsen

Signe Herbers Poulsen fra Institut for Informations- og Medievidenskab ved Aarhus Universitet skal snart forsvare sin ph.d. afhandling:
Forskningskommunikation på nettet. En undersøgelse af den internationale brug af økologisk forskningskommunikation på nettet.

“Afhandlingen undersøger, hvordan internettet understøtter og udvikler international forskningskommunikation mellem forskere og deres målgrupper.”

Læs hele afhandlingen her Forskningskommunikation på nettet (231 s./pdf) .

Engelsk beskrivelse

Chat line is open
Name
Cancel
Make sure that you can see yourself.
Click "Allow" if prompted.
Tip: Wear headphones for better audio
Cancel
You're on the air!
Video chat is open in another browser window or tab.
Video Chat Hidden
You were disconnected. Please check your internet connection and refresh to join.