Posts Tagged ‘Nordinfolit’

Tanker fra en sommerskole – NordinfoLit 2009

Tuesday, June 16th, 2009 af Liselotte Brandstrup

Biblioteksundervisning med strøm til – javel!
En spændende uge med mange nye indtryk, ideudveksling og sprogudveksling(!) på nordisk plan. Der er masser i gang derude og vi står bestemt ikke tilbage. På CBS har vi faktisk strøm til!

Nye teknologier – web 2.0, Facebook, Twitter, Arto, Ning – ja, hvor er det egentlig lige, at vi skal være synlige? En tour-de-force ved Thomas Ryberg, Aalborg Universtiet, om sociale og mobile teknologier gav ikke lige svaret.

Mere spændende var præsentationen af Malene Charlotte Larsen, også fra Aalborg Universitet, der forsker i unges vaner på nettet. Det handler om vores fremtidige brugere og de gebærder sig noget anderledes end jeg i hvert fald havde forventet. Så vi skal have arbejdshandskerne på og forberede os grundigt på denne nye type brugere, der er på hele tiden. Vi skal møde dem, der hvor de er!

Et besøg i Sensoramalab, der bruges af det nye studie i medialogi i Esbjerg, en underafdeling af Ålborg Universitet, blev det også til. De arbejder her med at udvikle IT-programmer, der kan understøtte læring på forskellig vis. F.eks. i genoptræningsøjemed, hvor man ved hjælp at et stort lærred kan simulere et skyskrabermiljø og hvor personen ved at stå på et tæppe og været koblet til computeren kan øve sig i at gå på toppen! Rigtig spændende…men nok ikke noget vi lige kan anvende på forskningsbibliotekerne!

Udelukkende e-undervisning – kan det lade sig gøre? Jette Fugl fra Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek indviede os i hvordan man, i samarbejde med forskerne, kan skabe et e-læringsmiljø, hvor den studerende i et LMS har alt, hvad de behøver!

Kreativitet – digte, som oplæg til idéudvekslingsarbejde… web 2.0 er 24/7, we are in heaven… bibliotekerne faciliterer og hjælper dig med at kommunikere… muligheder, muligheder, muligheder (uddrag fra digte over det bedste ved en idé).
Efter at have arbejdet med en idé, man kunne forestille sig implementeret på sit eget bibliotek, skulle man fokusere ved det bedste og det værste ved sin idé for derefter at stille spørgsmål til – hvorfor vil jeg dette? hvorfor er det en god idé? Åbne, åbne, åbne – måske duer ideen slet ikke?
Gesamtkunstwerk var meget inspirerende at arbejde med. 

Læringsdimensionen over teknologien var sidste indlæg efter en spændende uge. Lars Birch Andreasen, DPU, indviede os i spændende tanker omkring læring og Bakhtins dialogiske perspektiv på læring, dvs. tanker omkring kommunikation og dialog. Er internettet lagerplads/arkiv eller er det mødested/arena? Forskellige forståelser kan have pædagogiske konsekvenser.  
Internettet giver muligheder for læring på mange nye måder, det er dét, vi som biblioteksundervisere skal huske.

Chat line is open
Name
Cancel
Make sure that you can see yourself.
Click "Allow" if prompted.
Tip: Wear headphones for better audio
Cancel
You're on the air!
Video chat is open in another browser window or tab.
Video Chat Hidden
You were disconnected. Please check your internet connection and refresh to join.