til forsiden

Arbejdet med sociale medier i organisationen

January 10th, 2011 af Søren Madsen
Jer følger lidt læsestof om hvordan man kan komme videre i arbejdet med sociale medier.

David Armano skriver på Logic+Emotion om Deconstructing Your Social Business Plan For 2011. Udgangspunktet for mange organisationer er, at de måske nok får lanceret sig på de sociale medier. Men at de de ikke rigtig har en politik for hvad der så derefter skal ske.

Han skriver om begrebet Social business planning, som er “…the infrastructure that comes before you even begin to work through your strategies that drive your execution.” De tre vigtigste områder herunder kalder han de 3 P’er: People, Process, Platforms.


På bloggen Convince & Convert skriver de om 3 Key Roles to Make Your Social Team Scalable. Temaet her er hvordan arbejdet med sociale medier kan forankres i organisationen. Alle led i organisationen skal være med i arbejdet med. Men en central koordinering er stadig nødvendig for at kunne opretholde sammenhæng og klar kommunikation. Forfatteren er inspireret af football kommet frem til denne opbygning:

  • The Coaching Staff – The coaches are an organized, recognized group that acts as the hub for all things social media within a company
  • The Players – The players are the social media in action throughout the organization
  • The Booth – Everyone in your company is affected by the speed and scale of social media, even if some corners are affected in a nonpublic way. These are the members of the booth—social media stakeholders whose participation may not be daily but is no less important


Phil Bradley skriver om hvor vigtig det er at være til stede og deltage på de sociale medier. Han uddyber hvordan og hvorfor man skal bruge services som Twitter, Facebook, blogs, wikis og forskellige delingsplatforme.

Phil Bradley: Be where the conversations are: The critical importance of social media
Business Information Review, 2011, vol. 27, iss. 4, s. 248-252
doi: 10.1177/0266382110390976
CBS Link (via fjernadgang)

Abstract
Your personal or organizational website is no longer the single source of information available online. It is now vital that we pay attention to the increasing availability and use of social media. We must at least be listening to the conversations that are happening across all social media. Ideally however, we should be engaging in these conversations. This article considers how social media have become important for businesses and suggests easy ways in which we can become involved.

Comments are closed.

Chat line is open
Name
Cancel
Make sure that you can see yourself.
Click "Allow" if prompted.
Tip: Wear headphones for better audio
Cancel
You're on the air!
Video chat is open in another browser window or tab.
Video Chat Hidden
You were disconnected. Please check your internet connection and refresh to join.