til forsiden

Tanker om en biblioteksblog og innovation

May 29th, 2008 af Søren Madsen

Det er nu lidt over et år siden at CBS Biblioteks Bloggen så dagens lys. Baggrunden for oprettelsen af CBS Biblioteks Bloggen var mangel på et forum, hvor der kunne diskuteres nye ideer, formidles ny viden og afprøves nye teknologier. For at understrege indholdet fik bloggen undertitlen ”Blog til/fra CBS Bibliotek om innovation og ny viden”. Bloggen kaldes derfor ofte internt for ’Innovationsbloggen’. Jeg har gjort mig nogle tanker om hvad en blog kan bruges til og hvordan den bedst tænkes ind i en innovationsproces.

Bloggen er et forum for:

1/ Ideer

2/ Nyheder

3/ Videndeling

4/ Læring

Bloggen har to målgrupper

1/ Medarbejdere på CBS Bibliotek (primær)

2/ Omverdenen – resten af biblioteksverdenen (sekundær)

Innovation

Innovation kan defineres på mange måder. Jeg har valgt at tillempe en gængs model og opdele innovation i 3 faser:

Idefasen -> Udviklingsfasen -> Formidlingsfasen

Idefasen: Der tænkes ikke kun på nye ideer, men også på afrapportering fra studierejser og konferencer, ny viden, nye publikationer, nye services på bibliotekerne, innovativ brug af ny teknologi m.m. Det er i denne fase ideen udtænkes og præsenteres. Bloggen giver en mulighed for at formulere sine ideer, tanker og erfaringer til andre. Det er her at hovedparten af aktiviteten på bloggen finder sted.

Udviklingsfasen: Det er i denne fase at ideen skal udvikles og omsættes til et nyt produkt eller service. Via bloggen kan ideer diskuteres og kommenteres. Den løbende udvikling kan dokumenteres og udbredes til en større gruppe.

Formidlingsfasen: Når produktet eller servicen er færdigudviklet og ’launchet’ er formidlingen næsten ligeså vigtig. Det er vigtigt at markedsføre sine tiltag til sine brugere og kunder. Her kan bloggen blive et vigtigt værktøj i markedsføringen og til en videre diskussion og feedback på nye produkter og services.

Det store problem bliver at komme fra idefasen til formidlingsfasen (= et endeligt produkt). Der bør være en nedskreven politik for hvordan denne proces skal afvikles. Der bør eksistere en kommandovej, man kan følge hvis man vil videre i systemet med sine ideer og tanker. Bloggen som platform er ikke altid tilstrækkelig til at udvikle ideer. Der findes andre typer teknologier, der er mere velegnet f. eks. wikies, communities, forum m.m.

Innovationsprocessen

For at innovationsprocessen skal kunne lykkes, er der flere faktorer, der skal opfyldes:

1/ Personaleinddragelse

2/ Diskussion

3/ En åben platform

4/ Ledelsesmæssig støtte (politisk og praktisk)

5/ Innovationskultur

Personaleinddragelse: Det er vigtigt at så mange som muligt deltager i innovationsprocessen. Dermed opbygger vi en kritisk masse både angående antal deltagere, men også hvad angår bibliotekets samlede viden.

Diskussion/forum: For at ideer kan udvikle sig, er det nødvendigt med en form for forum til at styre processen i. Biblioteket har i flere sammenhænge brugt wikies til at samarbejde om diverse projekter. Her skal tænkes et værktøj, der kan inddrage alle tekniske muligheder omkring chat, tagging, feeds, samarbejde og åbenhed.

En åben platform: Det skal være nemt. Nemt at oprette sig som bruger og nemt at bruge. Det skal ikke være nødvendigt at gå gennem administratorer eller andre for at få adgang.

Ledelsesmæssig støtte (politisk og praktisk): Innovation skal have ledelsesmæssig opbakning. Der skal afsættes de nødvendige ressourcer og der skal være adgang til de påkrævede teknologier og værktøjer.

Innovationskultur: Biblioteket skal tænke i andre baner hvad angår web 2.0 teknologier og tankegang. Der skal tænkes udenfor siloerne organisatorisk og ændres til en beta-kultur, hvor alt ikke nødvendigvis er færdigdesignet og strømlinet.

Dårlige undskyldninger

På bloggen TameTheWeb er oplistet de 7 dårligste undskyldninger for ikke at være innovative: 100 Lamest Excuses

11. I’m not good at presenting my ideas.

12. No one, besides me, really cares about innovation.

13. There’s too much bureaucracy here to get anything done.

14. Our customers aren’t asking for it.

15. We’re a risk averse culture. Always will be.

16. We don’t have an innovation process.

17. We don’t have a culture of innovation.

Den oprindelige liste med alle 100 dårlige undskyldninger, kan findes her: The Top 100 Lamest Excuses for Not Innovating

Comments are closed.

Chat line is open
Name
Cancel
Make sure that you can see yourself.
Click "Allow" if prompted.
Tip: Wear headphones for better audio
Cancel
You're on the air!
Video chat is open in another browser window or tab.
Video Chat Hidden
You were disconnected. Please check your internet connection and refresh to join.