til forsiden

Open Access indtryk fra Sverige

November 30th, 2009 af Kurt Mathiesen

I forbindelse med NOAP-semiaret i Uppsala deltog jeg også i rammeprogrammet OpenAccess.se’s afsluttende konference d. 26-27. november ‘09.

OpenAccess.se har kørt i en årrække som et rammeprogram for Open Access aktiviteter i Sverige. Programmet har været sponsoreret og administreret af Kungl. biblioteket med støtte fra KK-stiftelsen og Vetenskapsrådet og har i alt støttet 15 konkrete projekter i relation til Open Access.

EU kommissionen arbejder målrettet med Open Access

Dagens første indlæg var en præsentation af EU-kommissionens initiativer i retning af at fremme Open Access.

EU-kommissionens primære fokus er at skabe de retslige rammer der kan fremme det man i EU kalder “The 5th freedom” nemlig videns frie bevægelighed. Beretninger fra EU bliver tit meget løsrevne hvis de handler om konkrete projekter og meget abstrakte hvis de kun handler om politik, men Jean Françoise Dechamp fik begge elementer flettet sammen så de komplementerede hinanden og gav indtryk af et meget målrettet arbejde for OA i EU.

Et par af de mest interessante punkter var en gennemgang af FP7 der kræver at forskningsresultaterne fra EU-støttede projekter inden for bl.a. Forsknings infrastruktur, IKT, Samfundsvidenskab & Humaniora, Videnskab i samfundet etc. publiceres Open Access, samt en kort beskrivelse af et kommende projekt (OpenAIRE) der skal monitorere effekten af diverse EU-OA-projekter.

Info om OA-piloten i FP7 (pdf)

Vetenskapsrådet rykker på Open Access

Håkan Billig fra det største svenske bevillingsgivende forskningsråd gav en meget inspirerende præsentation af hvordan Vetenskapsrådet har rykket på Open Access det seneste år.

Da beslutningen om at arbejde for Open Access var taget satte man sig i første omgang for at få undersøgt et par juridiske problemstillinger der potentielt kunne stå i vejen for et egentligt OA-mandat. Derefter har man arbejdet hurtigt og d. 5. oktober 2009 blev det officielt besluttet at al forskningsprojekter der støttes af Vetenskapsrådet fremover skal publicere deres resultater som Open Access. Vetenskabsrådet ligger vægt på at publicering af forskningsresultater er en integreret del af forskningen, og der kan derfor ikke søges særskilte midler til gylden Open Access.

Vetenskabsrådets nye OA-politik er allerede begyndt at smitte af på andre forskningsråd, og ifølge Håkan Billig var situationen for 1-2 år siden netop kendetegnet ved at alle forskningsrådene nok var klar over de skulle agere i forhold til Open Access, men alle ventede på at nogen skulle tage initiativet.
Så kan vi bare håbe at det også har en afsmittende effekt på de danske forskningsråd.

Vetenskapsrådets pressemeddelse

Comments are closed.

Chat line is open
Name
Cancel
Make sure that you can see yourself.
Click "Allow" if prompted.
Tip: Wear headphones for better audio
Cancel
You're on the air!
Video chat is open in another browser window or tab.
Video Chat Hidden
You were disconnected. Please check your internet connection and refresh to join.