Posts Tagged ‘Interdisciplinaritet’

Interdisciplinaritet – faglig splitting?

Tuesday, June 16th, 2009 af Heidi Dahl

Interdisciplinaritet som begreb berører bibliotekarer og informationsspecialister. Hvordan forholder vi os til forskning og videnskabelig publikation, når gamle og nye discipliner bliver til helt nye fagligheder, som igen kan skabe ny viden? Der er tale om interdisciplinaritet, når fx kemi og biologi forenes til en videnskab der skaber ny viden i egenskaben af konvergensen – en slags multidisciplinaritet.

Udfordringen for informationsspecialister er iflg. Carol Tenopir de muligheder, som skaber vores “nye” arbejdsopgaver i relation til interdisciplinaritet i vores organisationer og på vores biblioteker.

Carol Tenopir fra University of Tennesse og School of Informationscience holdt oplæg om en undersøgelse, hun havde foretaget på baggrund af dels printet og dels elektronisk videnskabelig publicering. Tenopir anser at et stigende antal muligheder for at kunne læse online får indflydelse på forskeres læsemønstre. Den enkelte forsker har langt større adgang til interdisciplinær forskning via elektroniske ressourcer samt open access. Hun mener derfor, at flere og flere forskere vil læse og studere interdisciplinær forskning. Hendes undersøgelser peger på, at det ofte er tilfældigt at den enkelte forsker læser interdisciplinær forskning, som ikke berører deres eget kernefelt. Det kan fx være på initiativ fra kolleger. Hendes undersøgelser viser desuden, at de forskere, hun har haft kontakt med, der læser interdisciplinær forskning, oftest er over 36 år. Hun mener det skyldes, at interdisciplinaritet forudsætter en stærk kernefaglighed. Oftest er de lidt ældre forskere mere funderet i deres kerneområde og kan derfor lettere bevæge sig ud af boksen.

Hvordan skal vi som informationsspecialister og bibliotekarer så forholde os til dels forskere, der sammensmelter deres forskning med andre discipliner og dels læser og studere interdisciplinær forskning? Der var inviteret et diskussionspanel af tre informationsspecialister, som hver især arbejdede med en eller anden grad af interdisciplinaritet.

En i panellet anså, at generalistfunktionen var vigtig at vedblive i. Samtidig mente en anden, at vi skulle agere som brobyggere mellem de forskellige fagligheder og forsøge at få disse til at mødes eller at skabe en relation mellem fagene.

Jeg vovede selv at spørge til, hvordan denne splitting mellem at være generalist og specialist kunne få egentlig vægt overfor et samarbejde eller en relation mellem flere discipliner? Jeg forsøgte at uddybe dette ved at spørge panellet om ikke det netop var specialistfunktioner, der skal satses på i denne sammenhæng, måske endda i tværinstitutionelt samarbejde.

“Generalisten” svarede, at hendes erfaring var, at det er vanskeligt at ballancere mellem flere fagligheder og en anden anså ,at det var et økonomisk spørgsmål i forbindelse med rekruttering.

Carol Tenopir mente at hvis vi som informationsspecialister skal opsamle den interdisciplinære viden og forskning der produceres, handler det om datahåndtering herunder cyberinfrastrukture samt bibliometri og citationsanalyse. Hun mente desuden, at vi havde en vigtig funktion i forbindelse med at håndtere forskeres transdisciplinære dataset, for herved at skabe adgang for andre fagdiscipliner.

Interdisciplinaritet i forbindelse med vores arbejde som bibliotekarer og informationsspecialister er formentlig stadig i sin vorden, men det bliver et felt der er under hurtig udvikling i takt med elektronisk publicering. Hvis vi skal tro Carol Tenopir må vi derfor også finde frem til metoder, der kan underbygge forskerstøtte og brobygning mellem fag og discipliner.

Chat line is open
Name
Cancel
Make sure that you can see yourself.
Click "Allow" if prompted.
Tip: Wear headphones for better audio
Cancel
You're on the air!
Video chat is open in another browser window or tab.
Video Chat Hidden
You were disconnected. Please check your internet connection and refresh to join.