Posts Tagged ‘liebowitz’

Et amerikansk bud på social netværksanalyse

Wednesday, June 17th, 2009 af Heidi Dahl

Netværk af velfungerende og uformel karakter kan have en stor indvirkning på en organisations innovationsevne, performance og læring. Netværk skabes i organisationer og viden lagres i disse netværk, der kan være på tværs af afdelinger, mellem mennesker og arbejdsgrupper. Hvordan indfanger man denne viden og hvordan skaber man et overblik over den organisatoriske vidensstruktur?

En teknik der kan anvendes i denne forbindelse er social netværksanalyse, Social Network Analysis (SNA). SNA er en teknik der kan anvendes i forbindelse med at undersøge vidensflow og videnshuller i organisationer. Teknikken skaber et videnskort (map) over hvor den pågældende viden befinder sig i organisationen og kan give et bud på hvordan viden formidles, deles eller anvendes i anden form.
Dr. Jay Liebowitz fra Johns Hopkins University gennemgik SNA og viste, hvordan man kan afdække vidensflow og sociale netværk indenfor organisationen. Liebowitz kom bl.a. ind på at teknikken bygger på ”styrken ved de svage led” idet at både interne og især eksterne videnholdere kan bibringe de enkelte organisationer ny viden ud fra et socialt netværks perspektiv. SNA tager mao. temperaturen på en organisations vidensflow mellem mennesker, grupper, organisationer og computere.

SNA teknikken falder i 5 faser
Man begynder med at spørge sig selv; Hvem skal jeg kontakte i organisationen for at få denne eller hin information for at løse mit problem? Liebowitz viste SNA teknikken visuelt. Det er muligt at downloade programmer som grafisk kan give et billede af hvordan viden er koncentreret i organisationen, hvem der oftest kontakter hinanden efter information og særligt hvem der ikke kommer i kontakt. Se fx netminer

Hvad kan dette værktøj så indikere, endsige bruges til? SNA kan give indikationer om, hvem der er centrale videndelere, videnmodtagere og videnvideregivere og kan endvidere give et bud på hvordan den viden, der er indlejret i videnpersoner, arbejdsgrupper eller computere kan spredes til organisationen. Hvis værktøjet skal være noget andet end endnu en smuk, visuel om end luftig power point præsentation, skal teknikken tilføres videndelingsværktøjer, kulturel og ledelsesmæssig opbakning samt organisatorisk lyst til at give og modtage viden ud fra et altruistisk synspunkt…Det kan måske være den største barriere.

Videre læsning:

Liebowitz, J. (2007) Social Network: The Essence of Innovation. Plymouth: Scarecrow Publishing Inc. News24

Chat line is open
Name
Cancel
Make sure that you can see yourself.
Click "Allow" if prompted.
Tip: Wear headphones for better audio
Cancel
You're on the air!
Video chat is open in another browser window or tab.
Video Chat Hidden
You were disconnected. Please check your internet connection and refresh to join.