til forsiden

The L-Word

June 16th, 2009 af Gert Poulsen

Mange diskussioner på SLA 2009 fremhæver nødvendigheden af at udvide bibliotekar-opfattelsen. Det er nødvendigt at nytænke det stereotype billede af bibliotekaren – the Librarian.  Ikke alene bliver den enkeltes individuelle udfordringer begrænset af den gængse opfattelse, men det risikerer også at smitte af på bibliotekets umiddelbare placering i tankesættet på f.eks. et universitetet.

På SLA bruger man i stor stil begreberne ”informations-professionelle” (info-pro) og ”information-specialister”. Men hvis bibliotekar-navnet er for snævert, konserverer det ikke bare forståelsen, hvis et professionsbegreb som “bibliotekar” bliver endnu mere usynligt og underspillet?

Fire skarpe og højt profilerede hoveder fik mandag bl.a. til opgave at uddybe meta-begrebet ”info-pro”:

 

Fra venstre Linda Stoddart (FN bibliotekerne), Richard Hulser (privat konsulent), Stephen Abram (Sirsi Dynix, tidl. SLA præsident) og Cyndi Hill (privat konsulent, tidl. SLA præsident).

Sammenfattet er informationsprofessionelle dedikerede adfærds- og videnskonstruktører, som med sigte på brugeren går efter at finde svaret på spørgsmålet og få problemet løst. Andre buzz-ord som blev kastet ud i luften var: flexibility, exquisite mind, team leadership, embeddedness, collaborative, articulate, analytics, multitasking experts.

Hvis du som bibliotekar kan sige ja til det – så er du også en ”info-pro”. Så er det bare om at vise det i praksis!

Tags: , ,

One Response to “The L-Word”

  1. Kurt Mathiesen Says:

    Er det ikke sådan at man bruger “info-pros” og “information specialists” som samlebetegnelse for den brogede flok af ansatte i et bibliotek, uden at det bliver til jobbetegnelser? -Og så i øvrigt dyrker specialiseringen inden for denne ramme?

    Hvis man bare slet og ret omdøber librarian/bibliotekar og eventuelle andre fagligheder i biblioteket til informationspecialist opnår man ikke noget på den eksterne linie. I stedet giver man bare den grå masse af biblioteksansatte en ny samlebetegnelse, som hverken nuancerer billedet for eksterne, eller inspirerer til faglig udvikling eller specialisering internt.

    Problematikken er også tilstede herhjemme. Michael Cotta-Schønberg argumenterer i “The changing role of the subject specialist” (2007) for at alle biblioteksansatte (på KU) fremover skal være informationsspecialister, hvorimod Bill Hubbard på Open Access Dagen d. 31. marts 2009 argumenterede for større differentiering eller professionalisering så fx. Repository Manager bliver en jobbetegnelse.

Chat line is open
Name
Cancel
Make sure that you can see yourself.
Click "Allow" if prompted.
Tip: Wear headphones for better audio
Cancel
You're on the air!
Video chat is open in another browser window or tab.
Video Chat Hidden
You were disconnected. Please check your internet connection and refresh to join.